Charakteristika katedry pedagogiky a andragogiky

Katedra zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství tří fakult Ostravské univerzity: PdF, PřF a FF. Na samotné katedře je akreditováno prezenční bakalářské studium oboru Pedagogika (studijní program Specializace ve vzdělávání), prezenční navazující magisterské studium Učitelství pedagogiky (studijní program Učitelství pro střední školy) a kombinované bakalářské studium oboru Andragogika (studijní program Pedagogika). Členové katedry se podílejí na řadě výzkumných a dalších projektů. Katedra je také odborným garantem odborné přípravy učitelů v celoživotním vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2017