Společný projekt Polsko – Slovensko – Česká republika

Ostrava může těžit z výhodné geografické polohy, z blízkosti polských i slovenských hranic. Zanedbatelná není ani vzájemná znalost, nebo aspoň porozumitelnost, jazyků. Příhraniční spolupráce přímo vybízí k vzájemnému setkávání, výměně zkušeností, k podávání společných projektů. Takové nabídce neodolali ani kolegové ze Slezské univerzity v Katovicích, pobočce v Ciezsyne, a podali společný projekt, kterého se účastnily tři univerzity: Slezská univerzita v Katovicích, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ostravská univerzita v Ostravě. Iniciátorkou a duší projektu je kolegyně dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, která se dlouhodobě věnuje integraci informačních a komunikačních technologií do vzdělávání.

Vymyslela a ke zdárnému konci dotáhla mezinárodní projekt eLearning - a road to communicating in multicultural environment, který byl přijat Mezinárodním visegrádským fondem v programu Malé granty (Small Grants). Projekt si klade za cíl připravit eLearningové kurzy pro vzdělávání učitelů v oblasti informační a komunikační technologie. Zahrnuje přípravu a implementaci metodologie a výuku učitelů základních a středních škol v Polsku, na Slovensku a v České republice. Projekt se tak stal platformou pro badatelské práce v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání a pro vzájemnou výměnu zkušeností získaných řešitelskými týmy při přípravě, implementaci a evaluaci eLearningu.

Členové katedry informačních a komunikačních technologií si připravují prezentace
Lenka Orzelová vede workshop

Vyvrcholením projektu a třešinkou na dortu bylo uspořádání konference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, která se  konala 19. a 20. října 2009 v Cieszyne. Konferenci doprovázely workshopy na téma příprava eLearningových kurzů v prostředí MOODLE.

Vedle plenární sekce, ve které vystoupili zvaní hosté, účastníci konference vyslechli soubor přednášek o distančním vzdělávání na Pedagogické fakultě v Ostravě, seznámili se s příklady dobré praxe a praktickými aspekty distančního vzdělávání v přírodovědných disciplinách, matematice i v humanitních oborech.

Pedagogové katedry informačních a komunikačních technologií připravili tematický blok, kde prezentovali své zapojení do pedagogických i výzkumných směrů katedry jako Nové přístupy při zavádění informačních technologií do vzdělávání, Evaluace eLearningu, Získávání znalostí z edukačních dat, Informační gramotnost studentů na Pedagogické fakultě, Multimédia ve vzdělávání.

Workshop o tom, Co ještě nevíte o LMS MOODLE, vedla Mgr. Lenka Orzelová. Je studentkou našeho doktorského studia Informační a komunikační technologie ve vzdělávání a pracuje jako administrátorka informačního systému MOODLE na Ostravské univerzitě. A že toho nevíme dost..., i když mnozí z nás už řadu eLearningových kurzů v prostředí MOODLE vytvořili.

Po perném dni - zasloužená večeře. Ta se konala v romantickém prostředí v té době zasněžených Slezských Beskyd. Večerní tajemnou cestu ke kolibě osvětlovaly pochodně, které jsme si sami nesli. Při denním světle jsme, bohužel, viděli spousty polámaných stromů - škody, které časný sníh napáchal.

Úspěšný průběh konference podnítil další aktivity na pokračování projektu: v rozvíjení eLearningových forem ve vzdělávání, šíření těchto poznatků mezi učiteli škol, uspořádání dalších mezinárodních konferencí a workshopů, publikování zajímavých materiálů ve sbornících či společných monografiích.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016