Charakteristika katedry technické a pracovní výchovy

Studium techniky – jistota pracovního uplatnění nejen ve školství.

V současné době je rozvoj technické výchovy prioritou vzdělávací politiky v ČR, rozvíjí se tak na základních školách, ale i na dalších školských a zájmových zařízeních. Katedra připravuje učitele technické výchovy pro druhý stupeň základních škol v tříletém bakalářském oboru Technická výchova se zaměřením na vzdělávání a na něj navazujícím dvouletém oboru Učitelství technické výchovy pro druhý stupeň ZŠ. Obsahem vzdělávání jsou zejména praktické činnosti, technika, dílenské práce, práce s technickými materiály, elektrotechnika, konstrukční činnosti a práce se stavebnicemi, provoz a údržba domácnosti, práce s laboratorní technikou, profesní poradenství. Absolventi těchto oborů jsou kvalifikovaní a připraveni vykonávat roli učitele předmětů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na ZŠ, jsou připraveni pro vedení technických zájmových útvarů ve školských zařízeních, domech dětí a mládeže, ve výchovných zařízeních. Naši absolventi snadno nacházejí uplatnění také ve výrobní sféře, státní správě a obchodních firmách.

Katedra také reaguje na celospolečenský požadavek na opětovný rozvoj odborného a učňovského školství, které má v regionu dlouholetou tradici. V modelu 3+2, tříleté bakalářské s názvem oboru „Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání“ a dvouleté navazující magisterské studium s názvem oboru „Učitelství odborných předmětů“. Oba stupně oboru jsou realizovány kombinovanou formou, která je vhodná pro studium při zaměstnání. Absolventi jsou (v souladu s paragrafem 9 Zákona o pedagogických pracovnících) kvalifikováni vykonávat práce učitele praktického vyučování po studiu bakalářského oboru a magisterského oboru učitele odborných předmětů na středních odborných školách a učilištích. V rámci volitelných modulů si v oborové části studia posluchači mohou zvolit zaměření buď „Obchod a služby“ nebo „Strojírenství a elektrotechnika“. V průběhu studia získávají posluchači také vhodné kompetence pro uplatnění mimo oblast středního odborného školství – v průmyslu, obchodních firmách či státní správě. Podmínkou přijetí do studia v magisterském oboru je návaznost nebo blízká příbuznost předchozího bakalářského studia na obor Učitelství odborných předmětů.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 12. 2018