Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

Veronika Ševčíková

Veronika Ševčíková

titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 510, budova SA
funkce:
obor činnosti:dějiny hudby 20. století, nonartificiální hudba, romská hudba a kultura, hudební pedagogika, etnopedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
Katedra teorie a dějin umění (Fakulta umění)
Centrum výzkumu kultury a identity regionu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2533
775 108 019
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Film jako prostředek popularizace hudby (2. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Rok: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
článek v odborném periodiku

Film jako prostředek popularizace hudby (3. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Rok: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
článek v odborném periodiku

Film jako prostředek popularizace hudby (4. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Rok: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
článek v odborném periodiku

Vysokoškolské kvalifikační práce - disertační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Veronika Ševčíková
Rok: 2017, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Analýza studentské odborné produkce
Veronika Ševčíková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vysokoškolské kvalifikační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Veronika Ševčíková
Rok: 2016, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Studentské odborné texty jako problém
Veronika Ševčíková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Filmová biografie o hudebních osobnostech - typologie subžánru a jeho využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
stať ve sborníku

FILMOVÁ BIOGRAFIE O HUDEBNÍCH OSOBNOSTECH A JEJÍ VYUŽITÍ JAKO PROSTŘEDKU POPULARIZACE VE VÝUCE DĚJIN HUDBY
Veronika Ševčíková
Rok: 2012, -
článek v odborném periodiku

Hudební věda
Veronika Ševčíková
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Kalokagathia: Klasicismus - všeobecné společenské předpoklady, klasicismus v hudbě (pojem a klasifikace klasicismu), inspirační zdroje hudebního klasicismu, vývojové etapy klasicismu, klasicismus v názoru časové mapy
Veronika Ševčíková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biografismus- životopisný výklad dějin hudby v hodinách hudební výchovy - II. díl
Veronika Ševčíková
Rok: 2021, HUDEBNÍ VÝCHOVA
článek v odborném periodiku

Ennio Morricone, skladatel filmové hudby, a jeho místo ve znalostech a postojích oborových studentů hudební výchovy - případová studie
Veronika Ševčíková
Rok: 2021, Aura musica Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku International Journal of Choir Writing, Music Pedagogy and Music Theory
článek v odborném periodiku

Hudební věda
Veronika Ševčíková
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Posudek na disertační práci
Veronika Ševčíková
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Trajektorie badatelského směřování doktorských studentů v oblasti hudební teorie a pedagogiky
Veronika Ševčíková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudební umění a jeho místo v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika (případová studie)
Veronika Ševčíková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudební umění a jeho místo v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika (případová studie)
Veronika Ševčíková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Hudební věda
Veronika Ševčíková
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Biografismus - životopisný výklad dějin hudby v hodinách hudební výchovy - I. díl
Veronika Ševčíková
Rok: 2019, HUDEBNÍ VÝCHOVA
článek v odborném periodiku

Hudební věda
Veronika Ševčíková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Já a můj Rom
Veronika Ševčíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

?Já a můj Rom? aneb Jsme sběratelé příběhů, ale opravdu jim rozumíme?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek moografie
Veronika Ševčíková
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rozvojový přípravný kurz z hudební výchovy 2019
Veronika Ševčíková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Andrew Lloyd Webber - od ?klasika? ke králi muzikálu
Veronika Ševčíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český hudební film od žánrových ?bastardů? k nestárnoucím symbolům
Veronika Ševčíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Romové a romství ve filmu
Veronika Ševčíková
Rok: 2018, Slezská univerzita
kapitola v odborné knize

Romská hudba a kultura v proměnách času
Veronika Ševčíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvojový přípravný kurz z hudební výchovy 2018
Veronika Ševčíková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Specifika romského hodnotového systému a romské mentality jako prostředky úspěšnější edukace (s důrazem na jejich konkrétní projevy ve školním prostředí - kasuistika a možnosti řešení reálných edukačních situací)
Veronika Ševčíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika výchovy a vzdělávání dětí romské minority (nejen) hudbou I.
Veronika Ševčíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika výchovy a vzdělávání dětí romské minority (nejen) hudbou II.
Veronika Ševčíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika výchovy a vzdělávání dětí romské minority (nejen) hudbou III.
Veronika Ševčíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika výchovy a vzdělávání dětí romské minority (nejen) hudbou IV.
Veronika Ševčíková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Film jako prostředek popularizace hudby (1. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Rok: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
článek v odborném periodiku

Film jako prostředek popularizace hudby (2. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Rok: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
článek v odborném periodiku

Film jako prostředek popularizace hudby (3. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Rok: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
článek v odborném periodiku

