OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Dana Vicherková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Dana Vicherková
místnost, podlaží, budova: SA 327, budova SA
funkce:
obor činnosti:pedagogická komunikace, obecná didaktika
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vicherková, D. Míra porozumění textu souvisí s úrovní čtenářských strategií čtenáře. In: Recenzovaný sborník příspěvků z Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017, konané 18. - 20. 12. 2017 2017-12-18 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. s. 907-913. ISBN 978-80-87952-22-1.
Vicherková, D. a Chudý, Š. Application of Selected Outcomer from PISA and PIAAC Researches to Czech Curriculum and Reading Education. Universal Journal of Educational Research. 2016, roč. 2016, č. 4, ISSN 2332-3213.
Vicherková, D. a Řeřichová, V. Čtenářská gramotnost, čtenářské kompetence a čtenářské strategie v kontextu současného českého kurikula. e-PEDAGOGIUM. 2016, roč. 2016, č. III, s. 15-24. ISSN 1213-7499.
Vicherková, D. a Chudý, Š. Reading strategies in Pedagogic reality. In: 6th Biannual CER Conference, International Scientific Conference for PhD students of EU countries: Recenzovaný sborník příspěvků z CER 2016 konference (6th Biannual CER Conference, International Scientific Conference for PhD students of EU countries) konaná 24. ? 27. 10. 2016 2016-10-24 London. London: SCIEMCEE Publishing, 2016. s. 158-160. ISBN 978-0-9935191-3-0.
Vicherková, D. a Řeřichová, V. Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci období základního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Jazyk - Literatura - Komunikace. 2016, roč. 2016, č. II, s. 18-21. ISSN 1805-689X.
Vicherková, D. a Řeřichová, V. Úroveň čtenářských strategií žáků na konci základního vzdělávání. In: Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. s. 77-171. ISBN 978-80-244-5061-2.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub