Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

Jiří Kusák

vedoucí katedry hudební výchovy

Jiří Kusák

titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 518, budova SA
funkce:vedoucí KHV
obor činnosti:didaktika hudební výchovy, hudební pedagogika, hudební psychologie, hudební folkloristika, etnická hudba, hudební regionalistika, dějiny hudební výchovy
katedra / středisko (fakulta): Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
Centrum výzkumu kultury a identity regionu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2526
603 749 646
e-mail:

Vzdělání

1997 – 2002
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, studijní obor český jazyk - hudební výchova pro střední školy
1993 – 1997
Gymnázium Jana Amose Komenského, Uherský Brod
 

Kvalifikace

2018
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, habilitační řízení v oboru Hudební teorie a pedagogika (doc.)
2006
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, rigorózní řízení (PhDr.)
2003 – 2006
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.)
 

Zaměstnání, praxe

2018 – dosud
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy, docent
2016 – 2019
Ostravská univerzita, Fakulta umění, Katedra teorie a dějin umění, externí přednášející
2013 – dosud
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, vedoucí Katedry hudební výchovy
2011 – 2015
Základní umělecká škola Ostrava - Moravská Ostrava, zástupce ředitele
2009 – dosud
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy, externí přednášející
2007 – 2015
Základní umělecká škola Ostrava - Moravská Ostrava, učitel
2006 – 2013
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, tajemník Katedry hudební výchovy
2005 – 2018
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy, odborný asistent
2000 – 2005
Základní škola Františka Formana, Ostrava - Dubina, učitel
 

Odborné zaměření

didaktika hudební výchovy
hudební pedagogika
hudební psychologie
hudební folkloristika
etnická hudba
hudební regionalistika
dějiny hudební výchovy
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2020 – dosud
člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
2020 – dosud
člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
2020 – dosud
Grantová a ediční komise Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
2019 – dosud
člen Vědecké rady Ostravské univerzity
2019 – dosud
člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
2016 – dosud
Akademický senát Ostravské univerzity
2016 – dosud
Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
2012 – 2020
Ediční komise Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
2012 – 2020
SGS komise Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
2009 – 2012
Akademický senát Ostravské univerzity
2008 – 2012
Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
 

Ocenění

2007
A Voyage of Songs Choral Competition, Thajsko: Pattaya, stříbrné pásmo, Pěvecké sdružení Slezské Ostravy, sborový zpěvák.
2004
Šikula šikovný, soutěž umělecké činnosti základních škol Ostravska, Dětský pěvecký sbor Formáneček, 1. místo, sbormistr.
2003
Šikula šikovný, soutěž umělecké činnosti základních škol Ostravska, Dětský pěvecký sbor Formáneček, 2. místo, sbormistr.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen Centra studií regionální hudební kultury (CSRHK), Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
člen výzkumné platformy Research in Culture and Performance, School of Performing Arts, University of Malta
člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
člen České společnosti pro hudební vědu
hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (Vědy o umění a kultuře)
člen redakční rady časopisu Hudební výchova, časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy
člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy
 

Působení v zahraničí

4. 11. 2019 – 8. 11. 2019
Université d´Orléans, Francie, stáž
27. 5. 2019 – 31. 5. 2019
Ankara University, Turecko, přednáškový pobyt
5. 11. 2018 – 9. 11. 2018
University of Malta, Malta, přednáškový pobyt
3. 4. 2017 – 7. 4. 2017
University of Valencia, Španělsko, stáž
24. 10. 2016 – 28. 10. 2016
Bergen university College, Norsko, stáž
13. 6. 2016 – 17. 6. 2016
Instituto Politécnico da Guarda, Portugalsko, stáž
25. 4. 2016 – 29. 4. 2016
University of Malta, Malta, přednáškový pobyt
2. 11. 2015 – 6. 11. 2015
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko, přednáškový pobyt
20. 4. 2015 – 24. 4. 2015
Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko, přednáškový pobyt
27. 10. 2014 – 31. 10. 2014
Instituto Politécnico do Porto, Portugalsko, přednáškový pobyt
28. 4. 2014 – 2. 5. 2014
University of Cantabria, Španělsko, přednáškový pobyt
2. 12. 2013 – 6. 12. 2013
Universidad de Córdoba, Španělsko, přednáškový pobyt
26. 11. 2012 – 30. 11. 2012
Çanakkale Onsekiz Mart University, Turecko, přednáškový pobyt
28. 5. 2012 – 1. 6. 2012
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulharsko, přednáškový pobyt
21. 11. 2011 – 25. 11. 2011
University of Malta, Malta, přednáškový pobyt
29. 11. 2010 – 3. 12. 2010
Mehmet Akif Ersoy University, Turecko, přednáškový pobyt
26. 4. 2010 – 30. 4. 2010
Žilinská univerzita, Slovensko, přednáškový pobyt
23. 11. 2009 – 27. 11. 2009
Mehmet Akif Ersoy University, Turecko, stáž
20. 4. 2008 – 24. 4. 2008
Žilinská univerzita, Slovensko, přednáškový pobyt
27. 3. 2006 – 31. 3. 2006
Katolická univerzita Ružomberok, Slovensko, přednáškový pobyt
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Němčina
základní
Italština
základní
 


Music and Organ School of the Association of Education in Ostrava-Marianske Hory / Masaryk Institute of Music and Singing in 1907-1939
Jiří Kusák
Rok: 2021, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Modernizační tendence v meziválečné české hudební výchově (1918-1938)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2020, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Music Education at the Business College in Moravská Ostrava in the Years 1919-1939
Jiří Kusák
Rok: 2020
stať ve sborníku

Hudebněvýchovná, hudebněteoretická a metodicko-didaktická literatura ostravských pedagogů v období od 90. let 19. století do roku 1945
Jiří Kusák
Rok: 2019, Slovenská hudba
článek v odborném periodiku

