Požadavky k přijetí – program Behaviorální zdraví, sport a technologie

studijní program:
Behaviorální zdraví, sport a technologie
forma studia:
prezenční


Jedná se o jednooborové studium, uchazeči si k tomuto programu již nic dalšího nevolí.

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí a Testu z anglického jazyka pro program Behaviorální zdraví, sport a technologie. Test odborných znalostí nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium. Test z anglického jazyka lze prominout uchazečům, kteří jsou držiteli certifikátu prokazující úroveň anglického jazyka na úrovni B2. Uchazeči musí doložit certifikát Společenského evropského referenčního rámce, např. Cambridge, TOEFL. Testy jsou realizovány elektronickou formou na počítačích.


Test odborných znalostí

Teoretickou část představuje písemný test prověřující základní znalosti z oblasti kinantropologického základu a biomedicínských oborů, spolu se základy elektrotechniky, měřící techniky a lékařských diagnostických přístrojů.

Ukázka vzorového testu ikona pdf 0,26 MB


Test z Anglického jazyka (u programu Behaviorální zdraví, sport a technologie)

Písemný test na úrovni B2.

Test lze prominout uchazečům, kteří jsou držiteli certifikátu prokazující úroveň Anglického jazyka na úrovni B2. Uchazeči musí doložit certifikát Společenského evropského referenčního rámce, např. Cambridge, TOEFL. Žádost o prominutí testu musí být podána nejpozději do 10.  května2021.

Žádost o uznání zkoušky z anglického jazyka ikona pdf 0,10 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 02. 2021