Pozvánka na mezinárodní workshop Inovace ve vzdělávání v mateřských školách

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Dne: 12. prosince 2022, od 15:00 hodin
Místo konání: Pedagogická fakulta, Fráni Šrámka 3, Ostrava- Mariánské Hory, učebna SC 135 (budova SC)

Zveme Vás na inspirativní setkání s akademickými pracovníky a studenty ostravské univerzity a akademiky a studenty spolupracující univerzity a vysoké školy z PL. Srdečně zveme ředitelky a učitelky mateřských škol.

Mezinárodní workshop vám zprostředkuje nové inspirace pro vzdělávání dětí v mateřských školách. Svou pozornost jsme zaměřili na alternativní vzdělávání a inovace v oblasti hudebního rozvoje dětí předškolního věku.

Z alternativních vzdělávacích programů vám chceme představit alternativní vzdělávání podle Celestina Freineta, které není v českém prostředí ukotveno tak, jako je například Waldorfská pedagogika nebo pedagogika Marie Montessori. Naproti tomu v Polsku je pedagogika Celestina Freineta aplikována učiteli všech stupňů vzdělávání, a ti jsou sdruženi v Polské Asociaci Animátorů Pedagogiky Celestina Freineta (dále jen PSAP). Freinetovské hnutí v Polsku vzniklo koncem 50. let 20. století díky doktorce Halině Semenowiczové, která se skupinou učitelek podnikla první pokusy o aplikaci freinetovských technik. V současné době existuje 14 regionálních skupin, které sdružují učitele z praxe, kteří uplatňují principy Freinetovy pedagogiky v praxi... od mateřských škol až po vysoké školy.

Během workshopu se budete moci seznámit s několika vzdělávacími technikami Celestina Freineta, které vám předvede jedna z učitelek působících v mateřské škole – mgr Patrycja Kalus. Tyto techniky úspěšně využívá při vzdělávání dětí v mateřské škole.

Profil Celestina Freineta a hlavní principy jeho pedagogiky vám představí dr Kornelia Solich, akademička z Akademie aplikovaných věd v Raciborzi, která je zároveň předsedkyní raciborské regionální skupiny PSAP. Ve své akademické práci využívá principy freinetovské pedagogiky.

Další inspirací jsou inovace pro vzdělávání dětí v mateřské škole v nových hudebních edukačních metodách. Těm se na profesionální úrovni věnuje dr. Anna Trzcionka-Wieczorek. Podle Freineta by se v pedagogice měly používat metody založené na svobodném zkoumání světa a tvůrčích činnostech. Tyto metody lze dokonale využít v hodinách hudební výchovy. Hudební workshop, který povede Dr. Anna Trzcionka-Wieczorek, bude příležitostí k improvizaci, tvorbě, práci s nástroji, klasické hudbě a propojení hudby s výtvarným uměním.

Budete mít možnost se do vybraných aktivit zapojit, vyzkoušet si je. V rámci celého odpoledne budete mít možnost navázat spolupráci a přátelství, které bude zajisté inspirativní pro vaši profesi učitele mateřské školy.

Těšíme se na naše první setkání na mezinárodním workshopu.

Informace pro ředitelky a učitelky MŠ

Váš zájem o účast sdělte na email: .

Pozvánka ke stažení


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2022