Z dějin regionální hudební výchovy - Josef Černík (1880 - 1969)
Ivana Šůstková, Jiří Kusák
Rok: 2019, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Odborná hudební výchova v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava
Jiří Kusák
Rok: 2017
stať ve sborníku

Recreational Musical/Dance Activities and Their Contribution to Shaping Musicality in Children and Adolescents
Jiří Kusák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Hudebněanalytická a interpretační sonda do české artificiální hudby pro cimbál v období 1945-1989
Daniel SKÁLA, Jiří Kusák
Rok: 2014, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Ostrava hudební
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Pavla OLŠAROVÁ
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha

člen České společnosti pro hudební vědu
Jiří Kusák
Rok: 2022
ediční a redakční práce

člen redakční rady časopisu Hudební výchova
Jiří Kusák
Rok: 2022
ediční a redakční práce

člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2022
ediční a redakční práce

hodnotitel Národního akreditačního úřadu (Vědy o umění a kultuře)
Jiří Kusák
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Janáčkiana 2022
Karel Steinmetz, David Kozel, Jiří Kusák
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Kalokagathia I (Univerzita třetího věku): Rytmická výchova a intonace I
Jiří Kusák
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kalokagathia I (Univerzita třetího věku): Rytmická výchova a intonace II
Jiří Kusák
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

člen České společnosti pro hudební vědu
Jiří Kusák
Rok: 2021
ediční a redakční práce

člen redakční rady časopisu Hudební výchova
Jiří Kusák
Rok: 2021
ediční a redakční práce

člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2021
ediční a redakční práce

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Rok: 2021
ediční a redakční práce

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Rok: 2021
ediční a redakční práce

hodnotitel Národního akreditačního úřadu (Vědy o umění a kultuře)
Jiří Kusák
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Hudební výchova v dobročinném ženském spolku Dobromila a v odborných školách pro ženská povolání v Ostravě od 90. let 19. století do 30. let 20. století
Jiří Kusák
Rok: 2021
stať ve sborníku

Hudební výchova v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2021, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Mluvené slovo při křtu autorského zpěvníku Než zapadne sluníčko
Jiří Kusák
Rok: 2021
úvodní slovo k výstavě

Music and Organ School of the Association of Education in Ostrava-Marianske Hory / Masaryk Institute of Music and Singing in 1907-1939
Jiří Kusák
Rok: 2021, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

člen České společnosti pro hudební vědu
Jiří Kusák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen redakční rady časopisu Hudební výchova
Jiří Kusák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

hodnotitel Národního akreditačního úřadu (Vědy o umění a kultuře)
Jiří Kusák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Janáčkiana 2020
David Kozel, Karel Steinmetz, Jiří Kusák
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Modernizační tendence v meziválečné české hudební výchově (1918-1938)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2020, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Music Education at the Business College in Moravská Ostrava in the Years 1919-1939
Jiří Kusák
Rok: 2020
stať ve sborníku

Nový zpěvník lidových písní z Čech, Moravy a Slezska
Jiří Kusák
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ankara University
Jiří Kusák
Rok: 2019
působení v zahraničí

člen České společnosti pro hudební vědu
Jiří Kusák
Rok: 2019
ediční a redakční práce

člen redakční rady časopisu Hudební výchova
Jiří Kusák
Rok: 2019
ediční a redakční práce

člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2019
ediční a redakční práce

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Didactic-Analytical and Content-Related Reflection on the Works by Ostrava Teachers Rudolf Kadleček and Arthur Kőnnemann in the Context of Specialized Music Education in the Early 20th Century
Jiří Kusák
Rok: 2019
stať ve sborníku

hodnotitel Národního akreditačního úřadu (Vědy o umění a kultuře)
Jiří Kusák
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Hudebněvýchovná, hudebněteoretická a metodicko-didaktická literatura ostravských pedagogů v období od 90. let 19. století do roku 1945
Jiří Kusák
Rok: 2019, Slovenská hudba
článek v odborném periodiku

Hudební výchova na všeobecně vzdělávacích středních školách v Ostravě od 90. let 19. století do roku 1945
Jiří Kusák
Rok: 2019, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Přínos Vladimíra Gregora (1916-1986) české hudební pedagogice 20. století
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2019, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Université d´Orléans
Jiří Kusák
Rok: 2019
působení v zahraničí

Z dějin regionální hudební výchovy - Josef Černík (1880 - 1969)
Ivana Šůstková, Jiří Kusák
Rok: 2019, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

člen České společnosti pro hudební vědu
Jiří Kusák
Rok: 2018
ediční a redakční práce

člen redakční rady časopisu Hudební výchova
Jiří Kusák
Rok: 2018
ediční a redakční práce

člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2018
ediční a redakční práce

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Rok: 2018
ediční a redakční práce

hodnotitel Národního akreditačního úřadu (Vědy o umění a kultuře)
Jiří Kusák
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Janáčkiana 2018
Karel Steinmetz, David Kozel, Jiří Kusák
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Z dějin hudební výchovy na Valašskomeziříčsku od konce 19. do 20. let 20. století. Jan Nepomuk Polášek (1873-1956)
Jan Chumchal, Jiří Kusák
Rok: 2018, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Odborná hudební výchova v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava
Jiří Kusák
Rok: 2017
stať ve sborníku

Akademická hudební škola v letech 1891-1917
Jiří Kusák
Rok: 2016, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Bergen university College
Jiří Kusák
Rok: 2016
působení v zahraničí

Ethnic Music as a Component of Innovation and Modernisation of Czech Music Education
Jiří Kusák
Rok: 2016
stať ve sborníku

Hudební výchova v meziválečné Ostravě
Jiří Kusák
Rok: 2016, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku

Hudební výchova v učitelské přípravě ve Slezské (Polské) Ostravě v letech 1904-1942
Jiří Kusák
Rok: 2016, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Instituto Politécnico da Guarda
Jiří Kusák
Rok: 2016
působení v zahraničí

