OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Fakulta PRO > Univerzita třetího věku

Ostravská univerzita

Univerzita třetího věku

Základní informace:

V důsledku rychlého rozvoje ve všech oblastech našeho života jsme neustále nuceni k různým formám průběžného učení se, poznávání nových věcí, skutečností, získávání nových dovedností. V neustálém procesu celoživotního učení si člověk obnovuje anebo získává nové poznatky a kompetence, rozvíjí svou osobnost, a tím se zároveň i aktivně zapojuje do společenského dění. Také vzdělávání seniorů je nezbytnou podmínkou orientace v rychle se měnícím světě. Získávání nových informací a setkávání se jsou pak klíčem k vyrovnanějšímu a spokojenějšímu životu. Univerzity třetího věku se orientují na přiměřené seznamování s vědeckými poznatky v oblastech odborností pořádajících fakult. Pedagogická fakulta OU nabízí tyto dvousemestrální a čtyřsemestrální programy:

Nabízené studijní programy:

Podmínky přihlášení ke studiu:

 • senioři (věková hranice 60+; nižší věk v případě jakéhokoliv nároku na důchod)
 • vyplnění závazné elektronické přihlášky
 • zaplacení studijního poplatku, tj. 1200,- Kč za 2 semestry

Přihláška:

Způsoby přihlášení ke studiu:

Způsoby úhrady studijního poplatku:

 • Bankovním převodem (nebo poštovní poukázkou)

V případě, že nabízený program nebude otevřen (např. z důvodu nedostatečného počtu uchazečů), bude uhrazený studijní poplatek vrácen v plné výši.

Instrukce pro vyplnění elektronické přihlášky:

Po otevření elektronické přihlášky vyberte:

 • FAKULTA: pedagogická - TYP: celoživotní vzdělávání
 • Vyberte studijní program - Univerzita třetího věku...
 • Do přihlášky vyplňte telefonní kontakt.
 • přihláška musí obsahovat emailovou adresu z důvodu zasílání aktuálních informací
 • platbu proveďte po vyplnění elektronické přihlášky (při platbě uvádějte variabilní symbol a specifický symbol; bez těchto symbolů není možné identifikovat jméno účastníka kurzu). V případě, že nedojde k otevření kurzu (např. z důvodu nedostatečného počtu uchazečů), bude platba vrácena v plné výši uchazeči.

Další důležité informace:

Přednáškový cyklus I, II

bude otevřen při minimálním počtu 50 účastníků (maximální počet - 100 účastníků). Po naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení přednáškového cyklu. Po ukončení přednáškového cyklu I. a přednáškového cyklu II. (2 akademické roky), získají účastníci certifikát.

Edukace a život člověka - 1. semestr 2017/2018

 1. Edukace a její důsledky v životě dospělého člověka (Mgr. Milan Chmura, Ph.D.)
 2. Proseniorská edukace I (PhDr. Hana Vavříková)
 3. Proseniorská edukace II (PhDr. Hana Vavříková)
 4. Komunikace a edukace seniorů v obchodním světě I (PhDr. Irma Káňová, Ph.D.)
 5. Komunikace a edukace seniorů v obchodním světě II (PhDr. Irma Káňová, Ph.D.)
 6. Edukace ke zdravému životnímu stylu I (Mgr. Lenka Kováčechová)
 7. Edukace ke zdravému životnímu stylu II (Mgr. Lenka Kováčechová)
 8. Edukace vnoučat z perspektivy prarodičů (Ing. Zuzana Běhalová)

Hvězdy, konstanty a legendy hudebního nebe v osmi zastaveních - 2. semestr 2017/2018

 1. Ikonické opery 19. a 20. století (MgA. Martin Kajzar)
 2. Richard Wagner - legenda a legendarizace (MgA. Martin Kajzar)
 3. Velké osobnosti české klasické kytary (PhDr. David Kozel, Ph.D.)
 4. Hvězdy a „hvězdičky“ současného klavírního světa (PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.)
 5. Konstanty sborového repertoáru v hávu klasickém i novém (doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.)
 6. Od folkloru k folklorismu - cesta od kořenů ke hvězdám (PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.)
 7. Andrew Lloyd Webber - od „klasika“ ke králi muzikálu (doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.)
 8. Český hudební film od žánrových „bastardů“ k nestárnoucím symbolům Veronika Ševčíková, Ph.D.)

Vybrané aspekty zákonitostí lidské psychiky - 3. semestr 2018/2019
Lektoři: PhDr. Jan Svoboda, PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D., PhDr. Radim Badošek, Ph.D., Mgr. Marek Biolek, PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

 1. Aktuální vývojová stadia a úkoly, změna jako nedílná součást lidského života
 2. Mezigenerační konflikty - jejich příčiny a možná řešení, schopnost komunikace
 3. Odpočinek - jeho smysl a rizika
 4. Spánek a sny
 5. Sugestibilita, trénink paměti
 6. Umírání a smrt
 7. Vnitřní hodnotitel (svědomí), vnitřní pohaněče a osobnostní abnormality
 8. Sebereflexe a sebepotvrzování

České soudobé výtvarné umění 1989-2015; Regionální výtvarné scény: Ostrava, Olomouc, Ústí nad Labem - 4. semestr 2018/2019
Lektoruje: Mgr. Tomáš Koudela, katedra výtvarné výchovy

