Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Taťána Göbelová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 113, budova SA
funkce:pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
obor činnosti:filosofie výchovy, profesní etika, obecná pedagogika, axiologická dimenze ve výchově a vzdělávání, pedagogické praxe na 1. stupni ZŠ
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2677
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Gradace učebních úloh a jejich design
Taťána Göbelová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Educational Scaffolding in Primary Education from the Perspective of Younger-Aged School Pupils
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Ondřej Šimik, Zuzana Sikorová
Rok: 2020, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Akademické a subjektivně reflektované zdroje podpory učení studentů učitelství 1. stupně ZŠ
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Ambice ve vysokoškolském vzdělávání - "kapitalizace ducha" versus "vzdělávání jako způsob poznání sebe sama a světa"
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení vysokoškolských studentů v kontextu podpory efektivního učení
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Podpora učení žáků ve společném vzdělávání na 1.stupni ZŠ
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Podpora učení žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod do profesní etiky učitele
Taťána Göbelová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do školní pedagogiky
Taťána Göbelová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Efektivní učení studentů - východiska pro evaluaci kvality výuky v terciárním vzdělávání
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2018, Repronis
kapitola v odborné knize

Filosofické a didaktické aspekty filosofie výchovy ve výuce studentů učitelství
Taťána Göbelová
Rok: 2018, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Jak hodnotit vysokoškolské studenty v kontextu podpory efektivního učení?
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepty efektivního učení jako východisko pro evaluaci kvality výuky v terciárním vzdělávání
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel a žák v postmoderně - cíle, hodnoty a strategie
Taťána Göbelová
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Výukový scaffolding v primárním vzdělávání
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Zuzana Sikorová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití fenomenologického přístupu jako metodologie evidence reality - možnosti interpretace zkušeností učitelů a žáků se SCF (scaffoldingem) metodou IPA
Taťána Göbelová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Velké příběhy pro malé myslitele
Žaneta Káňová, Taťána Göbelová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Humboldt-Universität zu Berlin
Taťána Göbelová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Principy efektivního vyučování - na co se zaměřit při plánování výuky
Taťána Göbelová
Rok: 2015, Moderní řízení
článek v odborném periodiku

Profesní hodnoty a etické principy v práci učitele
Taťána Göbelová
Rok: 2015, PdF OU
odborná kniha

Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Taťána Göbelová, Eva Höflerová, Radek Krpec, Eva Zezulková, Ivana Rochovská, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... další autoři
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Kritéria efektivního a inkluzivního vzdělávání - společné klíčové faktory
Taťána Göbelová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The values and the concept quality of school life of pupils in elementary and secondary schools
Taťána Göbelová
Rok: 2014, Wydawnictwo Adam Marszalek
kapitola v odborné knize

Obecná pedagogika. Základní pedagogické kategorie.
Taťána Göbelová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Taťána Göbelová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Ke konstruktu kvality školního života žáků - kvalitativní výsledky 1. etapy fáze výzkumu
Taťána Göbelová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Profesiografické otázky učitelství
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2012, Pedagogická fakuklta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

The values and the concept quality of school life of pupils in elementary and secondary schools
Taťána Göbelová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ - výsledky kvantitativního šetření
Taťána Göbelová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ - výsledky kvantitativního výzkumu
Taťána Göbelová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Authority in the teacher`s work
Taťána Göbelová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

"Hodina zvláštního povolání" fiosofky a teoložky Boženy Komárkové
Taťána Göbelová, Naděžda Pelcová, Anna Hogenová
Rok: 2011, Univerzita Karlova Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Research on Professional Values of Primary Student Teachers - Results of Mixed Model Research
Taťána Göbelová
Rok: 2011, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Svět hodnot - svět člověka. Specifika výchovy k hodnotám v pedagogické praxi.
Taťána Göbelová, Andrzej Murzyn, Hana Lukášová
Rok: 2011, IMPULS Kraków
kapitola v odborné knize

