Program konference

Program konference soubor pdf

LEOŠ JANÁČEK – KLASIK HUDBY 20. STOLETÍ

Čtvrtek 2. června 2022, sál SD 202

9:30–12:00 hod.

Slavnostní zahájení

Předsedající: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. (Ostrava):
Janáček na ostravských Janáčkianách

prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (Brno):
Janáčkovy skladby z rukopisného sborníku z roku 1875

Mgr. et PhDr. Tamara Franzová (Ženeva, Švýcarsko):
“Ve skladbě své snažil jsem se vždy jít ´svou´ cestou“. Analýza specifiky Janáčkova chápání tvůrčí práce

prof. PhDr. Miloš Schnierer (Brno):
Janáček a Puccini na cestě k hudebnímu dramatu

přestávka

13:00–15:00 hod.

Předsedající: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

doc. PhDr. Jiří Zahrádka. Ph.D. (Brno):
Leoš Janáček a Charpentierova opera Louise

prof. Markéta Štefková, PhD. (Bratislava, Slovensko):
Janáčkova Její pastorkyňa a Suchoňova Krútňava

PhDr. Vladimír Fulka, PhD. (Bratislava, Slovensko):
Leoš Janáček a Bohuslav Martinů: dva kultúrne fenomény českej hudby

přestávka

15:30–17:00 hod.

Předsedající: PhDr. Petr Ch. Kalina, Ph.D.

prof. Violetta Dutchak (Ivano-Frankvisk, Ukrajina):
Leoš Janáček / Mykola Lysenko: formation of national traditions of the Czech Republic and Ukraine in the context of tendencies of the Romantic era

Mgr. Nikola Illevová (Brno):
Dětské role v Janáčkových operách Osud a Příhody lišky Bystroušky

Mgr. Ondřej Pivoda (Brno):
Zesmutnělé scherzo Pavla Hasse. K hudební tvorbě Janáčkových žáků na mistrovské škole


Pátek 3. června 2022, sál SD 202

9:00–10:30 hod.

Předsedající: prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

PhDr. Stanislav Tesař (Brno):
Co s janáčkovskou recepcí?

Mgr. Miloš Zapletal, Ph.D. (Opava):
Janáček, Bittová a „pupeční šňůra“

Mgr. Šárka Zahrádková (Brno):
Propagace Leoše Janáčka a jeho spojení s městem Brnem v TIC Brno

11:00–12:00 hod.

Diskuse a závěr janáčkovské sekce


HISTORIE A SOUČASNOST HUDEBNÍ PEDAGOGIKY (OSOBNOSTI – INSTITUCE – VÝVOJOVÉ TRENDY)

Čtvrtek 2. června 2022, sál SD 201

13.00–15:00 hod.

Předsedající: doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.

Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D. (Ostrava):
Ilja Hurník pedagog – interpret – skladatel

prof. Marlen Vavříková, D.M.A. (Allendale, Michigan, U.S.A.):
Moravští hobojisté 20. století

doc. Mgr. art. Karol Medňanský, Ph.D. (Prešov, Slovensko):
Tvorba Milana Nováka (1927–2021) v repertoári Univerzitného komorného orchestra Prešovskej univerzity v Prešove Camerata academica v rokoch 1996–2018 (Venované k nedožitým 95. narodeninám skladateľa)

Mariia Martyniuk (Ivano-Frankvisk, Ukrajina):
Vocal Ensemble in the System of Music and Pedagogical Education: Ukrainian Experience

přestávka

15:30–16:50 hod.

Předsedající: doc. Mgr. art Karol Medňanský, Ph.D.

Mgr. Martina Procházková, Ph.D. (Ružomberok, Slovensko):
Vokálna tvorba Júliusa Kowalského (1912–2003) a jej využitie vo vyučovaní spevu na pedagogických fakultách

PaedDr. Miriam Matejová, Ph.D. (Ružomberok, Slovensko):
Mária Jašurdová – autorka skladieb pre detské zbory

PaedDr. Miriam Žiarna, Ph.D., ArtD. (Ružomberok, Slovensko):
Piesňová tvorba Jána Valašťana-Dolinského

Mgr. art. Martin Jurčo, Ph.D. (Ružomberok, Slovensko):
Využitie klavírnej tvorby slovenských skladateľov 21. storočia na ZUŠ

přestávka

17:00–18:00 hod.

Předsedající: PhDr. David Kozel, Ph.D.

Mgr. Jan Chumchal, Ph.D. (Ostrava):
Osobnost a dílo Jana Nepomuka Poláška (1873–1956)

Petro Stryzhyboroda (Ivano-Frankvisk, Ukrajina):
Performance Style of Guitarist – Virtuosis Štěpán Rak

Mgr. Michal Hottmar, Ph.D. (Bratislava, Slovensko):
Adam Marec, najmladší predstaviteľ gitarovej školy Dušana Lehotského


Pátek 3. června 2022, sál SD 201

9:00–10:40 hod.

Předsedající: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (Praha):
Jiří Laburda a jeho příspěvek ke studiu diatonické harmonie

doc. Mgr. Pavol Brezina, Ph.D., Mgr. Alena Čierna, Ph.D., Mgr. Michal Jarabica (Nitra, Slovensko):
Multidisciplinárny charakter zvukovej tvorby v kontexte edukačnej reality

BcA. Kateřina Szymeczková (Brno):
Využití projektové výuky k vytvoření elektroakustické kompozice

Mgr. Silvie Schmuckerová (Praha):
Vzdělávací plán pro 1. až 12. ročník waldorfské školy hudební výchovy v České republice

PhDr. Alois Daněk, Ph.D. (Praha):
Speciálně pedagogický potenciál hudební výchovy pro prostředí dětských domovů – výsledky výzkumu, doporučení pro praxi

přestávka

11:00–12:00 hod.

Předsedající: PhDr. David Kozel, Ph.D.

PhDr. Jiří Mazurek, Ph.D., prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc. (Ostrava):
Studentský komorní orchestr Základní umělecké školy Viléma Petrželky v Ostravě-Hrabůvce (1992–2020)

Mgr. Daniela Střílková, Ph.D. (Ostrava):
Janáčkova konzervatoř v Ostravě jubilující

Mgr. Klára Madunická (Bratislava, Slovensko):
Štúdium opernej réžie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave

Korespondenční příspěvky

Mgr. art Zuzana Flamová, ArtD. (Bratislava, Slovensko):
Hudobná pedagogika očami Juraja Hatríka

MgA. Klára Štěpánová Králíčková (Praha):
Jak pomoci dětem zvládat trému – obavy z veřejných klavírních vystoupení

doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D. (Ostrava):
Osobnost hudebního skladatele Henryka Mikołaje Góreckého (zaměřeno na sborovou tvorbu)

PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (Ostrava):
Miroslav Klega a jeho Zbojnické nápady pro klavír (Přínos ostravské klavírní hudbě 20. století)


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 06. 2022