Studium na katedře výchovy k občanství

Bakalářské studium

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ – možné kombinace

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání – Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – kombinované studium

Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání – Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání – kombinované studium

Navazující magisterské studium

Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ – možné kombinace

Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ – Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ – kombinované studium

Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ – Informační a komunikační technologie pro 2. stupeň ZŠ – kombinované studium


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


e-přihláška
kompletní nabídka


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022