Učitelská profese a výzkum profesních činností učitelů primárního vzdělávání
Alena Seberová, Alena Seberová, Taťána Göbelová, Mariana Cabanová, Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Ewa Filipiak ... další autoři
Rok: 2011, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

Výzkum profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ - výsledky smíšeného modelu výzkumu
Taťána Göbelová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Funkce individuálních a sociálních hodnot v osobnostně-sociální výchově. Možnosti výchovného působení učitele.
Taťána Göbelová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hodnoty ve výchově - individuální a sociální funkce hodnot.
Taťána Göbelová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Profesní hodnoty jako východiska evaluace učitele
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Profesní hodnoty jako východisko evaluace učitele
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Professional Values and Primary teacher¨s competent practice
Taťána Göbelová, Bronislava Kasáčová
Rok: 2010, PedF UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize

Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Hana Durčáková
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Souvislé a profesní praxe v přípravném vzdělávání učitelů primární školy: metodické pokyny a příklady dobré praxe
Alena Seberová, Taťána Göbelová, .. A Kol.
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza profese učitele - metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze výzkumu
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Hodnoty ve výchově - individuální a sociální funkce hodnot.
Taťána Göbelová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze profesiografického výzkumu
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profese učitele primárního vzdělávání v České republice - historický kontext a současnost.
Taťána Göbelová, Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová
Rok: 2009, UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize

Profesní činnosti v podmínkách pedagogické praxe v pregraduálním vzdělávání učitelů primární školy a jejich výzkumná reflexe
Taťána Göbelová, Alena Seberová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Profesní hodnoty v učitelství
Taťána Göbelová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní hodnoty v učitelství.
Taťána Göbelová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Alena Seberová, Taťána Göbelová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Příběhy nelhostejnosti ve Starém a Novém zákoně
Taťána Göbelová
Rok: 2009, Paidea
článek v odborném periodiku

The Values Dimension in Professional Teacher Preparations in the Czech Republic.
Taťána Göbelová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitelská profese a profesní hodnoty
Taťána Göbelová
Rok: 2009
stať ve sborníku

UMB Banská Bystrica
Taťána Göbelová
Rok: 2009
působení v zahraničí

UMB Banská Bystrica
Taťána Göbelová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Výchova k hodnotám
Taťána Göbelová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Aplikovaná fenomenologie - poznání smyslu a účelu existence
Taťána Göbelová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Filosofický fundament v oboru učitesltví 1. stupně a učitelství por MŠ
Taťána Göbelová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hodnocení jako lidský vztah
Taťána Göbelová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hodnotová výchova v pedagogické praxi
Taťána Göbelová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

J.A. Komensky and his reform of human affairs
Taťána Göbelová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

J.A. Komensky and his reform of human affairs
Taťána Göbelová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Profese učitele v ČR - historický kontext a současnost
Taťána Göbelová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesionalizace učitelského vzdělávání
Taťána Göbelová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Učit se být ve smyslu individuálním, sociálním a ekologickém
Taťána Göbelová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Učit se být ve smyslu individuálním, sociálním a ekologickém
Taťána Göbelová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitelská profese a potřeba porozumění světu významů a hodnot
Taťána Göbelová
Rok: 2008
stať ve sborníku

UK Bratislava
Taťána Göbelová
Rok: 2008
působení v zahraničí

UMB Banská Bystrica
Taťána Göbelová
Rok: 2008
působení v zahraničí

UMB Banská Bystrica
Taťána Göbelová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Filosofický fundament v přípravě budoucích učitelů
Taťána Göbelová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Filozofia i pedagogika
Taťána Göbelová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Hodnotová výchova v pedagogické praxi
Taťána Göbelová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Christianity and multicultural Europe
Taťána Göbelová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

