Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výchovy k občanství

Denisa Labischová


titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
místnost, podlaží, budova:
SA 503, budova SA
funkce:
vedoucí katedry, garantka praxí
obor činnosti:
oborová didaktika, pedagogická praxe, mediální výchova
telefon, mobil:
553 46 2601
e-mail:

Vzdělání

1999
Bc., Sociální práce s poradenským zaměřením, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
1996
Mgr., Učitelství německého jazyka a dějepisu, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
1992
Gymnázium Frýdlant n. O.
 

Kvalifikace

2016
Doc., Pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2004
PhD., Teorie vyučování historie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela
2001
PhDr., Pedagogika s didaktikou dějepisu, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 

Zaměstnání, praxe

2018 – 2022
docentka, Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (0,5)
2016 – dosud
docentka, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (1,0)
2008 – 2016
odborná asistentka, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (1,0)
2005 – 2008
externí vyučující didaktiky dějepisu, Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
2000 – 2008
učitelka, SPŠ elektrotechniky a informatiky, Moravská Ostrava
1997 – 2000
učitelka, Střední odborná škola, Ostrava-Vítkovice
1996 – 1997
učitelka, Základní škola Ostrava-Michálkovice
 

Odborné zaměření

didaktika společenských věd
pedagogická praxe
mediální výchova
výzkum transdisciplinární didaktické integrace společenských věd, dějepisu a hudební výchovy
výzkum didakticky strukturované analýzy a interpretace edukačních médií
výzkum vizuální percepce verbálního a ikonického textu s využitím metody eyetrackingu
výzkum historického vědomí v kontextu školní edukace
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2020 – dosud
členka grantové a ediční komise PdF OU
2018 – 2021
členka Akademického senátu PdF OU
2017 – dosud
členka Rady pro vnitřní hodnocení OU
2016 – dosud
členka Vědecké rady PdF OU
2016 – 2020
členka ediční komise PdF OU
2016 – 2020
členka SGS komise PdF OU
2012 – dosud
vedoucí Katedry výchovy k občanství PdF OU
2009 – 2014
členka disciplinární komise PdF OU (2012-2014 předsedkyně)
2008 – dosud
garantka pedagogických praxí KOV PdF OU, členka Grémia praxí PdF OU
2008 – dosud
členka Centra výzkumu kultury a identity regionu, dříve CSEI (2012 - 2016 vedoucí Centra)
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

členka oborové rady doktorského studijního programu Didaktika dějepisu (FF OU)
členka International Society for History Didactics
členka České pedagogické společnosti
členka redakční rady časopisu The New Educational Review (2013 - 2019 výkonná redaktorka) - SCOPUS
členka mezinárodní redakční rady recenzovaného časopisu Historical Encounters. A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education (Austrálie) - WoS, SCOPUS Q1
členka redakční rady recenzovaného časopisu Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
členka redakční rady časopisu Edukácia. Vedecko-odborný časopis
členka ediční rady Nakladatelství Epocha v Praze
členka Česko-německé komise pro školní učebnice
členka Česko-polské pracovní skupiny pro učebnice
členka Odborné platformy společenskovědních kateder pedagogických fakult České republiky
hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vzdělávací oblast Učitelství (2015 - 2016 členka Stálé pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise České republiky)
oponentka habilitačních a disertačních prací, předsedkyně a členka komisí doktorských zkoušek (FF UK v Praze, PedF UPOL v Olomouci, FF UK v Bratislavě, FF OU, UMB v Banské Bystrici)
recenzentka MŠMT pro udělování schvalovacích doložek učebnicím
 

