Konferenční příspěvky

Irena Medňanská
Autoreflexia hudobného pedagogického výskumu v kvalifikačných prácach v kontexte systematiky hudobnej pedagogiky-analýza od r. 2005 soubor pdf 3,18 MB
Vladimír Fulka
Bohuslav Martinů. Variace na slovenskou lidovou píseň pro violončelo. Konvergencie folklóru s neobarokom soubor pdf 1,67 MB
Helena Šmídová
Hudba pro děti v koncepci waldorfské hudební pedagogiky soubor pdf 0,62 MB
Alois Daněk
Hudební nadání ze speciálně pedagogické perspektivy soubor pdf 0,30 MB
Jiří Kusák
Hudební výchova v dobročinném ženském spolku Dobromila a v odborných školách pro ženská povolání v Ostravě od 90. let 19. století do 30. let 20. století soubor pdf 0,40 MB
Petr Vrána
Instrumentální adaptace vybraných písní z cyklu Moravská lidová poezie v písních Leoše Janáčka pro zpěv a smyčcové kvarteto soubor pdf 0,55 MB
Miriam Matejová
Interpretačné súťaže organizované v súčasnosti na slovenských pedagogických fakultách soubor pdf 0,74 MB
Martin Jurčo
Interpretačné špecifiká v klavírnej tvorbe Igora Dibáka soubor pdf 0,90 MB
Michal Hottmar
Jozef Haluza, významný pokračovateľ gitarovej školy Dušana Lehotského, zakladateľa slovenskej gitaristiky v 20. storočí soubor pdf 0,99 MB
Mariana Kološtová
Jubilujúce osobnosti v profiloch soubor pdf 0,51 MB
Radim Hanousek
Kolektivní improvizace a grafické partitury jako výukový materiál soubor pdf 0,79 MB
Jan Mazurek
Memorandum o hudební výchově (1919) soubor pdf 0,29 MB
Markéta Schaffartzik
Metody k uvolnění svalového napětí pomocí respiračních cvičení soubor pdf 0,69 MB
Michal Ščepán
Moravsko-slovenské inspirácie v tvorbe predstavite ov slovenskej hudobnej avantgardy Juraja Pospí ila a Tadeá a Salvu soubor pdf 1,05 MB
Michal Brodniansky
Možnosti využitia e-learningu v príprave budúcich učiteľov hudobnej výchovy soubor pdf 0,92 MB
Jiří Mazurek
Možnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v podmínkách základní umělecké školy soubor pdf 0,63 MB
Jan Spisar
Neverbální komunikace jako nástroj sbormistrova dorozumívání s pěveckým tělesem soubor pdf 0,75 MB
Karol Medňanský
Pedagogický zborník Trietto TWV 42G2 – TWV 42A1 Georga Philippa Telemanna v kontexte dobovej inštrumentálnej pedagogiky soubor pdf 1,13 MB
Renáta Kočišová
Prešovské obdobie hudobného pedagóga a huslistu Josefa Brabca-jeho estetické, koncertné a pedagogické ideály soubor pdf 0,60 MB
Janka Bednáriková
Prof. Nino Albarosa – významný pedagóg, vedec a mimoriadna osobnosť medzinárodného významu v oblasti gregoriánskeho chorálu soubor pdf 1,13 MB
Nataliia Kysil
Rozvoj klíčových kompetencí studentů hudebních oborů soubor pdf 0,73 MB
Ivana Šůstková
Sbírky lidových písní Josefa Černíka se zaměřením na Zpěvy moravských Kopaničářů soubor pdf 0,62 MB
Barbora Borltová
Sborová tvorba Pavla Křížkovského na podkladě moravské lidové poezie soubor pdf 0,53 MB
Daniela Střílková
Skladatelka Markéta Dvořáková a její sborová tvorba věnovaná Vokálnímu ansámblu Notabene Ostrava soubor pdf 0,50 MB
Jaromír Zubíček
Soudobá klavírní hudba a problematika jejího nastudování soubor pdf 0,31 MB
Violetta Dutchak
Specifics of Instrumental Folk Education. Exprerience of Ukraine and Neighboring European Countries soubor pdf 0,52 MB
Petra Přibylová
Srovnání českého a řeckého hudebního vzdělávání soubor pdf 0,49 MB
Martina Procházková
Substitučné árie J. Haydna (Hob. XXIVb) a ich využitie vo vyučovaní spevu na pedagogických fakultách soubor pdf 0,75 MB
Petro Stryzhyboroda
Štěpán Rak’s Guitar Creativity in the Context of International Interactions soubor pdf 0,51 MB
Robert Ferrer Llueca
The reception of Leoš Janáček’s Jenůfa in Spain (2). More incidental Jenůfas and an overview on the Spanish reception of Janáček’s operas soubor pdf 0,88 MB
Jitka Filipová
Varhanická škola Leoše Janáčka a její vliv na hudebnost moravského venkova soubor pdf 0,52 MB
Jana Michálková Slimáčková
Varhaník Bedřich Antonín Wiedermann a lidová píseň soubor pdf 0,49 MB
Miriam Žiarna
Vokálna tvorba Igora Dibáka a jej implementácia do edukačného procesu soubor pdf 1,22 MB
Ján Podracký
Vplyv moravskej ľudovej piesne na formovanie „centrálnej línie“ v tvorbe Pavla Zemka Nováka soubor pdf 0,54 MB
Ľuboslav Torma
Význam hudobno-pedagogického diela Mikuláša Moyzesa v dobe svojho vzniku 1924-1946 a úvahy nad možnosťou ich využitia na začiatku 21. storočia soubor pdf 0,70 MB

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 11. 2020