Průměrná spokojenost studentů s výukou na středních školách je na úrovni 3,3 z 5

logolink

Tato a další zjištění vyplynuly z výzkumu, který realizovala Katedra informačních a komunikačních technologií v rámci projektu „Rozvoj digitálních kompetencí – růst vzdělanosti ve společnosti“ podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem.

Z výsledků dále vyplynulo, že nespokojených nebo úplně nespokojených je téměř 24 % studentů. Moderní technologie a interaktivní způsoby výuky využívají učitelé ve výuce jen některých předmětů. Uvedlo to 68 % studentů. Více jak polovině studentů (54 %) přitom digitální technologie a nástroje pomáhají ve výuce lépe pochopit učivo a lépe si jej zapamatovat.

Za největší nedostatky vzdělávacího procesu učitelé považují nedostatečný prostor pro přípravu výuky a absence vzdělávacích materiálů. Mezi nejčastější důvody nevyužívání digitálních technologií patří: náročná příprava výuky (51,5 %), nedostatečné technické vybavení (22 %) a nedostatečná znalost nástrojů (20 %).

Průzkum byl realizován v období listopad 2020 až duben 2021 na vzorku 743 učitelů a 4 193 studentů.

Na základě těchto výsledků a následné analýzy dovedností učitelů navrhli partneři projektu elektronický kurz pro učitele, který jim umožní získat nové digitální dovednosti či prohloubit stávající.

„Učitelé a další odborníci působící v oblasti vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím vytvořeného kurzu v platformě Moodle získají nástroje a soubor dovedností, díky kterým se seznámí s problematikou nových médií využitelných v jejich pedagogické praxi. Zároveň si mohou zlepšit svou schopnost aplikovat inovativní přístupy ve vzdělávacím procesu efektivním využitím široké škály bezplatných online nástrojů, aplikací a technologických řešení z kategorie nových médií,“ doplnil Tomáš Javorčík z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Dalším praktickým výstupem projektu je specializovaný webový portál, který přináší základní informace o projektu, výsledky výzkumu a video návody, jak pracovat s vybranými digitálními nástroji.

„Tato platforma současně umožňuje vytvářet nové sítě a příležitosti ke sdílení nejlepších praktických a teoretických poznatků, jakož i na rozvoj společných strategií učení se na evropské úrovni. Integrace učitelů napříč jednotlivých škol a zemí V4 přispěje k přeshraniční spolupráci založené na efektivním využívání nových pedagogických post-pů, technik a nástrojů založených na IKT,“ doplnil Peter Krajčovič z Fakulty masmediální komunikace UCM v Trnavě.

Podrobnejšie výsledky z výzkumu jsou dostupné na www.teacher.digital.

Projekt bol financovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom grantov Vyšehradskej štvorky z Medzinárodného vyšehradského fondu. Číslo projektu 22020344.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 06. 2022