Music and Folkloristic Activities of Zdeněk Kašpar, a Wallachian Musician and Collector
Jan Chumchal, Jiří Kusák
Rok: 2016, Aura Musica
článek v odborném periodiku

Musical and Interpretive Analysis of Jarmila Mazourová's Tři metamorfózy pro cimbál (1987) and Its Position Among Representative Czech Art Music Compositions for the Dulcimer.
Jiří Kusák, Daniel Skála
Rok: 2016
stať ve sborníku

Personality of Jan Pesat in the Music-Educational Realm of Silesian Ostrava and Vitkovice from the 1910s to the 1940s
Jiří Kusák
Rok: 2016, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

Recreational Musical/Dance Activities and Their Contribution to Shaping Musicality in Children and Adolescents
Jiří Kusák
Rok: 2016
stať ve sborníku

The Folk Music and Dance Activities of Children and Youth in the Ethnographic Sub-regions of Vsetínsko and Wallachian Meziříčsko with a Focus on Ensamble Activities.
Jan Chumchal, Jiří Kusák
Rok: 2016
stať ve sborníku

University of Malta
Jiří Kusák
Rok: 2016
působení v zahraničí

Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890-1918. Odborná hudební výchova
Jiří Kusák
Rok: 2016, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Ars musica
Jiří Kusák
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Hudební lidovýchovné aktivity v Ostravě v období od 20. do 40. let 20. století.
Jiří Kusák
Rok: 2015
stať ve sborníku

Hudební popularizační aktivity v Ostravě v letech 1931-1934
Jiří Kusák
Rok: 2015, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Hudební výchova v meziválečné Ostravě
Jiří Kusák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K počátkům odborné hudební výchovy v Ostravě od 90. let 19. století na příkladu Akademické hudební školy (1891?1917) Rudolfa Kadlečka
Jiří Kusák
Rok: 2015
stať ve sborníku

K uměleckému profilu Zdeňka Kašpara (1925?2002) v kontextu lidové kultury Valašska
Jan Chumchal, Jiří Kusák
Rok: 2015
stať ve sborníku

Klavír v soudobé albánské hudbě
Jiří Kusák, Egli Prifti
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Univerzita Komenského v Bratislavě
Jiří Kusák
Rok: 2015
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela
Jiří Kusák
Rok: 2015
působení v zahraničí

Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890-1918. Obecné, měšťanské, střední školy, učitelský ústav
Jiří Kusák
Rok: 2015, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Etnická hudba a hudební výchova
Jiří Kusák
Rok: 2014, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Hudebněanalytická a interpretační sonda do české artificiální hudby pro cimbál v období 1945-1989
Daniel SKÁLA, Jiří Kusák
Rok: 2014, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Instituto Politécnico do Porto
Jiří Kusák
Rok: 2014
působení v zahraničí

Ostrava hudební
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Pavla OLŠAROVÁ
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha

University of Cantabria
Jiří Kusák
Rok: 2014
působení v zahraničí

Vítězslav Kuzník. Ostravský houslový pedagog a umělec
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výchova hudbou, výchova uměním u handicapovaných jedinců Múzické školy Ostrava
Jiří Kusák
Rok: 2014, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních uměleckých školách
Jiří Kusák
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Distanční vzdělávání a hudební e-learning na PdF MU - zkušenosti a výhledy
Jiří Kusák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

E-learning - dobrý sluha, špatný pán
Jiří Kusák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Etnická hudba v hudební výchově
Jiří Kusák
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudebněhistorické a etnomuzikologické discipliny
Veronika Ševčíková, David Kozel, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize

Hudebněpsychologické, didaktické a pedagogické předměty
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Veronika Ševčíková, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize

Monografie o antickém hudebním mýtu v kontextu soudobého hudebněvědného bádání
Jiří Kusák
Rok: 2013, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Navazující magisterské studium učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ - aktuální stav oboru
Jiří Kusák, David Kozel, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Rukověť tvorby bakalářské práce
Jiří Kusák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tvorba a implementácia e-learningových kurzov na Katedre hudby PF UKF v Nitre
Jiří Kusák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias de la Educación
Jiří Kusák
Rok: 2013
působení v zahraničí

Výuka možná i na dálku
Jiří Kusák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkum využívání počítačové techniky učiteli hudební výchovy na základních a středních školách v ČR
Jiří Kusák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Çanakkale Onsekiz Mart University
Jiří Kusák
Rok: 2012
působení v zahraničí

Členství v dětském pěveckém sboru jako socializační činitel
Jiří Kusák, Jindra VONDROUŠOVÁ
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kurikulum hudebněvýchovné složky učitelství pro mateřské školy (se zaměřením na vysokoškolské prostředí PdF OU v Ostravě)
Jiří Kusák
Rok: 2012
stať ve sborníku

Monografie o klavírní tvorbě v ostravském regionu
Jiří Kusák
Rok: 2012, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Rozvoj pěveckých dovedností žáků 1. ročníku základní školy
Jiří Kusák
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Turnovo
Jiří Kusák
Rok: 2012
působení v zahraničí

Folklor v zájmové preferenci studentů učitelství hudební výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2011, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Koncert duchovní hudby
Jiří Kusák
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl

Koncert pěv. sboru - výběr skladeb
Jan Spisar, Jiří Kusák
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl

Mezinárodní sborník hudební výchovy 2010, č. 2
David Kozel, Jiří Kusák, Inez Kozelská, Kateřina SABOVÁ, Milan Bátor, Iva MANOVÁ, Jindřiška MARUŠÁKOVÁ, Anna NAJSROVÁ, Silvie SCHMUCKEROVÁ, Magda VYORALOVÁ, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Soudobá klavírní tvorba skladatelů ostravského regionu od roku 1950
Jiří Kusák, Jaromír Zubíček
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

