Studium na naší katedře

Technickou výchovu u nás můžete studovat v několika studijních programech. Po jejich absolvování získáte znalosti a dovednosti, díky kterým se uplatníte jako učitelé technické výchovy pro předmět Praktické činnosti na ZŠ, případně jako edukační pracovníci či lektoři v muzeích a volnočasových institucích. Uplatnění najdete také jako pracovníci v nejrůznějších firmách technických či komerčních.

Bakalářské studium

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání pro 2. st. ZŠ

Navazující magisterské studium

Technická výchova - Studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Studium Učitelství odborných předmětů

Studium Učitelství odborných předmětů je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat kvalifikaci pro praktické vyučování na SOU a SOŠ.

Bakalářský studijní program

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání

Tento program lze studovat ve dvou specializacích:

  • Obchod a služby
  • Strojírenství a elektrotechnika

Navazující magisterský studijní program

Učitelství odborných předmětů

Tento program lze studovat ve dvou specializacích:

  • Obchod a služby
  • Strojírenství a elektrotechnika

e-přihláška
kompletní nabídka


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 01. 2023