Projekty / akce / konference

Projekt Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/16_011/0000660


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 10. 2017