University of Malta
Jiří Kusák
Rok: 2011
působení v zahraničí

Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století
René Adámek, Inez Kozelská, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Aktuální otázky organizace výuky na hudebních katedrách ČR a SR
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Artificiální hudba v ostravském rozhlase a televizi po roce 1989
Jiří Kusák, Šárka Zedníčková
Rok: 2010, Mezinárodní webový sborník
článek v odborném periodiku

Atribúty zborového spevu a ich vplyv na profil absolventa hudobnej výchovy na pedagogických fakultách v Slovenskej republike so zameraním na katedru hudobnej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čas v hudbě, hudba v čase
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Česká mše vánoční (A. Hradil), vybrané sborové kompozice
Jiří Kusák
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl

Dvacet let hudební výchovy v Ostravě (1989-2009)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hudba meziválečného období (1918-1938)
Jan Mazurek, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Karel Steinmetz, Hana Adámková Heidrová, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Jiří Kusák, Miloslav Navrátil, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková ... další autoři
Rok: 2010, PdF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hudba v období 1945-1968
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Miloslav Navrátil, Jiří Kusák, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková ... další autoři
Rok: 2010, PdF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hudebněpsychologická, hudebněpedagogická a hudebnědidaktická příprava učitelů hudební výchovy na KHV PdF OU v Ostravě
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudební kultura v Ostravě od konce 19. století do současnosti
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Charakteristika sborových úprav 6 slovenských lidových písní od Turca
Jiří Kusák, Jan Grossmann
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Charakteristika Žalmové kantáty I
Jiří Kusák, Jan Grossmann
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Joseph Haydn a Slovensko
Jiří Kusák, Juraj Ruttkay
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

K pregraduální přípravě učitelek MŠ z hlediska hudebněvýchovného
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K pregraduální přípravě učitelek MŠ z hlediska hudebněvýchovného
Jiří Kusák
Rok: 2010
stať ve sborníku

K umeleckému profilu Josepha Haydna (príspevok k štýlovej charakteristike skladateľa)
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koncepce a filozofie Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách v kontextu ostravského hudebního vzdělávání (terapie uměním pro děti a mládež se zdravotním postižením)
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidová kultura a její atributy v procesu vysokoškolské přípravy učitelů hudební výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidová kultura a její atributy v procesu vysokoškolské přípravy učitelů hudební výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Mehmet Akif Ersoy University
Jiří Kusák
Rok: 2010
působení v zahraničí

Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkách 2
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2, 2010/č. 1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Libuše Černá, Jan Kosík, Anna Najsrová, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Anna Neuwirthová
Rok: 2010, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Období od roku 1990 do současnosti
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Šárka Zedníčková, Karel Steinmetz, Anna Neuwirthová, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Jiří Kusák, Miloslav Navrátil, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková ... další autoři
Rok: 2010, PdF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, M. Báchorek, Miloslav Navrátil, Hana Adámková Heidrová, Anna Neuwirthová ... další autoři
Rok: 2010, Ostravská univerzita
odborná kniha

Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v letech 1918-1938
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská hudební výchova po roce 1989
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2010, Mezinárodní webový sborník
článek v odborném periodiku

Pamiatky lutnovej hudby na území dnešného Slovenska - Banská Bystrica, Trnava, v 16. storočí
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Participace katedry hudební výchovy PdF OU na utváření profilu a profesních kompetencí učitele hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ (koncepce a analýza kurikula hudebněvýchovné složky)
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Participace katedry hudební výchovy PdF OU na utváření profilu a profesních kompetencí učitele hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ (koncepce a analýza kurikula hudebněvýchovné složky)
Jiří Kusák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Počiatky umelej piesňovej tvorby a jej prví predstavitelia (Ľudovít Vansa, Milan Lichard a Miloš Lihovecký)
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podoby folklóru v živote a diele Vladimíra Gajdoša
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pohľad na klavírnu tvorbu Ladislava Burlasa
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poznámky k povahe a základnej charakteristike hudobnej interpretácie
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní příprava učitelů hudební výchovy a sbormistrů na katedře hudební výchovy PdF OU v Ostravě (analýza současného stavu)
Jiří Kusák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Propedeutické práce z teórie hudby v slovenskej muzikológii druhej polovice dvadsiateho storočia a súčasnosti
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reakce dobové české hudební kritiky na historické spisy Richarda Batky
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sbormistr František Hába (1926-1999) jako pokračovatel rodové hudebnosti a nositel hudebních tradic na Ostravsku
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká liturgická hudba jako zdroj impulsů a předmětových relací v rámci hudebně-pedagogické přípravy
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Súčasné postavenie klavírných sonát v repertoári dnešných klaviristov a vzťah minulosti a súčasnosti k Haydnovu tvorivému odkazu
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Súčasný trend výučby hlasovej výchovy v základnej umeleckej škole
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Terapie uměním pro děti a mládež se zdravotním postižením jako prostředek sociální integrace (se zaměřením na konkrétní prostředí Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách)
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tibor Sedlický a príprava učiteľov hudobnej výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vklad k poznání regionální hudební kultury
Jiří Kusák, Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vokálne diela Josepha Haydna pre sólový spev v hlasovej príprave budúceho učiteľa hudby
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výroční koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava
Jiří Kusák
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl

Žilinská univerzita
Jiří Kusák
Rok: 2010
působení v zahraničí

Etnická hudba I (středovýchodní, jihovýchodní, východní Evropa, Balkán, severní Evropa, klezmer)
Jiří Kusák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etnická hudba II (střední Asie, jihovýchodní Asie, Austrálie, Arabský kulturní okruh, Afrika, Austrálie, Latinská Amerika)
Jiří Kusák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evropský hudební a taneční folklor jako axiologická konstanta humanisticko-tvořivého paradigmatu hudební pedagogiky a procesu hudebního vzdělávání
Jiří Kusák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudobný život na Slovensku. Kontinuita či diskontinuita?
Jiří Kusák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inovativní trendy v oborově-didaktické přípravě učitelů hudební výchovy - studentské výukové projekty a integrovaná tematická výuka (ITV)
Jiří Kusák
Rok: 2009
stať ve sborníku

Inovativní trendy v oborově-didaktické přípravě učitelů hudební výchovy - studentské výukové projekty a integrovaná tematická výuka (ITV)
Jiří Kusák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jarní koncert
Jiří Kusák
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

Kontexty hudební pedagogiky III
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mehmet Akif Ersoy University
Jiří Kusák
Rok: 2009
působení v zahraničí

Metamorfózy ostravské hudební výchovy v letech 1945-1968
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009/č.1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009/č. 1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Jan Kosík, Mgr. Daniel Skála, Daniela Zuková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Anna Neuwirthová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská hudební kritika, publicistika a hudební věda po roce 1989
Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Jan Mazurek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská opera, opereta, balet v Národním divadle moravskoslezském v letech 1989-2007
Jiří Kusák, Šárka Zedníčková
Rok: 2009, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Rudolf Kubín (1909-1973). K stému výročí narození ostravského hudebního umělce
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2009, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Sborové turné (Rumunsko)
Jiří Kusák
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

Sborový koncert
Jiří Kusák
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

Webová konference Hudební výchova 2009
Jiří Kusák, David Kozel
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Webová konference Hudební výchova 2009
Jiří Kusák, David Kozel
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Webová konference Hudební výchova 2009
Jiří Kusák, David Kozel
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Žilinská univerzita
Jiří Kusák
Rok: 2009
působení v zahraničí

6. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Ivona Klímová, Jiří Kusák
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Benefiční koncert
Jiří Kusák
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Benefiční koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava
Jiří Kusák
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Dobré ráno z Moravy a Slezska
Jan Spisar, Jiří Kusák
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Duchovní sborové kompozice
Jiří Kusák
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Hudba v Ostravě 1945-1948
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hudba v Ostravě 1945-1968
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hudebněpedagogická činnost Leoše Janáčka na brněnské varhanické škole. Reflexe Emila Háby (1900-1982)
Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hudební výchova u zdravotně postižených dětí
Jiří Kusák, Simona Černá
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jarní koncert
Jiří Kusák
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

K analýze Glagolské mše Emila Háby z hlediska specifických harmonických jevů a textové výstavby (zvl. se zaměřením na hláskoslovné procesy srbské/chorvatské redakce církevní slovanštiny)
Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ke komplexní analýze kompozice Vítr a zvon Františka Háby (zvl. se zaměřením na elementy sónické projekce větru a zvonu do vokálního projevu a sémantické aspekty)
Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkach
Jiří Kusák
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní sborník hudební výchovy
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2007/č. 2
Veronika Radimcová, Kolektiv Autorů, Daniela Svitáková, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Jan Nowak, Inez Kozelská, Jiří Kusák, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Mezinárodní webový sborník, 2008/č.1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Daniela Zuková, Jan Kosík, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Negace tradičních kulturních hodnot jako ohrožení procesu vzdělávání
Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ostravský hudební život po roce 1945
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Karel Steinmetz, Šárka Zedníčková
Rok: 2008, Repronis
odborná kniha

Podíl Leoše Janáčka a jeho hudby na rozvoji ostravského hudebního života 1. poloviny 20. století
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sborové turné (Ukrajina)
Jiří Kusák
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Tříkrálový koncert
Jiří Kusák
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prostřednictvím hudebního vzdělávání
Jiří Kusák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Webová konference Hudební výchova 2008
Jiří Kusák
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

5. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Ivona Klímová, Lenka Korousová, Jiří Kusák
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Axiologická dimenze folkloru v kontextu hudební pedagogiky
Jiří Kusák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Duchovní sborové skladby
Jiří Kusák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Experimentální projekt s prvky folkloru (nová strategie pozitivní stimulace hodnotové orientace a zájmové preference dětí a mládeže)
Jiří Kusák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hlasová výchova
Jiří Kusák, Inez Kozelská
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hudební nauka
Jiří Kusák, Šárka Zedníčková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hudební projekt - kreativizační alternativa hudební edukace studentů sbormistrovství na katedře hudební výchovy PdF OU
Jiří Kusák
Rok: 2007, Acta humanica
článek v odborném periodiku

Hudební současnost 2006
Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Markéta Koptová, Jiří Kusák
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

J. J. Ryba - Česká mše vánoční
Jiří Kusák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Klimkovický podzim
Jiří Kusák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Koncert duchovní hudby
Jiří Kusák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Lidová píseň jako integrující prostředek v praxi učitele Hv
Petra Bělohlávková, Jiří Kusák, Juraj Ruttkay
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ostravský hudební život do roku 1945
Jan Mazurek, Hana Adámková, Jiří Kusák, Karel Steinmetz
Rok: 2007, Repronis
odborná kniha

Profesionální hlasová příprava
Jiří Kusák, Inez Kozelská
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sborové duchovní kompozice
Jiří Kusák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Sborové kompozice (G. Gastoldi, F. Anerio, J. S. Bach, Z. Lukáš ad.)
Jiří Kusák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Sborové kompozice (Z. Lukáš, A. Dvořák, ad.)
Jiří Kusák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Webová konference Hudební výchova 2007
Jiří Kusák
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

100. výročí založení základní umělecké školy Ostrava-Moravská Ostrava Sokolská třída 15
Jaromír Zubíček, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Jiří Kusák, Pavla Zubíčková
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

4. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Ivona Klímová, Lenka Korousová, Jiří Kusák
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Aktuální postavení hudebního a tanečního folkloru jako prostředku hudebního vzdělávání mládeže a dospělých v současné společnosti
Jiří Kusák
Rok: 2006
stať ve sborníku

Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Sborník z 28. muzikologické konference Janáčkiana
Anna Neuwirthová, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Jan Mazurek, Šárka Zedníčková, Jiří Kusák
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Emil Hába. Interregionální průsečíky hudební kultury Moravy a Slezska 20. století
Jiří Kusák
Rok: 2006, Repronis
odborná kniha

Hudební projekt - kreativizační alternativa hudební edukace studentů sbormistrovství na katedře hudební výchovy PdF OU
Jiří Kusák
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudební současnost 2005
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku

Katolická univerzita v Ružomberku
Jiří Kusák
Rok: 2006
působení v zahraničí

Koncert duchovní hudby
Jiří Kusák
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

Muzikologická konference Janáčkiana
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Sborové kompozice
Jiří Kusák
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl

3. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Jiří Kusák
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Hudebněpedagogická a umělecká činnost Emila Háby
Jiří Kusák
Rok: 2005
stať ve sborníku

Koktejl
Jiří Kusák
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Kompozice pro dětský pěvecký sbor (E. Strašek, E. Hradecký, P. Eben, J. Seidlová)
Jiří Kusák
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

Kompozice pro smíšený pěvecký sbor (J. S. Bach, B. Martinů, Z. Lukáš, L. Janáček aj.)
Jan Spisar, Jiří Kusák
Rok: 2005
interpretace uměleckých děl

Pěvecké sdružení Slezská Ostrava excelovalo v Jižní Americe
Jiří Kusák
Rok: 2005, Cantus
článek v odborném periodiku

Tradice fašanku a masopustu na Uherskobrodsku: interference folkloru a folklorismu
Jiří Kusák
Rok: 2005
stať ve sborníku

2. ročník přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Jiří Kusák
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Kompozice pro dětský pěvecký sbor (P. Eben, F. Kumpera, V. Kalabis, K. Hába)
Jiří Kusák
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

Kompozice pro dětský pěvecký sbor (V. Ptáček, P. Eben, M. Raichl)
Jiří Kusák
Rok: 2004
interpretace uměleckých děl

Leoš Janáček jako hudební pedagog brněnské varhanické školy ve vzpomínkách Emila Háby
Jiří Kusák
Rok: 2004
stať ve sborníku

Sborník z 27. ročníku muzikologické konference Janáčkiana - Česká hudba 2004
Šárka Zedníčková, Kolektiv Autorů, Jiří Kusák
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Vokální tvorba Emila Háby a její uplatnění v současném hudebním světě
Jiří Kusák
Rok: 2004
stať ve sborníku

1. ročník přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Jiří Kusák
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

exFiFOUni
Jiří Kusák, Jiří Kusák, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Petr Kuřil, Marek Pabjan, Martin Gelnar ... další autoři
Rok: 2002
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Folklorní soubor Olšava a lidová kultura Uherskobrodska
Jiří Kusák
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Maštal murovaná
Jiří Kusák, Jiří Kusák
Rok: 2002
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Siyahamba (spirituál Zulů)
Jiří Kusák
Rok: 2002
interpretace uměleckých děl

V Bošáci je pekný dom
Jiří Kusák, Jiří Kusák
Rok: 2002
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

DPS Formánek LIVE - Možná přijde i folklor...
Kamil Trávníček, Jiří Kusák, Petr Kuřil, Marek Pabjan, Martin Gelnar, Martin Kajzar ... další autoři
Rok: 2001
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

DPS Formánek LIVE - Možná přijde i folklor...
Kamil Trávníček, Kamil Trávníček, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Petr Kuřil, Petr Kuřil, Marek Pabjan, Marek Pabjan, Martin Gelnar, Martin Gelnar ... další autoři
Rok: 2001
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Hej, idem, idem, Koj som išol
Petr Kuřil, Marek Pabjan, Jiří Kusák, Marek Pabjan, Martin Gelnar
Rok: 2001
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Jasný mesác, Povedajú ludé
Monika Macková, Martin Gelnar, Jiří Kusák, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Martin Gelnar ... další autoři
Rok: 2001
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Javore, široké listy máš, Ej, umrela mi žena
Jiří Kusák, Marek Pabjan, Marek Pabjan, Jiří Kusák, Petr Kuřil, Martin Gelnar, Martin Gelnar, Petr Kuřil ... další autoři
Rok: 2001
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Maštal murovaná - úprava lidové písně z Kopanic pro cimbálovou muziku
Jiří Kusák, Marek Pabjan
Rok: 2001
kompoziční umělecká činnost

Možná přijde i folklor... (úpravy lidových písní z Moravského Slovácka, Valašska, Těšínského Slezska, Slovenska, Maďarska a Rumunska)
Jiří Kusák, Petr Kuřil, Marek Pabjan, Martin Gelnar, Monika Macková
Rok: 2001
interpretace uměleckých děl

Schola Cantata
Kamil Trávníček, Jiří Kusák
Rok: 2001
uspořádání konference, workshopu

V Bošáci je pekný dom - úprava lidové písně z Kopanic pro cimbálovou muziku
Jiří Kusák, Marek Pabjan
Rok: 2001
kompoziční umělecká činnost

Variace na slezské tance
Jiří Kusák, Aleš Adamík, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Martin Gelnar
Rok: 2001
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Zrobjym jo zrośloka s malovanim bjolym
Jiří Kusák, Aleš Adamík, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Martin Gelnar
Rok: 2001
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Schola Cantata
Kamil Trávníček, Jiří Kusák
Rok: 2000
uspořádání konference, workshopu

Ej, pujmy juž, pujmy po tej kolendzičce...
Jiří Kusák, Eduard Turoň, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Martin Gelnar, Aleš Adamík ... další autoři
Rok: 2000
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

O Vánocích dluhé noci
Jiří Kusák, Eduard Turoň
Rok: 2000
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Od Záhora
Jiří Kusák
Rok: 2000
interpretace uměleckých děl

