VI. Mezinárodní odborná konference Učitel a žák v pedagogické teorii a praxi – kontexty změn

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


VI. MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE

 
z cyklu

Učitel a žák v pedagogické teorii a praxi – kontexty změn

 
na téma

Učitel a žák v postmoderně – hodnoty, cíle a pedagogické strategie

 
Termín: 27. dubna 2018
Místo konference: Pedagogická fakulta, Ostravská unierzita, Ostrava (CZ)

ZÁMĚR KONFERENCE:

Záměrem konference je diskutovat komplementaritu hodnot, cílů a pedagogických strategií, jež reflektujeme v oblasti výchovy a vzdělávání v kontextu proměnlivosti současného světa a perspektiv života současných dětí, žáků a studentů. Předmětem odborného zájmu konference je reflektovat rizika proměnlivosti a potřebu hodnotové zakotvenosti a zacílenosti edukace, jež by mohly nastínit novou optiku náhledu na efektivitu v praxi využívaných či výzkumně reflektovaných výukových a učebních strategií uplatňovaných v celé šíři oborově didaktických oblastí.

CÍLE KONFERENCE:

 • informovat o procesech vzdělávání dítěte předškolního věku ve vztahu ke kurikulárním cílům, diskutovat nad výsledky zjištěnými výzkumem v jednotlivých státech, předkládat návrhy, diskutovat nad možnostmi;
 • nahlédnout v mezioborovém srovnání na význam a formy podpory, kterou žáci a studenti potřebují k efektivnímu učení a diskutovat strategie a prostředky, které učitel v průběhu výuky využívá;
 • otevřít prostor ke sdílení zkušeností v oblasti uměleckého vzdělávání, přístupu k volbě výukových strategií vedoucích k naplňování cílů a hodnot uměleckého vzdělávání žáka 21. století;
 • diskutovat cíle a pedagogické strategie v současných edukačních a kurikulárních dokumentech;
 • mezinárodní výměna zkušeností v oblasti změn probíhajících v současné edukační realitě;
 • definování sociálních očekávání v rámci současného vzdělávacího prostoru a edukačních subjektů - učitele a žáka;
 • mezinárodní integrace akademického a jiného prostředí zapojeného do interdisciplinárního výzkumu.

ODBORNÉ SEKCE:

 1. Dítě předškolního věku v kontextu vzdělávání na počátku 21. století
 2. Strategie podpory učení žáků na počátku 21. století
 3. Hodnoty, cíle a strategie uměleckého vzdělávání na počátku 21. století
 4. Cíle a strategie v současných kurikulárních dokumentech a edukačních materiálech

PROGRAM KONFERENCE:

Program
08.00 - 09.00registrace účastníků
09.00 - 09.15otevření konference
09.15 - 10.45jednání v plénu 1. část
10.45 - 11.15přestávka na kávu
11.15 - 12.45jednání v plénu 2. část
12.45 - 14.00oběd
14.00 - 15.30jednání v sekcích 1. část
15.30 - 16.00přestávka na kávu
16.00 - 17.30jednání v sekcích 2. část
17.30 - 18.00zakončení konference + shrnutí jednání v sekcích

Pozvánka ke stažení soubor pdf 0,79 MB
Další podrobnosti


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 02. 2018