Slovo a obraz v komunikaci s dětmi

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi je odborný elektronický časopis, který na svých stránkách dává prostor zejména nejnovějším poznatkům z oblasti literatury pro děti a mládež, komunikačně pojaté didaktiky českého jazyka a literární výchovy. Orientuje se ponejvíce na práci s dětmi a mládeží počínaje preprimárním vzděláváním, těžištěm je pak mládež školního věku.

Vydavatelem časopisu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi je Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, konkrétně tým katedry českého jazyka a literatury s didaktikou a Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace.

ISSN

  • 1805-1464

Vydavatel

  • Pedagogická fakulta
    Ostravská univerzita
    Fráni Šrámka 3
    709 00 Ostrava

Kontakt

Ke stažení

Další informace


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 12. 2020