Studium na naší katedře

Technickou výchovu u nás můžete studovat v několika studijních programech. Po jejich absolvování získáte znalosti a dovednosti, díky kterým se uplatníte jako učitelé technické výchovy pro předmět Praktické činnosti na ZŠ, případně jako edukační pracovníci či lektoři v muzeích a volnočasových institucích. Uplatnění najdete také jako pracovníci v nejrůznějších firmách technických či komerčních.

Bakalářské studium

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání

Navazující magisterské studium

Učitelství odborných předmětů

Studium Učitelství odborných předmětů

Studium Učitelství odborných předmětů je určeno pro zájemce, kteří chtějí získat kvalifikaci pro praktické vyučování na SOU a SOŠ.

Bakalářský studijní program

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání

Tento program lze studovat ve dvou specializacích:

  • Obchod a služby
  • Strojírenství a elektrotechnika

Navazující magisterský studijní program

Učitelství odborných předmětů

Tento program lze studovat ve dvou specializacích:

  • Obchod a služby
  • Strojírenství a elektrotechnika

e-přihláška
kompletní nabídka


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 06. 2022