Centrum pedagogického výzkumu

Centrum pedagogického výzkumu vzniklo především jako platforma pro spolupráci akademiků PdF podílejících se na pedagogickém výzkumu na fakultě. Pedagogický výzkum je zde chápán v celé své šíři, tj. zahrnující výzkum v oblastech konstituovaných pedagogických disciplín (výzkumy obecně-didaktické, oborově-didaktické, speciálně-pedagogické, sociálně-pedagogické, pedagogicko-psychologické), stejně jako výzkum v oblasti významných témat současné pedagogiky (digitální média ve vzdělávání, vysokoškolská výuka apod.).

Hlavní cíle:

  • podpořit pedagogický výzkum na fakultě a položit základy pro jeho kontinuitu;
  • posílit zvolený výzkumný profil fakulty;
  • propojit více výzkumnou činnost pedagogicky a psychologicky zaměřených kateder navzájem a zapojit oborové didaktiky z jiných kateder;
  • podpořit členy CPV v jejich profesním růstu, zejména ve snaze úspěšně absolvovat habilitační, příp. profesorské řízení;
  • výzkumnými aktivitami a výsledky připravit možnosti pro získání doktorského programu v oboru „Pedagogika“.

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017