Jazykové znalosti

Němčina
C1, státní magisterská zkouška 1996
Angličtina
B1
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Kyjovská Kateřina
Analýza a interpretace hraného filmu s tematikou dějin 20. století ve výuce dějepisu.
disertační
2020
Ahlgren Lada
Komparativní analýza učebnic občanské výchovy pro základní školy používaných v České republice a ve Švédsku
diplomová
Stankušová Sára
Karviná jako vlastivědné téma ve výchově k občanství
diplomová
Hartlová Radka
Uplatnění mezipředmětových vztahů občanské výchovy a českého jazyka na 2. stupni ZŠ
diplomová
2022
Korpasová Denisa
Lašsko jako vlastivědné téma ve výchově k občanství na základní škole
diplomová
2022
Mazurek Dominik
Postoje žáků základních škol k vybraným tématům občanské výchovy
diplomová
2022
Sojka Kamil
Holocaust jako téma občanské výchovy
diplomová
2022
Englišová Karolína
Hlučínsko jako vlastivědné téma ve výchově k občanství na 2. stupni základních škol
diplomová
2021
Gorilová Adriana
Vlastenecké a nacionalistické tendence u žáků 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií
diplomová
2021
Jadrníček Filip
Xenofobní a rasistické tendence u žáků 2.stupně základních škol a víceletých gymnázií
diplomová
2021
Kopecká Radka
Bezpečnost na internetu a kyberšikana u žáků základní školy
diplomová
2021
Piechowicz Anna
Média a volný čas žáků 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií
diplomová
2021
Frýdlová Kateřina
Výuka občanské výchovy očima žáků vybraných základních škol a víceletých gymnázií
diplomová
2020
Gašparová Kateřina
Doubrava jako vlastivědné téma ve výchově k občanství
diplomová
2020
Nedavašková Lucie
Dokumentární film a jeho využití v hodinách občanské výchovy
diplomová
2020
Sakreidová Ivana
Opava jako vlastivědné téma ve výchově k občanství
diplomová
2020
Štarmanová Andrea
Boskovice jako vlastivědné téma ve výchově k občanství
diplomová
2020
Zámorská Vendula
Hranice jako vlastivědné téma ve výchově k občanství
diplomová
2020
Hejda Michal
Integrace tématu Obrana státu do vzdělávacího oboru Výchova k občanství
diplomová
2019
Medková Michaela
Komparativní analýza učebnic občanské výchovy pro základní školy vydaných po roce 1989 z hlediska pojetí vzdělávacího obsahu
diplomová
2019
Hrušková Kateřina
Postoje vysokoškolských studentů učitelských studijních oborů k občanské výchově
diplomová
2018
Jarošová Monika
Občanská angažovanost studentů učitelství občanské výchovy a základů společenských věd na Ostravské univerzitě
diplomová
2018
Niklová Monika
Obrazové komponenty v současných učebnicích občanské výchovy pro základní školy
diplomová
2018
Pavelcová Lenka
Motivace ke studiu oboru občanské výchovy se  zaměřením na vzdělávání u studentů PdF OU
diplomová
2018
Pojezdala Pavel
Vybrané aspekty mediální gramotnosti žáků ostravských základních škol a víceletých gymnázií
diplomová
2018
Barvíková Šárka
Rodina a partnerství v současném kurikulu
diplomová
2017
Dostálová Vendula
Typy učebních úloh v současných učebnicích občanské výchovy
diplomová
2017
Hesová Markéta
Znalosti a postoje z oblasti environmentální výchovy u žáků druhého stupně základních škol.
diplomová
2017
Krňová Zuzana
Výzkum profesní identity učitele občanské výchovy
diplomová
2017
Orawská Tereza
Ostrava jako vlastivědné téma ve výchově k občanství
diplomová
2017
Sikorová Markéta
Znalosti z oblasti finanční gramotnosti u ostravských žáků základních škol a víceletých gymnázií
diplomová
2017
Strumínská Irena
Vztah žáků základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií k občanskému vzdělávání ve škole
diplomová
2017
Bárta Jan
Ochrana soukromí na sociálních sítích u vysokoškolských studentů
diplomová
2016
Zothová Nela