Úpravy lidových písní z Valašska, Moravského Slovácka, Těšínského Slezska, Slovenska, Rumunska
Jiří Kusák, Marek Pabjan, Petr Kuřil
Rok: 2000
interpretace uměleckých děl

Dze śe kuri, tam śe kuri, Dobri večar frajirečka moja
Jiří Kusák, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Martin Gelnar, Martin Kajzar
Rok: 1999
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Dze śe kuri, tam śe kuri, Dobri večar frajirečka moja
Jiří Kusák, Marek Pabjan, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Martin Gelnar
Rok: 1999
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Horníci, horníci
Jiří Kusák, Leon Juřica, Kamil Trávníček, Petr Kuřil
Rok: 1999
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Lidová píseň z Terchové
Kamil Trávníček, Marek Pabjan, Jiří Kusák, Petr Kuřil, Marek Pabjan, Martin Gelnar ... další autoři
Rok: 1999
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

U sušeda dobrá voda
Jiří Kusák, Miroslav Raichl
Rok: 1999
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Úpravy lidových písní z Těšínského Slezska a Hrčavy
Jiří Kusák, Petr Kuřil
Rok: 1999
interpretace uměleckých děl

V Bošáci je pekný dom
Jiří Kusák, Jiří Kusák, Marek Pabjan
Rok: 1999
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Zdař Bůh
Jan Spisar, Leon Juřica, Jiří Kusák
Rok: 1999
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Rok:
ediční a redakční práce

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
BDSZDětský sborový zpěv s metodikou
BHP1Hudební praktikum 1
BHUDHudební didaktika
BHUPHudebně pohybová výchova s metodikou
BICMInstrumentální činnosti s metodikou
BODProjekt - předmětové didaktiky
E-DANDance
E-FLAFlamenco
E-MEDMusic Education
ETNIHEtnická hudba
EXKZ1Exkurze 1 - hudební kultura Prahy
FLEPRFlétnové praktikum
HP1DVDidaktika hudební výchovy
HP1Z1Pohybová výchova
HP2Z2Psychologické aspekty hudební výchovy
HP2Z5Odborná praxe - hudební orientace
HUSOCHudební sociologie
MSEPRFlétnové praktikum
MSHP1Hudební praktikum 1
MSHUDHudební didaktika
MSHUPHudebně pohybová výchova s metodikou
MSICMInstrumentální činnosti s metodikou
MSNIHEtnická hudba
MSODProjekt - předmětové didaktiky
UP1VVÚpravy písní 1
2ETOZDidaktika hlasové výchovy
2IPS2Dramat.,interpret. a did.probl.říz.sb. 2
2PGS1Didaktika hudební výchovy 1
2PGS2Didaktika HV 2
2PGZ2Hudební psychologie
2PGZ3Didaktika HV 1
2PGZ4Didaktika HV 2
2PGZ7Hudební software
2PRHPAktuální problémy hudební pedagogiky
2PRHSAktuální problémy hudební pedagogiky
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PRX5Průběžná profesní praxe 2
2PRX6Souvislá profesní praxe
2PRX7Průběžná profesní praxe 1
2RKV2Příprava magisterského koncertu 1
2RKV3Příprava magisterského koncertu 2
2SZM2SZZ - Hudební výchova s didaktikou
2UTVOEtnická hudba
3BPR1Sbormistrovská praxe 1
3BPR2Sbormistrovská praxe 2
3EOR4Dějiny hudby 2
3EOR6Lidová píseň
3LAZMHlasová výchova s metodikou
3LOH1Slohová interpretace 1
3PEV5Chyby mluv.a zpěv.hlasu a jejich náprava
3RAM1Dramaturgie a řízení sboru 1
3RAM2Dramaturgie a řízení sboru 2
3RAM3Dramaturgie a řízení sboru 3
3RAM4Dramaturgie a řízení sboru 4
3RAM5Dramaturgie a řízení sboru 5
3RAM6Dramaturgie a řízení sboru 6
5DHN1Didaktika hudební výchovy s praxí 1
5DHN2Didaktika hudební výchovy s praxí 2
5HUP1Hudební praktikum 1
5HUP3Hudební praktikum 3
5IHN1Didaktika hudební výchovy 1
5IHN2Didaktika hudební výchovy 2
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5UPN3Hudební praktikum 3
5UPN4Hudební praktikum 4
55DH1Didaktika hudební výchovy s praxí 1
55DH2Didaktika hudební výchovy s praxí 2
55HN1Didaktika hudební výchovy 1
55HN2Didaktika hudební výchovy 2
55HP3Hudební praktikum 3
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PN3Hudební praktikum 3
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6BHP1Hudební praktikum 1
6BHUDHudební didaktika
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6EFMHEvrop. folklor a mimoevrop. etn. hudba
6ETNHEtnická hudba
6LIDPLidová píseň
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6RSHURegionální sborová hudba
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6ULIPÚpravy lidových písní
66HP1Hudební praktikum 1
66HUDHudební didaktika
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7DHV1Didaktika HV pro základní školy 1
7DHV2Didaktika HV pro základní školy 2
7DIH1Didaktika HV pro střední školy 1
7DIH2Didaktika HV pro střední školy 2
7DIS1Didaktika sborového zpěvu 1
7DIS2Didaktika sborového zpěvu 2
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7HPSYHudební psychologie
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PAX2Průběžná profesní praxe 2
7PAX3Souvislá profesní praxe
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX3Souvislá profesní praxe
7PSHVPsychologické aspekty hudební výchovy
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
8DHUPDidaktika hudební výchovy s praxí
8DHUVDidaktika hudební výchovy
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
88HUPDidaktika hudební výchovy s praxí
88HUVDidaktika hudební výchovy
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9DRZKStátní doktorská zkouška
9HPEDHudební pedagogika
9KONNAktivní účast na národní věd. konferenci
9PEOJZapojení do národního výzkumn. projektu
9RECCČlánek recenzovaný v cizím jazyce
99ECCČlánek recenzovaný v cizím jazyce
99EOJZapojení do národního výzkumn. projektu
99ONNAktivní účast na národní věd. konferenci
99PEDHudební pedagogika
99RZKStátní doktorská zkouška
5RAX1Pedagogická praxe předmětová 1
5RAX2Pedagogická praxe předmětová 2
5RAX3Pedagogická praxe předmětová 3
LIPH1Hudební folkloristika
HVD1Hudební výchova s didaktikou 1
HVD2Hudební výchova s didaktikou 2
HVD3Hudební výchova s didaktikou 3
MSDV1Didaktika výchovy 1
MSHHRHudební praktikum
1HD1Hudební výchova s didaktikou 1
1HD2Hudební výchova s didaktikou 2
1HD3Hudební výchova s didaktikou 3
1MHPHudební praktikum
4OBDOOborová didaktika 2


AutorNázev práceTypRok
Chumchal JanOsobnost a dílo Jana Nepomuka Poláška (1873 - 1956)disertační 2021 
Skála DanielCimbál v české artificiální hudbě 20. a 21. století.disertační 2013 
Kajzarová LucieHudebně-pohybové a taneční činnosti v mateřské školediplomová 2019 
Bárdyová VeronikaInstrumentální činnosti v hudební výchově na 1. stupni základních školdiplomová 2016 
Huňková BarboraLidová kultura Uherskohradišťského Dolňácka v kontextu 20. a 21. století (vybraná problematika)diplomová 2016 
Šůstková IvanaLidová kultura Uherskobrodska v kontextu 20. a 21. století (vybraná problematika)diplomová 2016 
Chumchal JanLidová kultura Valašska v kontextu 20. a 21. století (vybraná problematika)diplomová 2015 
Hrušková SoňaJan Meisl a jeho tvorba pro akordeondiplomová 2015 
Šigut AdamLidová kultura Lašska v kontextu 20. a 21. století (vybraná problematika)diplomová 2015 
Sobotková KamilaSborová kultura na Opavsku v 20. a 21. stoletídiplomová 2014 
Bordovská GabrielaOsobnost a umělecký profil Zdeňka Tofladiplomová 2012 
Hoňková JitkaHudební život na Hlučínsku v 20. a 21. stoletídiplomová 2012 
Jablunka JiříSborová kultura Kroměřížska po roce 1945diplomová 2012 
Warišová JanaKarel Weis - hudební skladatel a sběratel blatského folklorudiplomová 2012 
Galatenko KateřinaJazz jako inspirace ve výuce na ZUŠdiplomová 2010 
Mlýnková BarboraFolklorní soubor Kašava a lidová kultura jižního Valašskadiplomová 2010 
Skřičková KarolínaVyužití prvků muzikoterapie v práci s dětmi mladšího školního věkudiplomová 2010 
Vyoralová MagdaKarel Bria. Pedagogický a umělecký profildiplomová 2010 
Ballarinová BohumilaHudebněpohybová výchova v HV na 1. st. ZŠdiplomová 2009 
Davidová PavlaVyužití lašského folkloru v hudební výchovědiplomová 2009 
Hajzerová MichaelaHistorie a současnost Dechového orchestru mladých Základní umělecké školy Jeseníkdiplomová 2009 
Masař DominikHistorie a současnost Pěveckého sboru Dvořák Uherský Broddiplomová 2009 
Šaldová AdélaAktuální postavení intonačního výcviku v hudebněedukačním procesu na 1. stupni ZŠdiplomová 2009 
Mikésková EliškaHudební rod Petrů na Kyjovskudiplomová 2007 
Smílková PavlaVyužití valašského hudebního a tanečního folkloru v hodinách hudební výchovy na 1.stupni ZŠdiplomová 2007 
Šipulová GabrielaVyužití netradičních forem vyučování v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školydiplomová 2006 
Bruštíková AdélaLidová kultura Moravských Kopanic (vybraná problematika)bakalářská 2022 
Kajzarová LucieInstrumentální činnosti v mateřské školebakalářská 2017 
Andrýsková KateřinaHudební a taneční folklor Uherskohradišťského Slovácka v hudebních činnostech MŠbakalářská 2015 
Hrabovská EvaHudební a taneční folklor Lašska v hudebních činnostech MŠbakalářská 2015 
Konečná EvaOstravská opera po roce 1989bakalářská 2015 
Nytrová VladimíraHudebně pohybové činnosti dětí v MŠbakalářská 2014 
Siejová JanaRytmické činnosti v MŠbakalářská 2014 
Šůstková IvanaFolklorní soubory na Zlínskubakalářská 2014 
Chumchal JanSoubor valašských písní a tanců Vsacan v kontextu lidové kultury Vsetínskabakalářská 2013 
Parmová SilvieLidový tanec v hudebních činnostech MŠbakalářská 2012 
Sobotková KamilaOpavská opera po roce 1989bakalářská 2012 
Šálková MarkétaLidová kultura Míkovicbakalářská 2012 
Grabacki PetrFolklorní soubory na uherskohradišťském Dolňáckubakalářská 2011 
Josefiová BarboraFolklorní soubor Úsměvbakalářská 2011 
Třeštíková DarinaCimbálová muzika Soláň v kontextu lidové kultury Rožnovskabakalářská 2011 
Unčovská LadaAkordeon v ruské hudběbakalářská 2011 
Linhartová KateřinaFolklorní soubory v oblasti Frýdlantskabakalářská 2010 
Návratová ŠárkaHudební a taneční folklor Lašska v hudebněedukačním procesu mateřských školbakalářská 2010 
Králová JanaRytmický výcvik v hudebněedukačním procesu MŠbakalářská 2008 


Průsečíky ostravské a uherskobrodské kultury na příkladu hudebněvýchovného a uměleckého odkazu Emila Háby
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub