Prezentace studia hudební výchovy na Slovensku

V pondělí dne 27. ledna 2020 vycestoval interní doktorand Katedry hudební výchovy Ostravské univerzity Mgr. Jaroslav Vaněk na Slovensko, kde na tamější škole - Súkromné hudobné a dramatické konzervatorium v Martinu - přednesl prezentaci o možnosti studia na hudební katedře. Po prezentaci se plynule rozběhla diskuze, z níž bylo patrno, že studenti konzervatoře mají zájem o studium na Ostravské univerzitě, která nabízí rozmanité kombinace studijních oborů napříč všemi fakultami.

Těšíme se na nové uchazeče ze Slovenska!

Za katedru hudební výchovy
Mgr. Jaroslav Vaněk


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 02. 2020