Pokyny pro autory příspěvků

Příspěvky posílejte e-mailem na adresu výkonné redaktorky: Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.

K příspěvkům určeným k recenznímu řízení je třeba doplnit samostatné Prohlášení autora, které bude obsahovat jméno autora, kontaktní adresu, e-mail, popř. kontaktní telefon. Rozsah recenzované studie se pohybuje v rozmezí 12–15 stran v šabloně (včetně náležitostí). Zcela výjimečně u významných programových statí může redakce povolit rozsah až do 20 stran textu v šabloně.

Nerecenzované texty vznikají a zasílají se po dohodě s redakcí, která stanoví jejich téma a rozsah.

Texty pište do šablony recenzovaného nebo nerecenzovaného příspěvku a odešlete redakci nejpozději do 30. září kalendářního roku.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 03. 2022