Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Renata Halásková, Marek Pomp
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023, Inovace a technologie ve vzdělávání
článek v odborném periodiku
 
Renata Halásková, Martina Halásková
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Ladislav Rudolf, Renáta Bernátová, Milan Bernát, Janka Poráčová, Andrea Kľučarová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Renata Halásková, Martina Halásková, Marek Pomp
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Renata Halásková, Beáta Mikušová Meričková, Martina Halásková
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Renata Halásková, Martina Halásková, Václav Friedrich
článek v odborném periodiku
 
Daniela Danková, Renata Halásková, Ján Šebo
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martina Halásková, Renata Halásková, David Lenert
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Ladislav Rudolf, Tomáš Barot, Milan Bernát, Žáčok Ľubomír, Marek Kubalčík, Jaromír Švejda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace