Distanční výuka v předmětu praktické činnosti v době kovidu? Jde to!

Doba pandemie silně zasáhla výuku na základních školách. Distanční výuka neumožňuje žákům práci v dílnách. Přesto existuje možnost, jak u žáků rozvíjet zručnost, technické a fyzikální principy. Na žádost učitelů a ředitelů škol zareagoval Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D., který je metodikem pilotního projektu Technika. Tento projekt se zabývá inovacemi obsahů výuky a jejich ověřováním ve školní praxi.

Inspirací k námětu byl zajímavý fyzikální příklad japonského profesora Takao Sakaie na téma výpočtu momentu setrvačnosti u setrvačníků originální konstrukce. Ten je možné vyrobit z obyčejné kancelářské sponky. Na problém výuky setrvačníků na základní škole jsme se podívali jako pedagogové z jiného úhlu. Počítat úhly sinus a tangens sice na základní škole žáky neučíme, ale tvořit a měřit délky či úhly žáci můžou. Tak vznikl pěkný a nízkonákladový námět, který žáci zvládnou a mohou díky němu pochopit mnohé fyzikální a technické principy.

Máte-li chvilku času a kancelářskou sponku, vyrobte si zajímavý setrvačník. Budete potřebovat kousek drátu, kleště a úhloměr. Odměnou vám bude pěkná hračka a informace o tom, jak věci fungují také v širších souvislostech.

Návod pro učitele předmětu praktické činnosti soubor pdf 0,65 MB


Z výroby setrvačníku
Z výroby setrvačníku
Z výroby setrvačníku
Z výroby setrvačníku
Z výroby setrvačníku
Z výroby setrvačníku

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 01. 2021