UMB Banská Bystrica
Taťána Göbelová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Uniwersytet Slaski Katowice, Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn
Taťána Göbelová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Zamyšlení nad vztahem křesťanství a multikulturní Evropy
Taťána Göbelová
Rok: 2007, Křesťanství a multikulturní Evropa
článek v odborném periodiku

ATEE RDC 19 ITQ Identifying Teacher Quality
Taťána Göbelová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Axiologická dimenhze ve výchově a vzdělávání
Taťána Göbelová
Rok: 2006, Ostarvská univerzita
odborná kniha

Axiologická dimenze ve výchově a vzdělávání
Taťána Göbelová
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Dětství a rodinná výchova v kontextu evropských hodnot
Taťána Göbelová, Taťána Göbelová
Rok: 2006, Impuls
kapitola v odborné knize

Výchova a vzdělání v rozměru diskursu o lidských záležitostech. Texty k filosofii výchovy.
Taťána Göbelová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnoty - konstitutivní v životě člověka.
Taťána Göbelová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Proč je potřebná filosofie výchovy ve vysokoškolské přípravě učitelů primárního vzdělávání?
Taťána Göbelová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Reflection of values in the  pre-service elementary scholl teacher education
Taťána Göbelová
Rok: 2005, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Uvedení do výchovné problematiky na prvním stupni
Taťána Göbelová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pluralita hodnot ve vysokoškolské přípravě učitelů. Reflexe hodnot v disciplíně filosofie výchovy
Taťána Göbelová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Uvedení do výchovné problematiky na prvním stupni ZŠ
Taťána Göbelová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vědomí hodnot a výchova
Taťána Göbelová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Výchova a vědomí hodnot
Taťána Göbelová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe hodnot v kontextu mravní výchovy
Taťána Göbelová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Komplementarita čtyř základních pilířů ve vzdělávání ve vysokoškolské přípravě
Hana Cisovská, Taťána Göbelová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Rozvoj hodnotových kompetencí ve vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ
Taťána Göbelová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Výchova k hodnotovým postojům
Taťána Göbelová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
ATVTeorie výchovy
BFV1Filosofie výchovy
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
MSFV1Filosofie výchovy
MSFV2Filosofie výchovy 2
NTVTeorie výchovy
OBHJNObhajoba diplomové práce
5EPDEtika pro pedagogy
5ILV1Filosofie výchovy 1
5ILV2Filosofie výchovy 2
5OPObecná pedagogika
5P1Primární pedagogika 1
5P2Primární pedagogika 2
5RAVZPrávní základy učitelské profese
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS2Hospitačně-asistentská praxe
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5TVXTeorie výchovy s praxí
55AVZPrávní základy učitelské profese
55EPDEtika pro pedagogy
55LV1Filosofie výchovy 1
55LV2Filosofie výchovy 2
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55OPObecná pedagogika
55PP2Primární pedagogika 2
55TVXTeorie výchovy s praxí
55ZS2Hospitačně-asistentská praxe
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6BFIVFilozofie výchovy
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
66FIVFilozofie výchovy
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7ATRVTeorie výchovy
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77TRVTeorie výchovy
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8FILVFilosofie výchovy
8PROEÚvod do profesní etiky učitele
8ROJ1Projektový seminář oborový 1
8RZS3Souvislá projektová praxe
8ZSPEZáklady školní pedagogiky
88ILVFilosofie výchovy
88OJ1Projektový seminář oborový 1
88OJ2Projektový seminář oborový 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88ROEÚvod do profesní etiky učitele
88SPEZáklady školní pedagogiky
88ZS3Souvislá projektová praxe
9DUPTUčitelská profese v teorii a výzkumu
9DVVYVýzkum výuky
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
PP1Primární pedagogika 1
1PP1Primární pedag. 1 - Reflekt.vyuč.a eval.
1PRX1Praxe pro 1. st. ZŠ 1
1PRX2Praxe pro 1 st. ZŠ 2


AutorNázev práceTypRok
Fridrichová IvetaProblematika komunikace s rodiči na 1. stupni ZŠdiplomová 2022 
Horáková KateřinaOrganizační formy na 1. stupni ZŠ - možnosti a podpora individualizovaného, skupinového a kooperativního učení žákůdiplomová 2022 
Hrdličková DenisaKvalita interakce mezi učitelem a žákem na 1. stupni ZŠdiplomová 2022 
Malcharová HanaProblematika distanční výuky na 1. stupni ZŠdiplomová 2022 
Soviarová PetraMontessori pedagogika - možnosti aplikace na 1.stupni ZŠdiplomová 2022 
Teichmannová HanaKomunikace s rodiči při distančním vzdělávání na 1. stupni ZŠdiplomová 2022 
Teuerová MonikaAplikace aktivizačních metod na 1. stupni ZŠdiplomová 2022 
Zemanová KateřinaŠkolní výkonová motivace žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2022 
Brantalová DanielaNespolupracující chování žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2020 
Jaklová OlgaNespolupracující chování žáků v primární školediplomová 2020 
Kretková VeronikaEtický kodex učitele na 1. stupni ZŠ - mezinárodní komparacediplomová 2020 
Poskierová ŽanetaKlima třídy a vztahy mezi žáky na 1. stupni ZŠdiplomová 2020 
Segsulková MartinaProblematika komunikace rodiny a školy v malotřídní školediplomová 2020 
Stavinohová AndreaSpecifika klimatu školní třídy 1. stupně ZŠ na waldorfské školediplomová 2020 
Halfarová AnnaPříprava a realizace projektové/integrované tematické výuky u studentů učitelství 1. stupně ZŠdiplomová 2019 
Kolaříková KateřinaEtický kodex učitele 1. stupně ZŠ - profesní hodnoty a principydiplomová 2019 
Pytlíková KateřinaVyužití metod kritického myšlení na prvním stupni ZŠdiplomová 2019 
Šigutová KristýnaKvalita školního života minoritních žáků na 1.stupni ZŠdiplomová 2019 
Janků LucieMotivace a školní výkonová motivace u žáků na 1.stupni ZŠdiplomová 2018 
Kodrlová JanaVyužití aktivizujících metod na 1. stupni ZŠdiplomová 2018 
Navrátilová ZuzanaHodnocení klimatu školy rodiči na 1. stupni ZŠdiplomová 2018 
Špetíková SilviePodpora učení u žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2018 
Šustrová AnetaProfesní portfolio učitele na 1. stupni ZŠdiplomová 2018 
Výletová IvetaPrevence problémového chování na 1. stupni ZŠdiplomová 2018 
Zemančíková VeronikaHodnocení klimatu školy učiteli 1. stupně ZŠdiplomová 2018 
Zemanová VeronikaMožnosti párové výuky u začínajících učitelů 1. stupně ZŠdiplomová 2018 
Havlíčková AlžbětaEfektivní komunikace s rodiči na 1. stupni ZŠdiplomová 2017 
Hlavičková HanaKvalita školního života žáků na 1. stupni ZŠ - dimenze úspěchudiplomová 2017 
Stoklasová KláraKvalita školního života žáků na malotřídní školediplomová 2017 
Zedníčková IvanaPreferované odměny u žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2017 
Gansová JanaNáročnost profesních činností u učitelů 1. stupně ZŠdiplomová 2016 
Knoppová MichaelaVýchovné problémy na malotřídní školediplomová 2016 
Kroupová HanaKvalita školního života žáků na 1. stupni ZŠ - dimenze spokojenosti vztahu s učitelemdiplomová 2016 
Nevřelová NatálieNáročnost profesních činností u začínajících učitelů 1. stupně ZŠdiplomová 2016 
Drobčinská HanaDimenze kvality školního života žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2015 
