Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Nikola Sklenářová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 324, budova SA
funkce:
obor činnosti:pedagogická komunikace, obecná didaktika, obecná pedagogika, pedagogická diagnostika a evaluace, pedagogické hodnocení
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2721
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vztah žáků a rodičů ke školnímu hodnocení. In: Škola a její křížovatky 2015-03-26 České Budějovice. Brno: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 99-105. ISBN 978-80-905245-7-6.
Sklenářová, N. Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostravice. 2016.
Sklenářová, N. a Sikorová, Z. Pojetí kvality vysokoškolské výuky z hlediska dokumentů vzdělávací politiky. In: Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 10-39. ISBN 978-80-7464-865-6.
Sklenářová, N. Role školního hodnocení v rodinách s rozdílným sociálním statusem. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa - Konference ČPdS. Ostrava: Česká pedagogická společnost. 2016.
Sklenářová, N. Srovnání pedagogické komunikace a interakce na standardní a alternativní škole. Komenský. 2016, roč. 140, č. 04, s. 18-26. ISSN 0323-0449.
Sklenářová, N., Sikorová, Z., Malach, J. a Kocór, d. M. Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání. 2016.
Sklenářová, N. Komunikační a interakční děj na standardní a alternativní škole. In: Etické a sociální aspekty v oblasti vzděklávání a pedagogického výzkumu - XXIII. konference České asociace peadagogického výzkumu: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogického výzkumu 2015-09-16 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 147-160. ISBN 978-80-261-0551-0.
Sklenářová, N. Komunikační a interakční děj na standardní a alternativní škole. In: XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu - Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogického výzkumu. Plzeň. 2015.
Sklenářová, N. Komunikační a interakční děj v hodinách jazyka českého na standardní a alternativní škole. In: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 64-64. ISBN 978-80-261-0521-3.
Sklenářová, N. Konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2014, Ostravice - Sepetná, 9. - 10. 10. 2014. Pedagogika.sk. 2015, roč. 6, s. 62-66. ISSN 1338-0982.
Sklenářová, N. Vztah žáků a rodičů ke školnímu hodnocení. In: Škola a její křižovatky. Brno: Česká pedagogická společnost, 2015. Česká pedagogická společnost, 2015. s. 36-36. ISBN 978-80-905245-4-5.
Sklenářová, N. Vztah žáků a rodičů ke školnímu hodnocení. In: Škola a její křižovatky. České Budějovice: Česká pedagogická společnost. 2015.
Sklenářová, N. Genderové diference učitelů v edukačním procesu. In: Konference ČPdS - Současná škola - "Dílna lidskosti"?. Uherský Brod: ČPdS. 2014.
Sklenářová, N. Interakční a komunikační styl učitele na alternativní a standardní škole. In: XXII. konference ČAPV - Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc. 2014.
Sklenářová, N. Interakční a komunikační styl učitele na alternativní a standardní škole. Olomouc: Gevak, 2014. Gevak, 2014. s. 154-171. ISBN 978-80-86768-90-8.
Sklenářová, N. Interakční styl učitelů v závislosti na genderu. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2014. Ostravice. 2014.
Sklenářová, N. Interakční styl učitelů v závislosti na genderu. In: Pedagogická diagnostika a profese učitele. 1. vyd. Ostrava: OU v Ostravě, 2014. s. 69-86. ISBN 978-80-7464-653-9.
Malach, J. a Sklenářová, N. Národní testování a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. 2014.
Sklenářová, N. a Malach, J. Národní testování a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. 2014.
Sklenářová, N. a Malach, J. Pedagogická diagnostika a evaluace 2014 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2014.
Sklenářová, N. Strasti a slasti vedoucích a oponentů závěrečných prací. In: Jak tvořit závěrečné práce. Hradec Králové. 2014.
Sklenářová, N. Aplikace výzkumných metod při analýze pedagogické komunikace. In: Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity. Hradec nad Moravicí. 2013.
Sklenářová, N. Aplikace výzkumných metod při analýze pedagogické komunikace. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 38-43. ISBN 978-80-7464-354-5.
Sklenářová, N. Aplikace výzkumných metod při analýze pedagogické komunikace. 2013.
Sklenářová, N. Interakce a komunikace učitele v edukačním procesu. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 151 s. ISBN 978-80-7464-391-0.
Sklenářová, N. Učebnice a jejich využívání ve výuce. 2013.
Sklenářová, N. a Malach, J. Pedagogická diagnostika a evaluace 2012 [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2012.
Malach, J. a Sklenářová, N. Sborník příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. 2012.
Sklenářová, N. The Attitudes of Pupils to Teachers According to the Gender. New Educational Review. 2012, roč. 2, s. 177-190. ISSN 1732-6729.
Sklenářová, N. Vliv genderových rozdílů na hodnocení interakčního a komunikačního stylu učitelů. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostrava: Pedagogická fakulta OU ? 2012, 2012. Pedagogická fakulta OU ? 2012, 2012. s. 197-211. ISBN 978-80-7464-167-1.
