Mimořádné přijímací řízení na Pedagogickou fakultu – Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 v kombinovaném doktorském studijním programu Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Standardní doba studia činí 4 roky.

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu je řádně ukončené studium v magisterském programu, nejlépe se zaměřením na informační a komunikační technologie ve vzdělávání, informatiku, učitelství pro základní školy a učitelství pro střední školy.

Vzdělání se dokládá ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Uchazeč je povinen ověřenou kopii doložit při zápisu do studia.

Detailní informace soubor pdf 0,15 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 06. 2020