Helisová KateřinaKvalita školního života na ZŠdiplomová 2015 
Jadrná KristinaProfesní hodnoty studentů učitelství 1. stupně ZŠdiplomová 2015 
Jurášková MichaelaSociální oblast kvality školního života žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2015 
Kleinová JanaSlovní hodnocení na 1. stupni ZŠ a jeho informativní a komunikační funkcediplomová 2015 
Slaná MarkétaEtická dilemata v práci učitele na 1. stupni ZŠdiplomová 2015 
Weissová TerezaAktuální problémy začínajících učitelů na 1. stupni ZŠdiplomová 2015 
Rychlíková LenkaPřínos canisterapie do vyučování na 1. stupni ZŠdiplomová 2014 
Rýznarová IvanaRozdíly v kvalitě školního života u dívek a chlapců na 1. stupni ZŠdiplomová 2014 
Slotová IvetaSystém hodnocení a kurikulární reforma na 1. stupni ZŠdiplomová 2014 
Zwyrtková LucieOvlivňování kvality školního života ve třídě na 1. stupni ZŠdiplomová 2014 
Kozlová VeronikaVýchovné problémy na 1. stupni ZŠ a práce výchovného poradcediplomová 2013 
Kuciánová SimonaKřesťanské hodnoty ve výchovědiplomová 2013 
Mydlářová TerezaMotivy volby učitelské profesediplomová 2013 
Tomiczková VeronikaAutorita učitele na 1. stupni ZŠdiplomová 2013 
Čecháčková EmiliePojetí profesních hodnot u učitelů v historickém kontextu po současnostdiplomová 2012 
Dobešová IrenaUčitel 1. stupně základní školy - pojetí profese a profesních hodnotdiplomová 2012 
Filipčíková BarbaraProblémy začínajícího učitele na 1. stupni základní školydiplomová 2012 
Kalinská PetraAutorita učitele v primárním vzdělávánídiplomová 2012 
Knýblová RadkaPojetí profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně základní školydiplomová 2012 
Krátká RůženaHodnotová dimenze školydiplomová 2011 
Fojtášková TerezaProfesní činnosti učitelůdiplomová 2010 
Jašková BeátaVýchovné problémy na prvním stupni ZŠdiplomová 2010 
Návratová ŠárkaHodnoty ve výchově - historie a současnostdiplomová 2010 
Pejšová GabrielaProblematika vzdělávání Romůdiplomová 2010 
Rašíková RenátaProjektové vyučování na 1. stupni základní školy - problémy začínajícího učitelediplomová 2009 
Stuchlíková LenkaProblémy integrace žáků na 1. stupni základní školydiplomová 2009 
Víchová ZuzanaAlternativní a inovativní formy a možnosti vzdělávánídiplomová 2009 
Chovančáková ŠárkaInspirace personalistickými teoriemi vzdělávánídiplomová 2008 
Matějčková ŠtěpánkaInovativní prvky v primární školediplomová 2008 
Molnárová IvanaProblematika hodnotové výchovy na 1.stupni ZŠdiplomová 2008 
Sikorová JarmilaRole učitele ve školediplomová 2008 
Babišová LucieMožnosti využití portfolia v programu Začít spoludiplomová 2007 
Macháčková AnnaProblematika hodnot ve výchově na prvním stupni základní školydiplomová 2007 
Matulíková MonikaMožnosti projektové výuky v rámci Rámcového vzdělávacího programu na I. st. ZŠdiplomová 2007 
Matúšů BronislavaSkautské hnutí a možnosti rozvoje vědomí hodnotdiplomová 2007 
Rafajová PavlaInovativní prvky v současné škole - Švédské školství Multiage class. Český projekt zdravá školadiplomová 2007 
Jalůvková HanaHodnoty, výchova a současná pedagogická praxediplomová 2006 
Jaworská AlenaSpolupráce rodiny a školydiplomová 2006 
Slabiňáková EsterProfese učitele na 1. stupni ZŠdiplomová 2006 