Sklenářová, N. Vliv genderových rozdílů na hodnocení interakčního a komunikačního stylu učitelů. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostravice. 2012.
Sklenářová, N. Didaktický test. In: Praktické problémy vysokoškolské výuky. Ostrava: Projekt Evropského sociálního fondu "DAFNÉ", 2007. s. 91-94. ISBN 978-80-248-1398-1.
Sklenářová, N. Jak naplánovat a realizovat výuku?. In: Praktické problémy vysokoškolské výuky. Ostrava: Projekt Evropského sociálního fondu "DAFNÉ", 2007. s. 31-34. ISBN 978-80-248-1398-1.
Sklenářová, N. Komunikace ve výuce. In: Praktické problémy vysokoškolské výuky. Ostrava: Projekt Evropského sociálního fondu "DAFNÉ", 2007. s. 15-30. ISBN 978-80-248-1398-1.
Sikorová, Z., Biolek, M., Červenková, I. a Sklenářová, N. Praktické problémy vysokoškolské výuky. 2007.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Sklenářová, N. Hodnocení potřeb začínajících vysokoškolských učitelů. In: Pedagogická evaluace ´06. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2006. Pedagogická fakulta OU, 2006. s. 37-42. ISBN 80-7368-272-9.
Sikorová, Z., Červenková, I. a Sklenářová, N. Pedagogická evaluace 2006 [Workshop]. Malenovice, Česká republika. 2006.
Sikorová, Z., Biolek, M., Červenková, I. a Sklenářová, N. Zlepšování pedagogických dovedností vysokoškolských učitelů. 2006.
Sklenářová, N. Inovace disciplíny "Základy profesní praxe a komunikace" v souladu s 3. verzí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. In: Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?. s. 197-201. ISBN 80-244-1079-6.
Sklenářová, N. Průvodce mezilidskou komunikací. 2005.
Sklenářová, N. Výuka komunikativních dovedností u učitelských profesí v koordinaci s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. In: História, súčasnosť a perspektívy učitel'ského vzdelávania. Banská Bystrica: PdF UMB, 2005. PdF UMB, 2005. s. 165-168. ISBN 80-8083-107-6.
Sklenářová, N. Zkoumání interakce a komunikace učitele v edukačním procesu s využitím standardizovaného pozorování. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. s. 125-129. ISBN 80-7220-246-4.
Sklenářová, N. Interpersonální komunikace. 2004.
Sklenářová, N. Výuka komunikace v přípravě magisterského oboru Vychovatelství s resocializačním zaměřením. In: Sociální pedagogika jako vědní obor a studijní disciplína: Socialia Olomouc 2003 Olomouc. s. 120-123. ISBN 80-244-0878-3.
Sklenářová, N. Výuka komunikativních dovedností u učitelských profesí v koordinaci s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. In: História, súčasnosť a perspektívy učitelského vzdelávania. Banská Bystrica. 2004.
Sklenářová, N. Neverbální komunikace. 2003.
Sklenářová, N. Neverbální komunikace. 2003.
Sklenářová, N. Standardizované pozorování komunikace v pedagogické realitě. In: Studentská vědecká konference: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů I. Olomouc. s. 29-32. ISBN 80-7220-163-8.


AutorNázev práceTypRok
Lipková JanaHodnocení a sebehodnocení žáků druhého stupně ZŠdiplomová 2018 
Smítal JakubEdukační procesy ve volnočasovém a neformálním vzdělávánídiplomová 2018 
Stuchlíková EvaDomácí vzdělávání žákůdiplomová 2017 
Pospíšilová ZuzanaVliv Montessori pedagogiky na vnitřní motivaci žáků základní školydiplomová 2016 
Strašilová LucieSrovnání interakčního a komunikačního stylu učitele a žáka na alternativní a standardní školediplomová 2016 
Stratilová JanaProjevy interakčního a komunikačního stylu učitele v edukačním procesudiplomová 2016 
Valová DanielaKompetence středoškolských pedagogů v oblasti diagnostiky poruch příjmu protravydiplomová 2016 
Spratková IvetaKomunikační kompetence budoucích učitelůdiplomová 2015 
Doleželová AdélaRegionální témata v projektovém vyučování na 2. stupni ZŠdiplomová 2014 
Konečná JanaŽivot v domovech pro seniory z pohledu veřejnostidiplomová 2014 
Kotasová VeronikaSrovnání interakčního a komunikačního stylu na alternativní a standardní školediplomová 2014 
Slavíková PetraVliv rodiny na výchovně vzdělávací procesdiplomová 2014 
Illek MichalVliv moderních komunikačních prostředků na děti a mládeždiplomová 2008 
Krystynová DenisaPozitivní a negativní vlivy televize na děti a mládeždiplomová 2008 
