In memoriam Vladimír Vaněk

V pondělí 11. dubna 2022 jsme se rozloučili s naším kolegou PaedDr. Vladimírem Vaňkem, CSc.

Doktor Vladimír Vaněk dlouhá léta vytvářel odborné, vědecké a pedagogické směřování Katedry technické a pracovní výchovy PdF OU. Jeho optimismus a ideály humanity pozitivně ovlivnily velké množství studentů a kolegů. Vzpomínáme na jeho přirozenou moudrost, pozitivní jednání a šíření dobré nálady na kurzech s ekologickou a environmentální tématikou. Učil rád, s přirozeným nadhledem, vynikal jako výborný klavírní doprovazeč a muzikant.

Životní pouť doktora, vynikajícího pedagoga, se sice uzavřela, ale tento neobyčejně pracovitý, skromný, laskavý člověk, bude ve vzpomínkách svých žáků a kolegů přetrvávat.


parte


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 04. 2022