Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Učitelství odborných předmětů [CZ]navazující2 rokykombinované
Učitelství odborných předmětů [CZ]navazující2 rokykombinované
Sdružená a víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Nenalezen žádný záznam.
Sdružená a víceoborová studia zaměřená na přípravu učitelů
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Anglický jazyk - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Anglický jazyk pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠnavazující
Český jazyk - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Český jazyk pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠnavazující
Hudební výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Informační a komunikační technologie - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠnavazující
Matematika - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Matematika pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠnavazující
Občanská výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Občanská výchova pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠnavazující
Technická výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Technická výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Technická výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Technická výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Technická výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Technická výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Technická výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Technická výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Technická výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Technická výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠnavazující
Technická výchova pro ZŠ - Tělesná výchova pro ZŠnavazující
Technická výchova pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠnavazující
Tělesná výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výchova ke zdraví - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské
Výchova ke zdraví pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠnavazující
Výtvarná výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)bakalářské