Europe in the face of new challenges – pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Centrum studií evropské identity PdF OU srdečně zve k účasti na mezinárodní vědecké konferenci na téma Europe in the face of new challenges. National minorities in Central Europe in the interwar period of 1919–1939 (Evropa před novými výzvami. Národnostní menšiny ve střední Evropě v meziválečném období 1919–1939), která se uskuteční ve dnech 13.–14. dubna 2018 v aule Polského gymnázia Českém Těšíně.

Spolupořadateli konference jsou Vratislavská univerzita a Kongres Poláků v ČR.

Přihlášky příspěvků lze zaslat nejpozději do 15. března 2018 na adresu organizátorů:

  1. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (RP)
    dr hab. prof. UWr Tomasz Głowiński, +48 501 423 171, tomaszglowinski@interia.pl
  2. Centrum studií evropské identity, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity (Česká republika)
    ThDr. Józef Szymeczek, Dr., +420 722 912 667,

Program

pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2018