Charakteristika katedry technické a pracovní výchovy

Katedra technické a pracovní výchovy je zaměřena na výuku učitelů základních a středních škol v oblasti výuky technologií, vytváření pozitivního vztahu k technice, světu práce, řemesel, podnikání a ekonomie. Technická výchova je oborem, který integruje poznatky přírodních, technických a společenských věd a vede k pochopení mezipředmětových vztahů.

Výuka technologií má těsnou vazbu k podnikání a ekonomii. Naše katedra realizuje studium odborných předmětů v oblasti obchodu, služeb a oboru strojírenství pro učitele a mistry odborných předmětů středních škol a učilišť v kombinované formě studia.

Další obsahovou dimenzí je oblast pracovní výchovy. Práce je fenoménem, který se promítá do oblasti psychologie, výchovy a prevence patologických závislostí a kultury.

Naši absolventi díky širokému oborovému záběru nacházejí pracovní místa především jako učitelé na ZŠ a SŠ, organizátoři volnočasových aktivit, dále pak v oblasti průmyslu, obchodu, bezpečnostních složkách, vězeňské službě a dalších oborech. Pedagogický výzkum je přirozenou součástí magisterského studia.

Studium technické výchovy a rozvoj technologické gramotnosti patří k perspektivním oborovým oblastem s jistým pracovním uplatněním.

Možné studijní obory jejich formy


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2021