Slovo a obraz v komunikaci s dětmi

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi je odborný elektronický časopis, který na svých stránkách dává prostor zejména nejnovějším poznatkům z oblasti literatury pro děti a mládež, komunikačně pojaté didaktiky českého jazyka a literární výchovy. Orientuje se ponejvíce na práci s dětmi a mládeží počínaje preprimárním vzděláváním, těžištěm je pak mládež školního věku.

Vydavatelem časopisu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi je Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, konkrétně tým katedry českého jazyka a literatury s didaktikou a Kabinetu literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace.

Slovo a obraz v komunikaci s dětmi vychází jednou ročně, má elektronickou podobu a je přístupný na webových stránkách Ostravské univerzity v Ostravě. Časopis je od roku 2022 rovněž přístupný v databázi CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

ISSN

1805-1464

Vydavatel

Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava

Kontakt

Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.
e-mail:

Aktuální čísla

Ročník 13 / číslo 1 soubor pdf 0,96 MB

Ročník 12 / číslo 1 soubor pdf 1,49 MB

Ročník 11 / číslo 1 soubor pdf 1,32 MB

Ročník 10 / číslo 1 soubor pdf 1,28 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 11. 2023