Studium na naší katedře

Naše katedra nabízí studijní programy ve vzdělávací oblasti Tělesná výchova a sport; Kinantropologie ve všech stupních vysokoškolského vzdělávání, tedy bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském. Vedle tradičních učitelských studijních programů otevíráme také programy z oblasti pohybové aktivity, sportu a zdravého životního stylu. Při jejich realizaci studenti využívají moderního zázemí laboratoří Centra diagnostiky lidského pohybu a Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví.

Bakalářské studium

Tělesná výchova a sport

Dvouoborová tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání pro ZŠ či SŠ) – možné kombinace

Při výběru dvouoborového studia věnujte zvýšenou pozornost tomu, který studijní program zvolíte jako hlavní, tj. maior, ovlivní to Vaše studium.

Navazující magisterské studium

Kinantropologie

Behaviorální zdraví, sport a technologie – prezenční studium

Dvouoborová tělesná výchova (Učitelství pro 2. stupeň ZŠ či učitelství pro SŠ) – možné kombinace

Při výběru dvouoborového studia věnujte zvýšenou pozornost tomu, který studijní program zvolíte jako hlavní, tj. maior, ovlivní to Vaše studium.

Doktorské studium

Kinantropologie – prezenční studium


e-přihláška
kompletní nabídka
 


Bakalářské studium

Youtube
Youtube
 

Navazující magisterské studium

Youtube
Youtube
 

Doktorské studium

Youtube
 

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 02. 2021