Celoživotní vzdělávání

     
       
     

Studium v oblasti pedagogických věd a studium pedagogiky

Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně základních škol
Obsah studia respektuje obecné požadavky na získání pedagogické kvalifikace k vyučování na základních a středních školách. Studující získá poznatky o podstatě a zákonitostech výchovy a vzdělávání z pedagogického a psychologického hlediska, o možnostech diagnostiky a podpory učení žáků a studentů. Studium je zaměřeno také na rozvíjení sociálně komunikativních dovedností, především pak studium směřuje k osvojení didaktických kompetencí posílením oborově didaktických předmětů a předmětů zaměřených na samostatný výkon profesní praxe na školách.

Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace učitele odborného výcviku a učitele praktického vyučování v rozsahu, který umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.