Umění inspirovalo techniku

Že umění inspiruje techniky, dokázali studenti technické výchovy v konstrukčním semináři. Jejich úkolem bylo vytvořit dílo, které by mohlo být využitelné jako model ve výuce na základních školách. Student Jiří Vrána se nechal inspirovat slavným obrazem Vincenta van Gogha a vyrobil funkční model mostu, jehož konstrukční princip není u nás běžný, ale používá se k přemostění řek a plavebních kanálů v Nizozemí či Francii. Ač konstrukce není principiálně složitá, vždy je nutné překonat poměrně mnoho technických obtíží a technologických zajímavostí. Most je symbolem, most spojuje nejen dva břehy, ale také lidi a ideje. Tento most spojuje praktické činnosti, umění a lze vyvodit další mezipředmětové vztahy v širších souvislostech. Mnoho umělců bylo inspirováno technikou. Zde to bylo naopak, umění inspirovalo techniku.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 05. 2022