OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky

Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Konference

Pedagogická diagnostika a evaluace 2018
Termín konání: 04. 10. 2018 - 05. 10. 2018

Charakteristika katedry pedagogiky a andragogiky

Katedra zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství tří fakult Ostravské univerzity: PdF, PřF a FF. Na samotné katedře je akreditováno prezenční bakalářské studium oboru Pedagogika (studijní program Specializace ve vzdělávání), prezenční navazující magisterské studium Učitelství pedagogiky (studijní program Učitelství pro střední školy) a kombinované bakalářské studium oboru Andragogika (studijní program Pedagogika). Členové katedry se podílejí na řadě výzkumných a dalších projektů. Katedra je také odborným garantem odborné přípravy učitelů v celoživotním vzdělávání.

facebook
rss
social hub