Pedagogické hodnocení na základní škole z genderového hlediska
diplomová
2016
Chvějová Kateřina
Postoje vůči menšinám u žáků základních škol
diplomová
2015
Kramář Michal
Výchova k občanství podle Antoina de Saint-Exupéryho
diplomová
2015
Laštovicová Sabina
Subkultury na současných základních školách a víceletých gymnázií
diplomová
2015
Štafová Tereza
Možnosti využití filmu ve výuce občanské výchovy.
diplomová
2015
Twardziková Klára
Výzkum televizního diváctví žáků druhého stupně základních škol a gymnázií
diplomová
2015
Bačíková Miroslava
Občanské postoje žáků základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií ostravského regionu v komparaci
diplomová
2014
Blaudeová Alena
Genderové stereotypy v reklamě
diplomová
2014
Bonková Sandra
Komparativní analýza současných učebnic občanské výchovy pro základní školy z genderového hlediska
diplomová
2014
Dlouhá Veronika
Mediální gramotnost ve vztahu k užívání sociálních sítí
diplomová
2014
Platošová Alena
Obsahová analýza časopisů pro dívky
diplomová
2014
Vyškovská Zuzana
Hodnocení didaktické vybavenosti učebnic občanské výchovy
diplomová
2013
Bobková Kamila
Využití didaktických médií ve výuce občanské výchovy na základních školách
diplomová
2012
Mlynáriková Monika
Implementace průřezového tématu RVP environmentální výchova
diplomová
2012
Tomášková Iveta
Výukové projekty zaměřené na mediální výchovu
diplomová
2012
Krusberská Nikola
Problematika globální výchovy v hodinách občanské výchova
diplomová
2011
Mamulová Kateřina
Projektové vyučování integrující vzdělávací obsah výchovy k občanství s jinými vyučovacími předměty
diplomová
2011
Mikundová Lenka
Gender ve výuce občanské výchovy
diplomová
2011
Běhounková Lucie
Mediální výchova v hodinách občanské výchovy
diplomová
2010
Boudová Barbora
Průřezové téma RVP ZV - environmentální výchova ve výuce občanské výchovy
diplomová
2010
Frydová Lenka
Komparativní analýza současných učebnic OV z hlediska implementace průřezového tématu multikulturní výchova
diplomová
2010
Maršálová Martina
Využití základního edukačního média ve výuce občanské výchovy na základních školách
diplomová
2010
Režňáková Dagmar
Evropská dimenze ve výuce občanské výchovy na ostravských ZŠ a víceletých gymnáziích
diplomová
2010
Lekešová Milena
Historie lázní Luhačovice jako vlastivědně-historické téma v hodině občanské výchovy
diplomová
2009
Bartošková Tereza
Projektové vyučování zaměřené na environmentální výchovu v mateřské škole
bakalářská
2019
Mahdalová Markéta
Formování postojů s využitím četby v mateřské škole
bakalářská
2016
Pojezdala Pavel
Lesní pedagogika v České republice
bakalářská
2016
Hrnečková Martina
Zdravá výživa na českých školách
bakalářská
2013
Vavřačová Adéla
Globální rozvojové vzdělávání a jeho současné pojetí
bakalářská
2013
Blaudeová Alena
Ženská tematika ve výuce společenskovědních předmětů
bakalářská
2012
Bonková Sandra
Srovnání učebnic občanské výchovy z hlediska genderové korektnosti
bakalářská
2012
Dlouhá Veronika
Mediální gramotnost žáků českých škol
bakalářská
2012
Kotasová Veronika
Environmentální postoje žáků základních škol
bakalářská
2012
Platošová Alena
Ohrožené druhy živočichů - ekologické povědomí žáků českých škol
bakalářská
2012
Bartošková Tereza
Environmentální výchova na ZŠ
bakalářská
2011
Macháčiková Martina
Výukové projekty s enviromentální tematikou na ZŠ
bakalářská
2011
Passendorferová Eva
Mediální výchova ve školním vzdělávacím programu ZŠ
bakalářská
2011
Mlynáriková Monika
Environmentální výchova v hodinách OV
bakalářská
2010Hlavní řešitel
doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Období
9/2019 - 8/2022
Poskytovatel
Erasmus+
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub