Projekty a granty
Modifikace nástroje pro diagnostiku afektivní složky digitální kompetence
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Podpora digitálního vzdělávání u žáků ze sociálně znevýhodněných skupin
Hlavní řešitelMgr. Kristýna Kiliánová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Využitelnost mobilních zařízení žáků (model BYOD) ve výuce s ohledem na jejich bezpečnost
Hlavní řešitelMgr. Petra Kočková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv vybraných sociálních sítí na vzdělávání a sebevzdělávání studentů
Hlavní řešitelMgr. Daniel Tran, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Didaktická reflexe online distanční výuky do současné prezenční formy pohledem studentů, učitelů a ředitelů škol: příklady dobré praxe
Hlavní řešitelMgr. Ludmila FALTÝNKOVÁ
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený