Projekty / akce / konference

Projekty (řešené 2017):

  • Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (OP VVV)
  • Kompetentní pedagog a žák – kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitními vzdělávání
  • ICT in Educational design – Processes, Materials, Resources – Visegrad Edition

Aktivity katedry:

  • Katedra se podílí ve spolupráci s NÚV na šíření a propagaci Europassu a dalších evropských nástrojů na podporu mobility (EQF, ECVET, EQAVET, EJP).
  • Katedra je členem Moravskoslezského energetického klastru a členem Klubu ekologické výchovy.
  • Členové katedry aktivně ovlivňují vzdělávací politiku, jsou členy Oborové skupiny Národního ústavu pro vzdělávání, Školské rady, odborných komisí Rady vysokých škol.

Fotogalerie z akcí:

Fotografie z akcí KTPV
Fotografie z akcí KTPV
Fotografie z akcí KTPV
Fotografie z akcí KTPV
Fotografie z akcí KTPV

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2021