Okruhy témat disertačních prací pro doktorské studium

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Téma disertační práce zpravidla není možné před začátkem doktorského studia přesně definovat. Zájemce o studium by ale měl mít jasnou představu o okruhu problémů, které jej zajímají a kterým se hodlá věnovat v průběhu doktorského studia.

Pro akademický rok 2023/2024 byly garantkou doktorského studijního programu Informační a komunikačních technologie ve vzdělávání schváleny okruhy témat zahrnující možná vědecká zaměření disertační prací v rámci studovaného oboru.

Okruhy témat disertačních prací pro akademický rok 2023/2024 soubor pdf 0,18 MB

U některých okruhů je mimo školitele uveden také konzultant, který přebírá část úkolů v oblasti odborného vedení. Konkrétní téma bude vyspecifikováno na základě konzultace zájemce o studium a potencionálním školitelem/konzultantem. Veškeré dotazy týkající se doktorského studia směrujte na garantku oboru doc. Ing. Kateřinu Kostolányovou, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 03. 2023