Celoživotní vzdělávání

     
       
     

CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.

Andragogika, bakalářské studium
Záměrem kurzu je seznámit se základními oblastmi andragogiky a vzdělávání dospělých, a to především se zaměřením na jednotlivé oblasti vzdělávání dospělých. Pozornost je věnována také aktuálním tématům vzdělávání dospělých, např. vzdělávání specifických cílových skupin, poradenství ve vzdělávání dospělých, kvalitě, efektivitě a projektové přípravě edukačních aktivit pro dospělé.