Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Burianová Aneta, Ing.
činnost: karibské tance (salsa, bachata, reggaeton), španělské tance (sevillanas, flamenco), orientální tance
553 46 2527
Čech Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny a literatura sborového zpěvu
553 46 2527
553 46 2910
Galatenko Jurij
činnost: základy dirigentské techniky, dirigování instrumentálních skupin
 
 
Chumchal Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: didaktika hudební výchovy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
553 46 2534
Kajzar Martin, PhDr. MgA., Ph.D., MBA
činnost: úpravy lidových písní, rocková kapela
731 467 002
553 46 4041
553 46 3313
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
činnost: hudební teorie, analýza a interpretace hudebního díla, hudební estetika
553 46 2528
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
činnost: didaktika hudební výchovy, hudební pedagogika, hudební psychologie, hudební folkloristika, etnická hudba, hudební regionalistika, dějiny hudební výchovy
553 46 2526
603 749 646
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny hudby a hudební výchovy
553 46 2530
Mazurek Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: hudební pedagogika
553 46 2527
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KHV
553 46 2602
553 46 2527
Mrázová Simona, MgA.
činnost: pěvecká interpretace
553 46 2527
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
činnost: dirigování pěveckého sboru, slohová interpretace, dramaturgie pěveckých sborů, studium soudobých partitur
553 46 2532
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
činnost: hudební teorie a pedagogika (se zaměřením na dějiny české hudby a hudební regionalistiku)
553 46 2530
Střílková Daniela, Mgr., Ph.D.
činnost: slohová interpretace, sborová kultura, dirigování
553 46 2522
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny hudby 20. století, nonartificiální hudba, romská hudba a kultura, hudební pedagogika, etnopedagogika
553 46 2533
775 108 019
Vaněk Jaroslav, Mgr.
činnost: hra na klavír
553 46 2527
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD.
činnost: hra na klavír s metodikou, klavírní improvizace
553 46 2534