Charakteristika katedry pedagogiky a andragogiky

Katedra zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství tří fakult Ostravské univerzity: PdF, PřF a FF. Na samotné katedře je akreditován prezenční bakalářský studijní program Pedagogika, prezenční navazující magisterský studijní program Specializace Pedagogika (SŠ), prezenční a kombinovaný studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol a kombinovaný bakalářský studijní program Andragogika. ČČlenové katedry se podílejí na řadě výzkumných, rozvojových a tvůrčích projektů. Katedra je také odborným garantem odborné přípravy učitelů v celoživotním vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2022