Barvířová ZuzanaPostavení televize ve volném čase dětí a mládežediplomová 2007 
Holčáková OlgaHra a hračka v životě dítětediplomová 2007 
Komárková MartinaČinnost učitele při vyučování ( grafický záznam Slavomíra Rysa )diplomová 2007 
Moravcová VeronikaVýchova a vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředídiplomová 2007 
Ondruš VladimírSpecifika komunikace a jednání ve speciální výslechovém komplexudiplomová 2007 
Řehánek PavelKomunikační kompetence u budoucích učitelůdiplomová 2007 
Kašpar JanVliv televize na dítě mladšího školního věku v souvislosti s využitím volného časudiplomová 2006 
Kořínek PetrMožnosti využití volného času dětí na 2. st. ZŠdiplomová 2006 
Lankočí ŠárkaKomunikace dětí s nařízenou ochrannou a ústavní výchovou a osobami zodpovědnými za jejich výchovudiplomová 2006 
Steffková IrenaHra a hračka v životě dítětediplomová 2006 
Ščurová MáriaPohlaví učitele a žáka ve vyučovacím procesudiplomová 2006 
Vajďáková AlenaKomunikační proces, profesní přínosy a rozika v oblasti sociání prácediplomová 2006 
Zajícová MonikaKomparace komunikace v edukační realitědiplomová 2006 
Keclík JiříRole sportu při výběru volnočasových aktivit žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2005 
Lankočí RudolfVolnočasové aktivity ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovydiplomová 2005 
Marcolová LadaVliv volného času na kriminalitu dětídiplomová 2005 
Prokůpková SylvieTelevize v životě dnešní mládežediplomová 2005 
Šamko DavidVolnočasové aktivity v zařízení ústavní péče - dětské domovydiplomová 2005 
Valachová VěraKomunikační bariéry u dětí mladšího školního věkudiplomová 2005 
Kučerová MartaEvaluace odborného výcviku na SOŠbakalářská 2018 
Tulejová MarkétaHospitační činnost vedení školy jako východisko dalšího vzdělávání učitelů ZUŠbakalářská 2018 
Vašíčková RadanaDiagnostika komunikace v Personálních službách Skupiny ČEZbakalářská 2018 
Dittrichová DagmarEfektivní metody komunikace s klienty v Domově pro seniory Luna v Havířověbakalářská 2017 
Fabiánková LucieMetody výuky žáků 2. stupně Daltonských škol.bakalářská 2017 
Jiříčková MichaelaMotivace dospělých k dalšímu profesnímu vzděláváníbakalářská 2017 
Svobodová MarkétaImplementace Montessori pedagogiky na prvním stupni standardních základních školbakalářská 2017 
Zdařil PavelKomunikace v edukačním procesu diabetikůbakalářská 2017 
Žilinská AnetaSociální sítě jako hlavní prostředek komunikace žáků základních školbakalářská 2017 
Doležal MartinKomunikace jako klíčová kompetence lektora ve firemním vzděláváníbakalářská 2016 
Garguláková AlenaInterní firemní komunikace ve společnosti ADOTbakalářská 2016 
Grygier ZuzanaKomunikace a komunikační bariéry lektora dalšího vzděláváníbakalářská 2016 
Jiříková NaděždaVzdělávání dospělých osob se zdravotním znevýhodněnímbakalářská 2016 
Kaločová PavlaMotivace nezaměstnaných k dalšímu vzděláváníbakalářská 2016 
Šicová Maja MagdalenaVliv genderových rozdílů učitele na komunikaci a interakci s žákybakalářská 2016 
Valná BarboraMožnosti vzdělávání a rozvoje úředníků městského úřadubakalářská 2016 
Kameník JiříKomunikace učitele a žáka na ZŠbakalářská 2015 
Kyčerková SylvieŘízení lidských zdrojů v ČEZ, Distribuční službybakalářská 2015 
Pavlíková LeonaRole motivace v hudebním vzděláváníbakalářská 2015 
Pawlitová LucieKomunikační bariéry na základní a střední školebakalářská 2015 
Wilčková KateřinaVnitrofiremní komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavatelibakalářská 2015 
Hrubanová JanaMotivace studentů ke studiu Andragogikybakalářská 2014 
Moravcová MarkétaVerbální a neverbální komunikace ve vztahu učitele a studenta SŠbakalářská 2014 
Vrbová IvanaDidaktické metody a zásady vzdělávání dospělýchbakalářská 2014 
Wilčková KateřinaKomunikace mezi učitelem a žáky na 2. stupni základní školybakalářská 2014 
Valová DanielaPedagogicko - psychologická problematika klientů mladšího školního věku v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomocbakalářská 2013 
Malík MartinKomunikační bariéry v práci policistybakalářská 2007 
Bartoň VlastimilVerbální a nonverbální komunikace v procesu řízeníbakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub