Druhý víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

V rámci řešení projektu Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778 (doba realizace 2018–2020) byl zrealizován druhý ze série celkem deseti plánovaných praktických workshopů.

V sobotu 1. prosince 2018 se více než dvacítka oborových studentů prvního a druhého ročníku navazujících magisterských studijních programů realizovaných na naší katedře zúčastnila celodenního hudebně činnostního workshopu, jehož součástí byly rovněž detailní didaktické analýzy reálných pedagogických situací. Na katedře hudební výchovy jsme přivítali paní PhDr. Markétu Borůvkovou, Ph.D., absolventku našeho doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika a učitelku hudební výchovy, jazyka českého s literaturou a německého jazyka z Matičního gymnázia v Ostravě, která se s námi podělila o své praktické zkušenosti s rozvojem hudebnosti středoškolských studentů.

Opět jsme měli možnost konfrontovat se s ideálem tzv. pedagogického mistrovství. Praktické hudební aktivity sobotního workshopu byly tentokrát cíleny na hlasovou a pěveckou výchovu, na rytmický výcvik a na tanečně-pohybovou výchovu. Činnostní blok byl samozřejmě opět doplněn podrobným didaktickým rozborem specifického pedagogického stylu paní doktorky Borůvkové. V diskusním bloku vedeném katedrálními metodiky – doc. PhDr. Jiřím Kusákem, Ph.D.doc. PhDr. Veronikou Ševčíkovou, Ph.D. – byly zodpovězeny dotazy studentů, které tentokrát cílily nejen do oblasti práce se středoškoláky v hudební výchově, ale zamýšleli jsme se i nad koncepcí, obsahem a formou státních maturit a evaluací současného gymnaziálního zdělávání.

Byl to pro nás všechny nejen den plný odborného poučení a profesního růstu, ale především radosti z hudby a vzájemné spolupráce a pomoci.

Další tři workshopy jsou naplánovány na letní semestr akademického roku 2018/2019 a budou věnovány sbormistrovské praxi.

Fotografie z akce pořídil student Bc. Martin Žurek. Jsou na nich zachyceni realizátoři a účastníci worskhopu při všech hudebních činnostech, kterými jsme prošli.


Expertka z praxe dr. Borůvková sestudenty při nácviku písně
Autor: Bc. Martin Žurek
Posluchači KHv PdF OU a boomwhackers
Autor: Bc. Martin Žurek
Posluchači KHv PdF OU a rytmicko-pohybová aktivita
Autor: Bc. Martin Žurek
Posluchači KHv PdF OU při rytmické výchově
Autor: Bc. Martin Žurek
Realizátoři a účastníci workshopu
Autor: Bc. Martin Žurek

Zveřejněno / aktualizováno: 07. 01. 2019