Škrlíková MagdalénaRámcově vzdělávací program - hodnotová orientace ve výchově a vzdělání jako faktor determinující rozvoj osobnostidiplomová 2006 
Boudová HanaMravní výchova a výchova k hodnotám u dětí mladšího školního věkudiplomová 2005 
Piecková AlenaMetody rozvoje morálního úsudku dětí mladšího školního věkudiplomová 2005 
Szotkowská MartinaProfese učitele a jeho hodnotová orientacediplomová 2005 
Trunkátová ŠárkaProjektové vyučování na 1. stupni ZŠ ve vzdělávacím programu Step by step (Začít spolu)diplomová 2005 
Janotová VeronikaEdukační využití hry v mateřské školebakalářská 2022 
Maierová SimonaMožnosti využití her v preprimárním vzděláváníbakalářská 2022 
Táborská LucieHra v mateřské škole jako prostředek rozvoje prožitku, zkušenosti a tvořivosti dítětebakalářská 2022 
Henychová LenkaKomunikace s dětmi předškolního věkubakalářská 2021 
Zdráhalová NikolDítě předškolního věku jako vypravěč příběhůbakalářská 2020 
Gavlasová JanaNadané dítě v mateřské školebakalářská 2018 
Grebeňová VeronikaCharakteristiky dobrých učitelek/učitelů MŠbakalářská 2017 
Grondolská DenisaProfesní hodnoty učitelů/učitelek MŠ ve vztahu k profesním kompetencímbakalářská 2016 
Mutinová MagdalénaProfesní hodnoty učitelek v MŠbakalářská 2016 
Kolenková GabrielaRozvoj kladného vztahu k přírodě a životnímu prostředí v preprimárním vzděláváníbakalářská 2015 
Pustková IvaŘešení výchovných problémů v MŠ - příklady dobré praxebakalářská 2015 
Vašková JanaPreferované hodnoty ve výchově v preprimárním vzděláváníbakalářská 2015 
Chaloupková MichaelaZvládání konfliktních situací v pedagogické praxi u dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Hurtová LenkaŘešení výchovných problémů v mateřské školebakalářská 2014 
Klumplerová MarieKurikulum zaměřené na dítě v preprimárním vzděláváníbakalářská 2014 
Mahdalová JuliePodpora spolupráce rodiny a mateřské školybakalářská 2014 
Šulová MartinaProfesní hodnoty v práci učitele/učitelky MŠbakalářská 2014 
Jermářová JanaNejčastější výchovné problémy v mateřské školebakalářská 2013 
Múdriková LenkaProblémy ve spolupráci s rodiči v mateřské školebakalářská 2013 
Gavlasová DanaEfektivní spolupráce a komunikace mezi rodinou a MŠbakalářská 2012 
Žáková AlenaHodnocení probíhající školské reformy učiteli preprimárního vzděláváníbakalářská 2012 
Sedmidubská GabrielaProč jsem asistentem pedagoga, aneb můj život s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2011 
Atanasovová MichaelaUčení hroubakalářská 2010 
Brázdová MarkétaHodnotový systém a jeho utváření v mateřské škole (případová studie)bakalářská 2010 
Huserová EvaVýchovné problémy a předškolní výchovabakalářská 2010 
Tmějová JanaUčení hrou a výukové prostředíbakalářská 2010 
Horáková IvetaVýchova k hodnotám u dětí v MŠbakalářská 2009 
Jelínková PetraProfese učitelky v mateřské školebakalářská 2009 
Miencilová ŠárkaVýchova k hodnotám v preprimárním vzděláváníbakalářská 2009 


Výzkum kvality školního života žáků na 1. a 2. stupni ZŠ
Hlavní řešitelMgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Výzkum profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ a u učitelů 1. stupně ZŠ
Hlavní řešitelMgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub