Slavnostní benefiční koncert

Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity a jeho hosté si vás dovolují co srdečněji pozvat na benefiční koncert, na kterém zazní v kostele svatých Cyrila a Metoději v Ostravě-Pustkovci dne 10. prosince 2017 v 18:00 hodin Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Vstupené dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude věnován na dobročinné účely.