Pozvánka na workshop Gradované geografické učební úlohy – představení on-line baterie učebních úloh

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Zveme učitele 1. i 2. stupně ZŠ na dvoudílný workshop, který je jedním z výstupů výzkumného projektu TAČR řešený na Katedře preprimární a primární pedagogiky PdF OU (projekt č. TL05000097 s názvem „Význam gradovaných učebních úloh v rozvoji a diagnostice znalostí žáků mladšího školního věku“ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci výzkumného Programu ÉTA).

Na workshopu budeme představovat on-line baterii (sadu) více než 700 geografických učebních úloh, které je možno využít v předmětu Člověk a jeho svět (2. období) a také v předmětu Zeměpis. Jednotlivé učební úlohy mají potenciál pro rozvoj geografické gramotnosti i individualizaci výuky (žák si může úlohy dle zaměření i obtížnosti sám vybírat). Workshopu je možno zúčastnit se i on-line. Účastníci neplatí žádný poplatek za účast.

Datum a čas konání: 20. října 2022 od 15:00 do 17:00*

Místo konání: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory + on-line**

Podrobnější informace včetně programu naleznete ve zvacím dopise.

ON LINE REGISTRACE
Registrace je možná do 17. října 2022.

Kontakt: gradovaneulohy@gmail.com

* druhá část setkání proběhne pouze distančně (on-line) 3. listopadu 2022 od 15:00 – 17:00
** odkaz pro on-line přenos/místnost bude upřesněn/a přihlášeným

Obrázek


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 09. 2022