Využití microlearningu v přípravě budoucích učitelů

V průběhu posledních let se z microlearningu stal perspektivní, moderní a efektivní přístup ke vzdělávání různých cílových skupin. Dr. Javorčík a jeho kolegové z katedry informačních a komunikačních technologií se v rámci svého výzkumu zaměřili na využití microlearningu v přípravě budoucích učitelů. Své dosavadní poznatky shrnuli do článku „Microlearning in the Education of Future Teachers: Monitoring and Evaluating Students' Activity in a Microlearning Course“, který publikovali v časopise The Electronic Journal of e-Learning (EJEL).

Článek prezentuje závěry výzkumu realizovaného na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, jehož cílem bylo zjistit, zda existují rozdíly v přístupech ke studiu microlearningového kurzu mezi studenty. Celkem se studie zúčastnilo 378 studentů v první fázi (precourse survey) a následně 156 studentů ve druhé fázi (analýza chování účastníků v kurzu). Aktivita studentů byla v průběhu studia monitorována prostřednictvím nástroje typu learning analytics. Prostřednictvím tohoto nástroje bylo mimo jiné u každého studenta zaznamenávána doba studia, počet realizovaných událostí, počet přihlášení apod. Získaná data byla analyzována pomocí shlukové analýzy. Na základě této analýzy bylo popsáno celkem šest různých přístupů, které vedly k úspěšnému absolvování microlearningového kurzu. Mimo to článek popisuje chování studentů v kurzu z pohledu nejvíce používaných komponent v kurzu, druhů učebních materiálů či zařízení, ze kterých ke kurzu přistupovali. Tato část dat byla zaznamenána prostřednictvím heatmap. Detailní popis studijních strategií studentů v rámci microlearningových kurzů může v budoucnu zlepšit efektivitu microlearningu i v návaznosti na personalizovaný průchod a tím zkvalitnit a zefektivnit vzdělávací proces budoucích učitelů.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 02. 2023