Film jako prostředek popularizace hudby (4. část)
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Rok: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
článek v odborném periodiku

Problematika prezentace studentských odborných výstupů a textů
Veronika Ševčíková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Romové a romství ve filmu
Veronika Ševčíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vysokoškolské kvalifikační práce - disertační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Veronika Ševčíková
Rok: 2017, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Analýza studentské odborné produkce
Veronika Ševčíková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Doteky mezi skladbou a interpretací
Veronika Ševčíková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Problematika prezentace studentských odborných výstupů a textů
Veronika Ševčíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VŠKP na KHv PdF OU - od sondy historické k perspektivě budoucí
Veronika Ševčíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vysokoškolské kvalifikační práce na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Veronika Ševčíková
Rok: 2016, HUDEBNÍ VÝCHOVA
článek v odborném periodiku

Vysokoškolské kvalifikační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Veronika Ševčíková
Rok: 2016, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Filmová biografie o hudebních osobnostech útvar "regionální" nebo "globální"?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Studentské odborné texty jako problém
Veronika Ševčíková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Hudba jako "svět jinakosti"?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Hudba jako "svět jinakosti"?! aneb Proč "být jiný" ve světě hudby není vůbec na škodu
Veronika Ševčíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Janáčkiana 2014
David Kozel, Karel Steinmetz, Veronika Ševčíková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

SGS 2014
Veronika Ševčíková, Ondřej JURÁSEK
Rok: 2014
ostatní

Vysokoškolská kvalifikační práce jako "místo dialogu"?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Vysokoškolská kvalifikační práce jako "místo dialogu"?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filmová biografie o hudebních osobnostech
Veronika Ševčíková
Rok: 2013, Hudba, umění, výchova
článek v odborném periodiku

Filmová biografie o hudebních osobnostech cesta k hudbě a cesta hudbou
Veronika Ševčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filmová biografie o hudebních osobnostech jako křižovatka žánrů
Veronika Ševčíková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hudebněhistorické a etnomuzikologické discipliny
Veronika Ševčíková, David Kozel, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize

Hudebněpsychologické, didaktické a pedagogické předměty
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Veronika Ševčíková, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize

Recenzní posudek univerzitního sborníku Hudba - Integrácie - Interpretácie 16
Veronika Ševčíková, Veronika Ševčíková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rukověť tvorby bakalářské práce
Veronika Ševčíková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rukověť tvorby bakalářské práce - adaptovaný text
Veronika Ševčíková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra Ostrava
Veronika Ševčíková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Závěrečné práce v navazujícím magisterském studiu
Veronika Ševčíková
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize

Filmová biografie o hudebních osobnostech - typologie subžánru a jeho využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Filmová biografie o hudebních osobnostech - 1. díl
Veronika Ševčíková
Rok: 2012, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Filmová biografie o hudebních osobnostech - 2. díl
Veronika Ševčíková
Rok: 2012, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Filmová biografie o hudebních osobnostech a její využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filmová biografie o hudebních osobnostech a její využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
stať ve sborníku

FILMOVÁ BIOGRAFIE O HUDEBNÍCH OSOBNOSTECH A JEJÍ VYUŽITÍ JAKO PROSTŘEDKU POPULARIZACE VE VÝUCE DĚJIN HUDBY
Veronika Ševčíková
Rok: 2012, -
článek v odborném periodiku

Hudební film jako prostředek popularizace ve výuce dějin hudby v přípravě budoucích učitelů hudební výchovy
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Literatura a Romové - malá sonda do typologie žánru v kontextu domácím
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Literatura a Romové - malá sonda do typologie žánru v kontextu domácím
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Bakalářská práce jako problém?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Dějiny hudby - Bibliografie k tématu
Veronika Ševčíková, Miloslav Navrátil
Rok: 2011, Montanex
kapitola v odborné knize

Hudba - Interpretácie - Integrácie 13
Veronika Ševčíková, Kolektiv Autorů
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Hudební preference adolescentů a možnosti jejich ovlivňování
Veronika Ševčíková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě (1995 - 2011)
Karel Steinmetz, Veronika Ševčíková, Jan Mazurek, Iva MANOVÁ, Pavla OLŠAROVÁ, Kateřina SABOVÁ, Silvie SCHMUCKEROVÁ, Jindřich SCHWARZ, Magda VYORALOVÁ, Luděk Zenkl, Milan Bátor ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha

Hudobná zložka komerčnej televíznej reklamy - posudek doktorské disertační práce
Veronika Ševčíková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Komponování dětí v hudební výchově s přihlédnutím k hudebnímu minimalismu
Veronika Ševčíková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Předmluva
Veronika Ševčíková, Kolektiv Autorů
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Úvod
Veronika Ševčíková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Věra Marhevská - Hudební výchova v multikulturním prostředí české cizojazyčné školy
Veronika Ševčíková, Kolektiv Autorů
Rok: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století
René Adámek, Inez Kozelská, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Bakalářská práce jako problém?! (aktuálně k problematice vysokoškolských bakalářských kvalifikačních prací)
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Budoucí učitel hudební výchovy a jeho "posluchačský profil" - dílčí sonda do současného stavu
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Film bez hudebního doprovodu je asi jako strom bez větví
Veronika Ševčíková, Jindřich SCHWARZ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Filozofické, estetické a psychologické aspekty integratívnej umeleckej pedagogiky - habilitační spis
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hudba v mobilních telefonech současných středoškoláků
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hudba v mobilních telefonech současných středoškoláků
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobilní telefon, hudba a současný středoškolák
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobilní telefon, hudba a současný středoškolák, mobilní telefon jako diagnostický prostředek hudební výchovy
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Mobilní telefon jako komunikační médium, mobilní telefon jako multimediální přístroj
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Mobilní telefon jako zrcadlo poslechových preferencí dnešních středoškoláků
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v moravskoslezském kraji - Romové
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Profesní a osobnostní příprava budoucích učitelů hudební výchovy pro práci s romskými dětmi
Veronika Ševčíková
Rok: 2010, Górnoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna
kapitola v odborné knize

Rompop - Cikáni jdou do nebe Cikáni jdou do pekla?! Rompop - o Roma džan andro ňebos abo džan o Roma ko beng
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rompop - Cikáni jdou do nebe nebo Cikáni jdou do pekla?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Romské děti a preprimární edukace anbe Proč vlastně romské děti nechodí do školky?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Romské děti a preprimární edukace aneb Proč vlastně romské děti nechodí do školky?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Budoucí učitel hudební výchovy a jeho ?posluchačský profil? - dílčí sonda do současného stavu
Veronika Ševčíková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mentální specifika Romů a jejich problémové projevy v oblasti školní edukace
Veronika Ševčíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mentální specifika Romů a jejich problémové projevy v oblasti školní edukace
Veronika Ševčíková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Miloš Navrátil Olivier Messiaen - osobnost Nové hudby (medailon ke 100. výročí narození)
Veronika Ševčíková
Rok: 2009, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku

Muzikál na každý pád? aneb Divadlo, které mluví, zpívá a tančí v otázkách a odpovědích
Veronika Ševčíková
Rok: 2009, Nové břehy
článek v odborném periodiku

Profesní a osobnostní příprava budoucích učitelů hudební výchovy pro práci s romskými dětmi
Veronika Ševčíková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Progresivita v rockové hudbě a možnost jejího uplatnění v hudební výchově (zpráva za výzkumu)
Veronika Ševčíková
Rok: 2009,
článek v odborném periodiku

Romové a jejich hudba ve filmu
Veronika Ševčíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Romové a jejich hudba ve filmu (trojí pojetí romství a tři cesty funkčního užití romské hudby ve filmu)
Veronika Ševčíková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Romové ve filmu
Veronika Ševčíková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Romská hudba - jak ji slyšet, jak jí cítit a jak se jí dotýkat
Veronika Ševčíková, Veronika Ševčíková
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Učitel hudební výchovy "druh na vymření"?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Učitel hudební výchovy druh na vymření?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání
Veronika Ševčíková
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Katedra společenských věd PdF OU a problematika RVP ZV - stávající stav a inovace plynoucí z řešení projektu OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.2/0248
Veronika Ševčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita...
Veronika Ševčíková, Veronika Ševčíková, Jan Lorencovič, Jan Lorencovič
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Slyšet, cítit a dotýkat se...
Veronika Ševčíková
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Současné podoby romské hudby a hudební kultury v České republice
Veronika Ševčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

CIVICS 2007
Veronika Ševčíková
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Hudebněčinnostní profil českých středoškoláků, uchazečů o odborné hudebněpedagogické studium (dílčí aktuální šetření stavu na KHV PF OU)
Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hudební aktivity ve volném čase dětí a mládeže - klíčový předpoklad hudebně pedagogické přípravy
Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hudební preference romských dětí (z diplomové práce)
Veronika Ševčíková, Martina Žárská
Rok: 2007, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Nezastupitelný význam ZUŠ pro studium hudební výchovy
Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková
Rok: 2007, Talent - měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol
článek v odborném periodiku

Romská hudba a hudebnost Romů jako dominantní kulturní konfigurace romství
Veronika Ševčíková, Veronika Ševčíková
Rok: 2007, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize

Romská hudba a hudebnost Romů jako pozitivní kulturní stereotyp a dominantní kulturní konfigurace
Veronika Ševčíková
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vysokoškolská příprava učitelů hudební výchovy v kontextu hudebních zájmů a poslechových preferencí romských dětí (výsledky dílčích hudebněpedagogických šetření a příprava ŠVP)
Veronika Ševčíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nedostatky ve všeobecném kulturním přehledu absolventů českých středních škol jako překážka vysokoškolské přípravy v disciplínách hudebně historických
Veronika Ševčíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby V.
Veronika Ševčíková
Rok: 2005, Talent
článek v odborném periodiku

Hudební zájmy a preference romských dětí ve světle aktuálních výsledků dílčích terénních hudebněpedagogických šetření prostřednictvím vybraných empirických metod výzkumu
Veronika Ševčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kulturní homogenizace skupin v reálné školní hudebně výchovné praxi a škola komunitního typu
Veronika Ševčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Multikulturní prvky v komiksové řadě "Gipsy" z pohledu interdisciplinárního
Veronika Ševčíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Nina Pavelčíková: Romové v českých zemích v letech 1945-1989.
Veronika Ševčíková
Rok: 2005, Soudobé dějiny
článek v odborném periodiku

Přípravné prázdninové kurzy - projekt v rámci programu Celoživotního vzdělávání
Veronika Ševčíková
Rok: 2005, Hudební výchova (časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní)
článek v odborném periodiku

"Slyšela jsem, že cikáni jsou lenoši" stereotypizace a utváření předsudků v současné multikulturní společnosti na příkladu komiksové řady Gipsy
Veronika Ševčíková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Volnočasové aktivity romských dětí ve srovnávacím kontextu dvou terénních hudebně pedagogických šetření
Veronika Ševčíková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby I.
Veronika Ševčíková
Rok: 2004, Talent
článek v odborném periodiku

Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby II.
Veronika Ševčíková
Rok: 2004, Talent
článek v odborném periodiku

Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby III.
Veronika Ševčíková
Rok: 2004, Talent
článek v odborném periodiku

Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby IV.
Veronika Ševčíková
Rok: 2004, Talent
článek v odborném periodiku

Béla Bartók - Život a dílo
Veronika Ševčíková, Miloš Navrátil
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Česká hudba v koncepci současného českého gymnaziálního vzdělávání a v nových učebnicích hudební výchovy pro gymnázia
Veronika Ševčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kulturní homogenizace skupin v reálné školní praxi - hudební výchova a škola komunitního typu
Veronika Ševčíková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodicko-pedagogické centrum Prešov, Asociácia učiteĺov hudby Slovenska Bratislava, Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, Prešov a Hudobný fond Bratislava
Veronika Ševčíková
Rok: 2004
působení v zahraničí

Problematika romipen - podstata aktuálních systémových a pedagogických řešení, příprava projektu MŠMT ČR "Vzdělávání Romů na českých konzervatořích"
Veronika Ševčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Romové v českých zemích v letech 1945-1989
Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romská hudba a kultura - systematizace, typizace a konkretizace
Veronika Ševčíková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby
Veronika Ševčíková
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výběrová bibliografie k problematice obecně pedagogické a hudebně pedagogické práce s dětmi romského etnika (projekt Slyšet jinak 2003)
Veronika Ševčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zhodnocení semináře SLYŠET JINAK 2003 "Tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách" - kontext hudebně pedagogický
Veronika Ševčíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Aktuální podoby soudobé romské hudební kultury - stylové syntézy.
Veronika Ševčíková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Dějiny hudby
Veronika Ševčíková, Miloš Navrátil
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby
Veronika Ševčíková
Rok: 2003, Ostravská univerzita
odborná kniha

Zářijová zastavení v Ostravě 1. - Jan Meisl
Veronika Ševčíková
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace

Zářijová zastavení v Ostravě 1. - Jan Meisl
Veronika Ševčíková
Rok: 2003
libreta, scénáře

Zářijová zastavení v Ostravě 2. - Alexandr Hůla
Veronika Ševčíková
Rok: 2003
libreta, scénáře

Zářijová zastavení v Ostravě 2. - Alexandr Hůla
Veronika Ševčíková
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace

Zářijová zastavení v Ostravě 3. - Michal Zenkl
Veronika Ševčíková
Rok: 2003
libreta, scénáře

Zářijová zastavení v Ostravě 3. - Michal Zenkl
Veronika Ševčíková
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace

Zářijová zastavení v Ostravě 4. - Jan Grossmann
Veronika Ševčíková
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace

Zářijová zastavení v Ostravě 4. - Jan Grossmann
Veronika Ševčíková
Rok: 2003
libreta, scénáře

Zářijová zastavení v Ostravě 5. - Edvard Schiffauer
Veronika Ševčíková
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace

Zářijová zastavení v Ostravě 5. - Edvard Schiffauer
Veronika Ševčíková
Rok: 2003
libreta, scénáře

Aktuální podoby a postavení romské hudby v kontextu dnešní doby
Veronika Ševčíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Čeští hudební klasikové v současných učebnicích hudební výchovy
Veronika Ševčíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Hudbou ke kořenům, hudbou k člověku, hudbou k sobě samému... (Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby)
Veronika Ševčíková
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Janáčkiana 2002
Veronika Ševčíková
Rok: 2002
uspořádání konference, workshopu

Multikulturní výchova a Romové
Veronika Ševčíková
Rok: 2002, Múzy v škole
článek v odborném periodiku

Romská hudební kultura jako prostor edukace
Veronika Ševčíková
Rok: 2002, Múzy v škole
článek v odborném periodiku

Skladatelská soutěž Generace a její Matiné jako nedílná součást ostravského Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj
Veronika Ševčíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Smrtící epidemie se šíří. Ničivé důsledky kouření jsou vážným varováním pro všechny
Veronika Ševčíková, Jan Holčík, I. Koupilová
Rok: 2002, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Smrtící epidemie se šíří. Ničivé důsledky kouření jsou vážným varováním pro všechny
Veronika Ševčíková, Jan Holčík, I. Koupilová
Rok: 2002, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Výchova a vzdělávání dětí romské minority hudbou
Veronika Ševčíková
Rok: 2002, Múzy v škole
článek v odborném periodiku

Basa byla ukradena aneb Perličky z kapsáře
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Basa byla ukradena aneb Perličky z kapsáře
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
libreta, scénáře

Janáčkiana 2001
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
uspořádání konference, workshopu

Multikulturalismus: cesta pragmatismu i "donquijotství"
Veronika Ševčíková
Rok: 2001, Múzy v škole
článek v odborném periodiku

Multikulturní výchova ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů hudební výchovy
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multikulturní výchova ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů hudební výchovy
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ostrava soudobě II/1. - Eduard Dřízga
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Ostrava soudobě II/1. - Eduard Dřízga
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
libreta, scénáře

Ostrava soudobě II/2. - Eduard Dřízga
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Ostrava soudobě II/2. - Eduard Dřízga
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
libreta, scénáře

Ostrava soudobě II/3. - Igor Katajev
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
libreta, scénáře

Ostrava soudobě II/3. - Igor Katajev
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Ostrava soudobě II/4. - Zbyšek Bittmar
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Ostrava soudobě II/4. - Zbyšek Bittmar
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
libreta, scénáře

Ostrava soudobě II/5. - Dobroslav Lidmila
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
libreta, scénáře

Ostrava soudobě II/5. - Dobroslav Lidmila
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Ostravská Hudební současnost 1. - Historie OHS a straší nahrávky
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Ostravská Hudební současnost 1. - Historie OHS a straší nahrávky
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
libreta, scénáře

Ostravská Hudební současnost 2. - OHS a její skladatelský dorost
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
libreta, scénáře

Ostravská Hudební současnost 2. - OHS a její skladatelský dorost
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Ostravská Hudební současnost 3. - 25. ročník OHS a ostravští autoři
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
libreta, scénáře

Ostravská Hudební současnost 3. - 25. ročník OHS a ostravští autoři
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Ostravská Hudební současnost 4. - 25. ročník OHS a jeho hosté
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
libreta, scénáře

Ostravská Hudební současnost 4. - 25. ročník OHS a jeho hosté
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Ostravská Hudební současnost 5. - 25. rončík OHS a její závěrečný koncert
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
rozhlasové a televizní relace

Ostravská Hudební současnost 5. - 25. rončík OHS a její závěrečný koncert
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
libreta, scénáře

Romská hudba jako prostor edukace
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Workshop Romové a česká škola
Veronika Ševčíková
Rok: 2001
uspořádání konference, workshopu

F. M. Hradil a jeho symfonická báseň Nad Ostravicí
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Janáčkiana 2000
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
uspořádání konference, workshopu

Májová ohlédnutí 1. - Představení festivalu Janáčkův máj
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Májová ohlédnutí 3. - Soudobá hudba Janáčkova máje
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Májová ohlédnutí 4. - Skladatelé soutěže Generace
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Ostrava soudobě I/1. - Milan Báchorek
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Ostrava soudobě I/1. - Milan Báchorek
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace

