OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (9)
Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky (5)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (10)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (11)
Krátkodobé programy a kurzy (10)
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - specializační studium (6)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky

 • Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
  Studium vede k získání pedagogické kvalifikace pro vyučování na základních a středních školách. Absolvent získá kvalifikaci pro vyučování předmětu, který svým charakterem odpovídá vystudovanému magisterskému oboru. Studující získá poznatky o podstatě a zákonitostech výchovy a vzdělávání z pedagogického, psychologického i filozofického hlediska, o možnostech diagnostiky a rozvíjení osobnosti žáků a studentů. Studium je zaměřeno také na rozvíjení sociálně komunikativních dovedností a směřuje především k osvojení obecně didaktických a oborově didaktických kompetencí.
   
 • Pedagogické studium pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, konzervatoři a střední odborné škole
  Studium respektuje obecné požadavky na získání pedagogické kvalifikace k vyučování na základních a středních školách. Studující získá poznatky o podstatě a zákonitostech výchovy a vzdělávání z pedagogického, psychologického i filozofického hlediska, o možnostech diagnostiky a rozvíjení osobnosti žáků a studentů. Studium je zaměřeno také na rozvíjení sociálně komunikativních dovedností a směřuje především k osvojení obecně didaktických a oborově didaktických kompetencí.
   
 • Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času
  Studium je zaměřeno na vytváření všeobecné, odborné a zejména pedagogicko-psychologické způsobilosti s důrazem na rozvoj osobnosti pedagogického pracovníka prostřednictvím prožitkových aktivit psychoterapeutického a zájmového charakteru, které vedou k formování všech složek jeho osobnosti.
   
 • Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele
  Účastníci budou seznámeni s problematikou speciální pedagogiky a s využitím jejího předmětu pro vytváření základních profesních dovedností (práce s handicapovanou mládeží). Učební plán obsahuje následující předměty: systémové pojetí výchovy a nové směry v pedagogice, patopsychologii, základy speciální pedagogiky, etopedii, psychopedii, logopedii, somatopedii, surdopedii, tyflopedii, poruchy učení a chování, řízení výchovně vzdělávacích institucí.
   
 • Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
  Studium je zaměřeno na rozvíjení všeobecné učitelské způsobilosti a zejména způsobilosti pedagogicko-psychologické za zdůraznění didaktiky praktického vyučování a odborného výcviku.
   
facebook
rss
social hub