 1. Úvod, „Československé“ výtvarné umění osmdesátých a počátku devadesátých let. Vybrané příklady a stručná charakteristika institucionálního a provozního zázemí výtvarné kultury v České republice po roce 1989.
 2. 90. léta (1. část) - výtvarný provoz v České republice mezi léty 1990-1997 s přihlédnutím k mezinárodnímu kontextu, emancipace a zrod svéprávné regionální scény.
 3. 90. léta (2. část) - výtvarný provoz v České republice mezi léty 1998-1999.
 4. Ostravská výtvarná scéna. Kulturně historické souvislosti, instituce, vysoké školy, galerie, muzea, význační reprezentanti.
 5. Výtvarná scéna Ústí nad Labem. Kulturně historické souvislosti, instituce, vysoké školy, galerie, muzea, význační reprezentanti.
 6. Olomoucká výtvarná scéna. Kulturně historické souvislosti, instituce, vysoké školy, galerie, muzea, význační reprezentanti.
 7. Výtvarný provoz v České republice mezi léty 2000-2009 , (postmoderny v postprodukci, interaktivní estetika)
 8. Výtvarný provoz v České republice mezi léty 2010-2015 s přihlédnutím k mezinárodnímu kontextu.

Místo výuky:

 • budova SD, (ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava Mariánské Hory).
  Místo i učebna budou upřesněny (informace budou uchazečům zaslány emailem - na adresu uvedenou v elektronické přihlášce).

Termíny výuky:

 • Čtvrtek (1x za 14 dní) -14.10 - 16.35 hod.;
 • Začátek akademického roku = polovina září, konec akademického roku = polovina června (celkem 16 přednášek)

Kurz praktických výtvarných činností zaměřených na malbu I, II

Pro max. počet 15 účastníků (minimální počet 12). Po naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení výtvarného kurzu. Po ukončení kurzu I, II (2 akademické roky), získají účastníci certifikát. Výtvarné potřeby jsou zahrnuty do kurzovného.

Ateliér malby 1. semestr 2017/2018
Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v malbě. Frekventanti se mohou přihlásit, i když před tím nikdy nemalovali. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v malbě. (Akvarel, tempera, kvaš, olejomalba, malba akrylem, kombinované techniky). Vedoucí ateliéru má zkušenosti s vedením tohoto typu kurzů. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty.

Ateliér malby 2. semestr 2017/2018
Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v malbě. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v malbě. (Akvarel, tempera, kvaš, olejomalba, malba akrylem, kombinované techniky). Výuka v semestru je zaměřena na namalování kopie slavného obrazu. Výběr autora i obrazu bude individuální s každým posluchačem samostatně. Posluchači mohou místo kopie slavného obrazu pokračovat v tématech z prvního semestru. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty.

Ateliér malby 3. semestr 2018/2019
Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v malbě. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v malbě. (Akvarel, tempera, kvaš, olejomalba, malba akrylem, kombinované techniky). Výuka v semestru je zaměřena na zjednodušení-stylizaci, která může vést k abstrakci. Posluchači mohou místo výtvarného zjednodušení-stylizace pokračovat v tématech z prvního a druhého semestru. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty.

Ateliér malby 4. semestr 2018/2019
Ateliér je zaměřen na praktické výtvarné činnosti v malbě. Kurz klade velký důraz na individuální přístup k posluchačům. Rozvíjí je v oblasti výtvarného reálného zobrazení podle předlohy nebo v rovině představy. Výuka seznamuje se základními technikami v malbě. (Akvarel, tempera, kvaš, olejomalba, malba akrylem, kombinované techniky). Výuka v semestru je zaměřena na schopnost samostatného výběru tématu a techniky po konzultaci s vyučujícím. Posluchači mohou pokračovat v tématech z prvního, druhého a třetího semestru. Celý kurz je nastaven podle individuální domluvy s frekventanty.

Místo výuky:

 • budova IS, (ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava Mariánské Hory).
  Místo i učebna budou upřesněny (informace budou uchazečům zaslány emailem - na adresu uvedenou v elektronické přihlášce).

Termíny výuky:

 • Pátek (1x za 14 dní) -10.00 - 12.30 hod.;
 • Začátek akademického roku = polovina září, konec akademického roku = polovina června (celkem 16 lekcí)

Jazykové kurzy

bude otevřen pro maximální počet 29 účastníků. Při naplnění tohoto počtu obdrží účastníci informace o zahájení kurzu. Kurz trvá 1 akademický rok. Účastníci kurzu získají certifikát. Kurz trvá 2 akademické roky. Účastníci 2letého kurzu získají certifikát.

Místo výuky:

 • budova G (ul. Mlýnská 5, Moravská Ostrava).
  Místo i učebna budou upřesněny (informace budou uchazečům zaslány emailem - na adresu uvedenou v elektronické přihlášce).

Termíny výuky:

Začátek akademického roku = polovina září, konec akademického roku = polovina června (celkem 16 lekcí)

O zahájení výuky jsou účastníci informováni emailem.

Čas výuky může být upraven lektorem po zahájení první výuky.

 • Německý jazyk pro věčné začátečníky I. a II. -pátky (1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.
 • Německý jazyk pro mírně pokročilé I. a II.- pátky (1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.
 • Anglický jazyk pro věčné začátečníky I. a II. - pátky (1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.
 • Anglický jazyk pro mírně pokročilé I. a II. - pátky (1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.
 • Anglický jazyk pro středně pokročilé I. a II. - čtvrtky (1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 - 12.25 hod.
 • Konverzace v anglickém jazyce pro pokročilé I. a II.-středy (1 x za 14 dní) dopoledne - 10.00 -12.25 hod.

Kontakt:

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

 • Mgr. Marie Marek
  telefon: +420 597 092 698
  e-mail:
  Centrum dalšího vzdělávání, ul. Fráni Šrámka 3 (budova SA), Ostrava - Mariánské Hory, 709 00

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2018

facebook
rss
social hub