Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou > Věda a výzkum > Slovo a obraz v komunikaci s dětmi

Ostravská univerzita

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi - redakční rada

Redakční rada
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. PdF Trnavské univerzity v Trnavě, Slovensko
prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. PedF Prešovské univerzity v Prešově, Slovensko
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. FF Katolické univerzity v Ružomberku, Slovensko
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. PedF Univerzity Karlovy v Praze
doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD. PedF Prešovské univerzity v Prešově, Slovensko
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.PdF Ostravské univerzity v Ostravě
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.PdF Ostravské univerzity v Ostravě
Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.

PdF Ostravské univerzity v Ostravě

Předsedkyně redakční rady
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.

PdF Ostravské univerzity v Ostravě

Výkonná redaktorka
Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.PdF Ostravské univerzity v Ostravě

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 01. 2020

facebook
rss
social hub