Shrnutí veletrhu vysokých škol - Gaudeamus

Gaudeamus je veletrh s více než 29letou tradicí, který napomáhá studentům středních škol v maturitních ročnících rozhodnout se, jakým směrem se vydají po dokončení středoškolského studia. Tento veletrh se každoročně koná v Praze, Brně, Bratislavě a Nitře a naše univerzita se jej tradičně účastní. Navštíví jej přes 58 000 návštěvníků každý rok. Hlavní myšlenkou projektu je poskytnout uchazečům o studium možnost setkat se přímo se studenty či pedagogy jednotlivých vysokých škol a dozvědět se více informací o studiu.

V rámci tohoto veletrhu se Ostravská univerzita letos zúčastnila akce v Bratislavě a v Brně. V Brně v termínu od 31. října do 3. listopadu 2023 ve velkolepé expozici měli zájemci možnost hovořit se studenty jednotlivých fakult Ostravské univerzity i s personálem z poradenského centra. Na stánku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity nás bylo celkem pět studentů z různých pedagogických oborů, čímž jsme pokryli široké spektrum oborů, o které měli uchazeči zájem. Během čtyř dní trvání veletrhu jsme na stánku Pedagogické fakulty odbavili přes 1500 uchazečů o studium na Ostravské univerzitě a byli jsme nejvytíženější ze všech fakult naší univerzity. Kromě zájmu o dvouoborové učitelské programy byl neuvěřitelný zájem o obor Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň základních škol a Speciální pedagogiku. Uchazeči měli možnost se nás zeptat na cokoliv, co by je zajímalo ke studiu, ale nejčastěji jsme je seznámili s podmínkami příjímacího řízení, prostředím a atmosférou fakulty, personálním zajištěním nebo průběhem studia daného oboru. Nadstandartní zájem jsme zaznamenali konkrétně o obor Učitelství pro mateřské školy a obor Speciální pedagogika, který nyní zažívá neuvěřitelný rozmach. Uchazečky se na něj hodlají hlásit z gymnázií, ale i středních pedagogických škol, protože rozumí významu vysokoškolského vzdělání učitelek mateřských škol, což nás samozřejmě těší.

Z ohlasů uchazečů jsme se jim věnovali na stánku maximálně a nadstandardně oproti jiným vysokým školám. Pro zájemce o studium jsme měli připravené příjemné zázemí s možností posezení i kávy zdarma, což často ocenili právě z důvodu vytíženosti našich studentů při rozhovorech s jinými uchazeči.

Během rozhovorů bylo často od uchazečů slyšet, že Ostravskou univerzitu neznají, nebo o ní doposud nepřemýšleli, a právě o to více nás pak hřálo, když se za námi vraceli s tím, že Ostravská univerzita je teď jejich první volbou. Naše osobní zkušenost se studiem zájemce oslovila a uchvátila natolik, že se někteří nadchli pro obory, které je ani původně neoslovily a rozhodli se podat přihlášku.

Pro uchazeče, kteří si nebyli zatím jistí oborem, který by je zajímal, jsme měli k dispozici stánek poradenského centra, kde si zájemci mohli vyzkoušet testy, které by jim mohly lépe ukázat, jakým směrem se v dalším studiu vydat. Celá expozice Ostravské univerzity byla pro zájemce o studium poutavá a naši studenti a zaměstnanci odvedli skvělou práci při rozhovorech s uchazeči. Studenti na jednotlivých stáncích mezi sebou komunikovali a v případě potřeby si zájemce o studium přeposílali, aby tak uchazeči získali co nejlepší přehled o tom, co mohou na Ostravské univerzitě studovat.

V závěru bych ráda vyzdvihla, že veletrh Gaudeamus měl pro naši univerzitu obrovský význam a dokázali jsme se vrýt do paměti stovek mladých lidí, kteří mají zájem o studium na vysoké škole. Celý tým Gaudeamus skvěle fungoval, a i přes neuvěřitelný počet lidí, který naší expozicí prošel, jsme byli sehraní, přátelští a hlavně autentičtí, což na uchazeče udělalo velký dojem.

Za tým Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Barbora Gremlicová D21303, obor Učitelství pro mateřské školy


Veletrh vysokých škol Gaudeamus
Veletrh vysokých škol Gaudeamus
Veletrh vysokých škol Gaudeamus
Veletrh vysokých škol Gaudeamus
Veletrh vysokých škol Gaudeamus
Veletrh vysokých škol Gaudeamus

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 11. 2023