Požadavky k přijetí na katedře studií lidského pohybu

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 11. 2020