Konference Janáčkiana 2020

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity a Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka organizují 35. ročník konference Janáčkiana 2020, konané v rámci 3. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka na témata

MORAVSKO-SLOVENSKÉ INSPIRACE V HUDBĚ 20. STOLETÍ

HISTORIE A SOUČASNOST HUDEBNÍ PEDAGOGIKY
(OSOBNOSTI – INSTITUCE – TRENDY)Konference se uskuteční ve dnech 5.-6. listopadu 2020.


Konference Janáčkiana 2020 je otevřena zájemcům z řad muzikologů, hudebních pedagogů i doktorandů hudebních oborů. Přípravný tým konference se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v České republice rozhodl nerealizovat konferenci formou osobních prezentací na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Tradiční ostravská muzikologická konference se proto v letošním roce uskuteční formou webové prezentace příspěvků. Ze zaslaných konferenčních příspěvků je plánováno vydání tištěného recenzovaného sborníku, který bude vydán v roce 2021.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 10. 2020