IV. Mezinárodní outdoorový workshop z cyklu Inovace v předškolním vzdělávání

Akademičtí pracovníci z Katedry preprimární a primární pedagogiky, se 9. listopadu 2023, v rámci IV. Mezinárodního workshopu, aktivně účastnili druhého „outdorového vorkshopu“, v polském Arboretu Moravské brány v Raciborzi. Mezinárodní workshop je součástí cyklu „Inovace v předškolním vzdělávání“ a je pořádaný ve spolupráci mezi vysokými školami: Katedra preprimární a primární pedagogiky, Pedagogické fakulta Ostravské univerzity a Institut pedagogických studií, Vysoké školy aplikovaných věd v Raciborzi.

Tentokrát jsme přizvali k účasti nejen akademiky a studenty těchto spolupracujících vysokých škol, nově jsme oslovili i akademiky a studenty Katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, členy Raciborské regionální skupiny Polského sdružení animátorů pedagogiky C. Freineta a pracovníky Arboreta Moravská brána v Raciborzi.

Workshop byl zaměřený na alternativní vzdělávání dětí předškolního věku v přírodě a nesl se v odkazu pedagogiky Celestina Freineta. Setkání všech účastníků bylo přínosné pro jejich profesní rozvoj a navazování spolupráce. Inspirativní aktivity byly umocněny krásou podzimní přírody v navštíveném arboretu.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 11. 2023