Ostrava soudobě I/2. - Jan Grossmann
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace

Ostrava soudobě I/2. - Jan Grossmann
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Ostrava soudobě I/3. - Leon Juřica
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace

Ostrava soudobě I/3. - Leon Juřica
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Ostrava soudobě I/4. - Edvard Schiffauer
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace

Ostrava soudobě I/4. - Edvard Schiffauer
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Ostrava soudobě I/5. - Vladimír Svatoš
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace

Ostrava soudobě I/5. - Vladimír Svatoš
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Polní mše Bohuslava Martinů
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Praxe včleňování populární hudby do výchovně vzdělávacího procesu školy
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 1.
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 1.
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 2.
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 2.
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 3.
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 3.
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 4.
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 4.
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 5.
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 5.
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace

Vánoční imprese Edvarda Schiffauera
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace

Vánoční imprese Edvarda Schiffauera
Veronika Ševčíková
Rok: 2000
libreta, scénáře

Janáčkiana 1999
Veronika Ševčíková
Rok: 1999
uspořádání konference, workshopu

Jan Weiss
Veronika Ševčíková
Rok: 1997, Scholaforum
odborná kniha

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DEJMZDějiny hudby - moderna
DEJPSDějiny hudby - postmoderna
DE1DVDějiny hudby - metodika poslechu
DE1EVDějiny evropské hudby 1
DE1UZDějiny hudby - úvod
DE2MVDějiny hudby - moderna
DE2V4Dějiny hudby - české
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DRSEMDoktorský seminář z oboru HT a P
FIPOPFilm jako popularizace hudby
HK2OVRomská kultura
METODMetodologické a teoret. problémy studia
MP2OVMetodická práce s romskými dětmi
MSHTPPopulární hudba a její trendové proměny
POHTPPopulární hudba a její trendové proměny
ROCKMRocková a metalová hudba
2EOR9Artific. a nonartific. hudba 20. stol.
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2SZM2SZZ - Hudební výchova s didaktikou
3EAL2Dějiny a literatura sborového zpěvu 2
3EJDZDějiny hudby 3
3EJMZDějiny hudby - moderna
3EJPODějiny hudby - populární hudba
3EOR3Dějiny hudby 1
3EOR4Dějiny hudby 2
3EOR7Dějiny hudby 4
3FIM1Filmový muzikál jako žánr integrace 1
3FIM2Filmový muzikál jako žánr integrace 2
3KROMRomská kultura
5UTN2Hudební teorie a úvod do dějin hudby
55TN2Hudební teorie a úvod do dějin hudby
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6DEH1Dějiny hudby 1
6DEH2Dějiny hudby 2
6DEH3Dějiny hudby 3
6DEJ1Dějiny evropské hudby 1
6DEJ2Dějiny evropské hudby 2
6DCHUDějiny české hudby
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6POSEPoslechový seminář
6PSEMPoslechový seminář sborové hudby
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZ1SZZ - Hudební výchova
6SZZ2SZZ - Hudební výchova
66BHJObhajoba bakalářské práce
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7ANHUArtific.a nonartific. hudba 20.a 21. st.
7DAN1Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.1
7DAN2Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.2
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SZZ1SZZ - Hudební výchova s didaktikou
7SZZ2SZZ - Hudební výchova s didaktikou
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8OBHJObhajoba diplomové práce
88BHJObhajoba diplomové práce
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9DIS1Disertační seminář 1
9DIS2Disertační seminář 2
9DIS3Disertační seminář 3
9DOKUOdevzdání podkladů ke SDZ a tezí DP
9MEHPMetod. a teoret. problémy hud.-ped. st.
9OBHAOdevzdání a obhajoba disertační práce
99BHAOdevzdání a obhajoba disertační práce
99EHPMetod. a teoret. problémy hud.-ped. st.
99IS1Disertační seminář 1
99IS2Disertační seminář 2
99IS3Disertační seminář 3
99OKUOdevzdání podkladů ke SDZ a tezí DP
DDS1Disertační seminář 1
DDS2Disertační seminář 2
DDS3Disertační seminář 3
DDS4Disertační seminář 4
DDS5Disertační seminář 5
DDS6Disertační seminář 6
DPDP1Příprava disertační práce 1
DPDP2Příprava disertační práce 2
3DDS1Disertační seminář 1
3DDS2Disertační seminář 2
3DDS3Disertační seminář 3
3DDS4Disertační seminář 4
3DDS5Disertační seminář 5
3DDS6Disertační seminář 6
3DDS7Disertační seminář 7
3DDS8Disertační seminář 8
3KDP1Kapitoly disertační práce 1
3KDP2Kapitoly disertační práce 2
3MET1Metodologie zkoumání hudebního umění 1
3MET2Metodologie zkoumání hudebního umění 2


