Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou > Věda a výzkum > Slovo a obraz v komunikaci s dětmi

Ostravská univerzita

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi - pokyny pro autory příspěvků

Příspěvky posílejte e-mailem (,). Budou redakcí evidovány podle data doručení elektronické verze. Redakce každému přispěvateli zašle potvrzující mail. V případě potřeby si redakce vyžádá tištěnou podobu (jeden kontrolní výtisk zaslaný na poštovní adresu výkonné redaktorky: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D., KCD PdF OU, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava).

K příspěvkům určeným k recenznímu řízení je třeba doplnit samostatné Prohlášení autora, které bude obsahovat jméno autora, kontaktní adresu, e-mail, popř. kontaktní telefon. Rozsah recenzované studie se pohybuje v rozmezí 12–15 stran v šabloně (včetně náležitostí). Zcela výjimečně u významných programových statí může redakce povolit rozsah až do 20 stran textu v šabloně.

Nerecenzované texty vznikají a zasílají se po dohodě s redakcí, která stanoví jejich téma a rozsah.

Texty pište do šablony recenzovaného nebo nerecenzovaného příspěvku a odešlete redakci nejpozději do 30. 9. kalendářního roku.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 06. 2017

facebook
rss
social hub