Program konference

37. ročník mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2024

Čtvrtek 30. května 2024
8:30
Registrace účastníků konference
9:30
Zahájení konference: vedoucí katedry doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., proděkan pro vědu a doktorská studia doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D. (SD 202)
9:45
Vystoupení pěveckého sboru KOMPAS vedeného Mgr. Danielou Střílkovou, Ph.D. (SD 202)
 
10:00
DOPOLEDNÍ KONFERENČNÍ BLOK – místnost SD 202
 
chairman: prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
10:00
PhDr. Martina Bleščáková, PhD., prof. PhDr. et MgA. Miloš Štědroň, CSc.
Janáčkova symfonie DUNAJ – poznámky k analýze, genezi a montáži v Janáčkově koncepci symfonie
10:30
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
Šárka, nechtěné hudební drama Julia Zeyera
11:00
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
K metodě zpracování smyčcových kvartetů Leoše Janáčka pomocí softwaru MemoVision
11:30
PhDr. Lenka Černíková, Ph.D.
Leoš Janáček a Ostrava – písemná komunikace známá i neznámá
12:00 – 13:00
Přestávka
 
13:00
ODPOLEDNÍ KONFERENČNÍ BLOK
 
místnost SD 202
místnost SD 201
 
chairman:
doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
chairman:
doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.
13:00
Mgr. Šárka Zahrádková
Nadace Leoše Janáčka
doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.
Skladba Ladislava Burlasa (1927–2024) In Memoriam v kontexte vývoja vzťahu študentov KHu IHVU FF PU v Prešove k hudbe 20. a 21. storočia (venované pamiatke skladateľa)
13:20
prof. Marlen Vavříková, D.M.A.
Pokračovatelé skladatelského odkazu Leoše Janáčka na brněnské konzervatoři: Vladimír Werner (24. 7. 1937 - 1. 10. 2010) a jeho spolupráce s moravskými hobojisty.
doc. PaedDr. Daniela Mandysová
Jan Vičar I – Vysokoškolský hudební pedagog
13:40
Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D.
Tvorba Leoše Janáčka na Janáčkově festivalu v Ostravě
Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.
Jan Vičar II – hudební spisovatel a aktivní osobnost hudebního života
14:00
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Leoš Janáček Superstar
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
Duchovný repertoár v Kostole sv. Ondreja v Ružomberku v 2/2 19. a začiatkom 20. storočia
14:20
PhDr. Vladimír Fulka, PhD.
Jozef Kresánek medzi Vítězslavom Novákom a Leošom Janáčkom
Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.
Klavírna tvorba skladateľov pôsobiacich v Ružomberku
14:40 – 15:20
Přestávka
Přestávka
 
 
chairman:
doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
chairman:
doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.
15:20
Dutchak Violetta, Doctor of Art Science, professor
Gogol's "Taras Bulba" in the Musical Works of Mykola Lysenko and Leoš Janáček: Thematic, Genre, and Stylistic Interpretations
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
Prof. Giacomo Baroffio – významný muzikológ, kodikológ, liturgista, pedagóg a dirigent gregoriánskeho chorálu
15:40
Dr. Marcela Kysová
50 let Hudební současnosti
prof. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD.
Vojenský kapelník František Hoffmann (1873 – 1945) - príspevok k výskumu osobností regionálneho hudobného školstva v Prešove na začiatku 20. storočia
16:00
doc. PaedDr. Mariana Kološtová, PhD.
Prínos Tibora Sedlického k rozvoju hudobnej pedagogiky na Slovensku
PhDr. Alois Daněk, Ph.D.,
PhDr. Jiří Mazurek, Ph.D.

Poruchy autistického spektra a výuka hry na hudební nástroj. Možnosti současného uměleckého školství, potřeby žáků i pedagogů
16:20
doc. Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.
Spevácke zbory v 21. storočí a ich perspektíva do budúcnosti
MgA. Kateřina Szymeczková
"Terénní hudečka" – využití naučné stezky k hudebnímu vzdělávání
16:40
Gladis Falavigna, Ph.D.
Music in school with social projects
 
Pátek 31. května 2024
 
místnost SD 202
místnost SD 201
 
chairman:
PhDr. Jiří Mazurek, Ph.D.
chairman:
PhDr. Jan Chumchal, Ph.D.
9:00
Stella Kaczmarek, PhD.
Psychological profiles of Professional Musicians in Poland
Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.
Historie a současnost Ostravského dětského sboru
9:20
Magdalena Prejsnar-Wąsacz, University Professor
Learning to play an instrument and the specific nature of the teacher-student relationship. On the example of learning to play the piano
Mgr. Michal Hottmar, PhD.
Mária Sedláková, pokračovateľka rozvíjania gitarovej školy Dušana Lehotského na Slovensku
9:40
Joanna Posłuszna, PhD.
The role of a teacher and a master in a musician's career
Mgr. art. Stanislava Maggioni, ArtD.
Stanislav Zamborský: Vzdelávajúci virtuóz klavíru
10:00
Stryzhyboroda Petro, post graduate student
Sound recording activity as an embodiment of the composing and performance vectors of the guitar virtuoso Stepan Rak creativity
MgA. Daniel Bernátek
Pohyb v klavírní technice a jeho vtělení v prostoru
10:20
Mgr. Silvie Schmuckerová
Helsingin Rudolf Steiner Koulu – výzkumné šetření výuky HV na střední waldorfské škole ve Finsku
doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.,
MgA. Simona Mrázová, DiS.

Komorní písňová tvorba Jana Grossmanna z pohledu interpretačního
10:40
Mária Bihary DiS.art
Nitrianske konferencie ako posledná spoločná iniciatíva československej hudobnej pedagogiky
Mgr. Vladimír Moško
Peter Špilák – Na košickej turni


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 05. 2024