Cenu děkana za mimořádné aktivity v rámci zahraničních výjezdů a podporu internacionalizace získala Alexandra Krejčí

Dne 21. listopadu proběhlo slavnostní odpoledne prvního ročníku Ceny děkana, kterou děkan Pedagogické fakulty vybraným kandidátům z kandidátů navržených na tuto cenu, předal. Cena oceňuje ty, kteří se významně zasluhují o rozvoj a dobré jméno Pedagogické fakulty i Ostravské univerzity.

Cenu děkana za mimořádné aktivity v rámci zahraničních výjezdů a podporu internacionalizace získala Alexandra Krejčí, studentka 3. ročníku oboru Učitelství pro mateřské školy, jehož mateřskou katedrou je katedra preprimární a primární pedagogiky.

Alexandra absolvovala v minulých letech předmět „Buddy program“. V rámci předmětu měla na starosti několik zahraničních studentů, kterým pomáhala po jejich příjezdu do Ostravy. Zároveň se zapojila do spolku Erasmus Student Network a začala se podílet na organizaci všech akcí, které spolek pořádá. V minulých letech se podílela na zajišťování, organizování aktivit spojených se zahraničními studenty a zahraničním studentům aktivně pomáhala.

Cenu děkana za mimořádné aktivity v rámci zahraničních výjezdů a podporu internacionalizace získala Alexandra Krejčí
Cenu děkana za mimořádné aktivity v rámci zahraničních výjezdů a podporu internacionalizace získala Alexandra Krejčí
Cenu děkana za mimořádné aktivity v rámci zahraničních výjezdů a podporu internacionalizace získala Alexandra Krejčí

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2023