AutorNázev práceTypRok
Šňupárková MarkétaMuzikálový projekt jako prostředek seberealizace nadaných gymnaziálních studentůdisertační 2017 
Dřízgová EvaRole Jenůfy a specifika jejího nastudování z pohledu interpretačníhodisertační 2016 
Schwarz JindřichFilm jako prostředek popularizace hudbydisertační 2016 
Marhevská VěraHudební výchova v multikulturním prostředí české cizojazyčné školy.disertační 2011 
Radimcová VeronikaProgresivní rocková hudba a profil žánrového fanouškadisertační 2011 
Zetková MarianaSpecifika a problémy distančního vzdělávání na ZUŠ během pandemie COVID-19 (případová studie)diplomová 2021 
Sequensová ErikaHeavymetalová legenda Iron Maiden v proměnách časudiplomová 2018 
Švajda LukášEnsemble Flair - umělecký profildiplomová 2018 
Thiemlová NikolPedagogický projekt "Muzikál" a jeho funkčnost ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školydiplomová 2016 
Tvardková GabrielaVŠKP jako problém - VŠKP na KHv PdF OU v letech 1965 až 2015diplomová 2016 
Valchář JiříČeský folk rock ve znalostech a poslechových preferencích gymnaziálních studentů (sonda do konkrétního školního prostředí)diplomová 2015 
Gattnarová MonikaVíceletá gymnázia Moravskoslezského kraje a hudební aktivity jejich studentů organizované a spoluorganizované školoudiplomová 2014 
Grochal LukášHodnotový systém ostravských Romů - srovnávací studie dvou lokalitdiplomová 2014 
Jurásek Ondřej"Sting" a hudební syntéza jako charakteristický princip jeho sólové tvorbydiplomová 2014 
Muroňová VeronikaHudba a zvuky v mobilních telefonech posluchačů PdF OU - studentů oboru hudební výchovadiplomová 2014 
Juříková VěraVěra Bílá - autorka a interpretka romské hudbydiplomová 2013 
Skřivánková RadkaVybrané aspekty hudebnosti dětí projevující se v rámci výuky hudební nauky na ZUŠ Antonína Benewitze Česká Třebovádiplomová 2013 
Bulawová NaděždaOsobnost Carmen a její pojetí v hudbě a hudebním filmudiplomová 2012 
Čagánková SvětlanaPísňový repertoár dětí mladšího školního věku (lidové písně)diplomová 2012 
Landecká KateřinaVybrané aspekty hudebnosti jako prostředek poznání žáků flétnové třídy ZUŠ A PLUS, s r.o.diplomová 2011 
Barčíková SylvieHudba v mobilních telefonech současných středoškolákůdiplomová 2010 
Schwarz JindřichFilmový soundtrack jako fenomén postmodernydiplomová 2010 
Balová JanaAndrew Lloyd Webber - tvůrce "syntetického" muzikálu (s důrazem na projekt Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť)diplomová 2009 
Polášková EvaČechomor jev i zjev současné české hudební scénydiplomová 2009 
Vranová MariePhilip Glass - výrazná osobnost současné filmové hudby s důrazem na "Quatsi trilogii" Godfreyho Reggiadiplomová 2009 
Kučerová LuciePavel Žalman Lohonka - charakteristika a specifika tvorby, možnosti pedagogického využití na II. stupni ZŠdiplomová 2008 
Hanáková VeronikaEtnická hudba a možnosti jejího uplatnění v hudebních činnostech na II. stupni základní školydiplomová 2007 
Radimcová VeronikaProgresivní rock jako klíčová linie soudobé hudební produkce v oblasti populární hudby a jeho místo v zájmech a preferencích dnešních středoškolákůdiplomová 2007 
Rajnoch DanielOsobnost učitele hudební výchovy jako zprostředkovatele specifického hudebního typu nonartificiální hudby (se zaměřením na rockovou hudbu)diplomová 2007 
Běhálková AlžbětaHudební složka jako součást současného českého televizního vysílání pro dětidiplomová 2006 
Klimešová ZuzanaElektroakustická hudba - pozoruhodný fenomén hudby 20. stoletídiplomová 2006 
Marhevská VěraHudebnost teenagerů pěveckých kroužků pracujících při vybraných gymnáziích Moravskoslezského kraje - srovnávací studiediplomová 2006 
Zavadil JosefProromské aktivity Speiálních škol Lipník nad Bečvoudiplomová 2006 
Dubcová AliceTypické rysy irské lidové hudby, její působení na současnou irskou nonartificiální hudbu a možnosti školního využitídiplomová 2005 
Hašová SilvieSoučasná produkce domácích romských hudebních skupin a jejich místo v zájmově preferenční oblasti dětí staršího školního věkudiplomová 2005 
Gajdošová GabrielaHodnocení v hudební výchově u žáků 2. stupně základních školbakalářská 2022 
Šupinová IvanaGymnaziální učitel hudební výchovy v době prezenční a distanční výukybakalářská 2022 
Gembčíková LucieSpecifika realizace hudebních činností v malotřídní mateřské škole - případová studiebakalářská 2021 
Kostíková HanaEnnio Morricone skladatel filmové hudby a jeho místo ve znalostech a postojích oborových studentů hudební výchovybakalářská 2019 
Mališová MichaelaKlavírní dovednosti učitelek mateřské školy - případová studiebakalářská 2019 
Zetková MarianaHudba a účastnice Univerzity třetího věku v městě Karolínkabakalářská 2019 
Kempná TerezaOstravské hudební dění a oboroví studenti KHv PdF OU (sonda do současného stavu)bakalářská 2018 
Hudečková BarboraHudební nástroje a dítě předškolního věkubakalářská 2017 
Pavlicová TerezaRytmické cítění a děti předškolního věku (příkladové prostředí MŠ Tylovice 1877)bakalářská 2016 
Kahánková TerezieHudební dovednosti učitelek a Mateřská škola Dobrábakalářská 2015 
Kolaříková LenkaPoslechové činnosti a Mateřská škola Dobrotice 96 (vybrané předškolní zařízení a praktická realizace poslechových činností v rámci jeho ŠVP)bakalářská 2015 
Slabiňáková EsterHudební výchova a "moje školka" (vybrané předškolní zařízení a praktická realizace hudební edukace)bakalářská 2014 
Thiemlová NikolThe Beatles v recepci současných dětí staršího školního věkubakalářská 2014 
Hasilová VeronikaČeská hudba v poslechovém repertoáru hudební výchovy na 2. stupni vybraných základních školbakalářská 2013 
Valchář JiříVizovický Fleret jako jeden z výrazných představitelů českého folk rockubakalářská 2013 
Benešová AnnaSpecifika hudebně pedagogické práce na Základní škole Kpt. Vajdy v Ostravěbakalářská 2012 
Hrušková SoňaVáclav Trojan a jeho tvorba pro dětibakalářská 2012 
Jurásek Ondřej"Sting" a jeho přínos (nejen) současné populární hudběbakalářská 2012 
Kaděrová MartinaVybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittrabakalářská 2012 
Mička TomášEvangelium podle houslí Pavla Helebrandabakalářská 2012 
Šigut AdamHeavy metal - charakteristika, vývoj stylu a jeho reflexe studenty Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzitybakalářská 2012 
Štěpán PetrVýuka hry na trubku a současné základní umělecké vzdělávání (šetření stavu na základních uměleckých školách v okrese Nový Jičínbakalářská 2012 
Švajda LukášMultimediální prezetace romské hudby na internetovém serveru http://www.youtube.combakalářská 2012 
Tvardková GabrielaPosluchači oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na KHv PdF OU a jejich motivace k výběru studijního oborubakalářská 2012 
Juříková VěraIda Kelarová - hledání a nalézání romských kořenůbakalářská 2011 
Adamusová MarieHudební činnosti realizované v Mateřské škole Anenská Frýdek - Místek (hudba a má škola)bakalářská 2010 
Kocurová Jana"Kouzelná školka" a její hudební složkabakalářská 2010 


Posílení tvůrčí činnosti doktorských studentů v oblasti výzkumu a vývoje v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Barokní konstanty - sondy do vybraných nadčasových fenoménů hudebního baroka
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Hudební teorie a pedagogika - věda, výzkum a současnost
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Interkulturní ovlivňování a hudba na příkladu tzv. romské hudby a kultury 408/07/P254
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2008
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
Slovenské progrese - krátkodobé pobyty vybraných slovenských oborových specialistů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Hudebně-romistická mediotéka - klíčový předpoklad inovace profilujících doplňkových disciplín
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Inovace a zásadní rozšíření atraktivní výběrové disciplíny Filmový muzikál jako žánr integrace
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Edukace Romů prostřednictvím hudby - Inovace profesní přípravy budoucích učitelů 1. stupně ZŠ v oblasti multikulturní výchovy
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období2/2003 - 12/2003
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub