Redakční rada

Redakční rada
FF Ostravské univerzity v Ostravě
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
PdF Trnavské univerzity v Trnavě, SR
prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.
PdF Prešovské univerzity v Prešově, SR
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
FF Katolické univerzity v Ružomberku, SR
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
PdF Univerzity Karlovy v Praze
doc. Mgr. Radoslav Rusňák, PhD.
PdF Prešovské univerzity v Prešově, SR
doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD.
PdF Prešovské univerzity v Prešově, SR
PdF Ostravské univerzity v Ostravě
PdF Ostravské univerzity v Ostravě
PdF Ostravské univerzity v Ostravě
 
Předsedkyně redakční rady
PdF Ostravské univerzity v Ostravě
 
Výkonná redaktorka
PdF Ostravské univerzity v Ostravě


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 06. 2022